Szabályzatok

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
ANYAG ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT
 
BELSÕ ELLENÕRZÉSI KÉZIKÖNY
 
BELSÕ ELLENÕRZÉSI KÉZIKÖNYV MELLÉKLETEK
 
BELSÕ KONTROLLRENDSZER
 
BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA
 
BIZONYLATI REND
 
CAFETÉRIA JUTTATÁSI SZABÁLYZAT
 
ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA
 
GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT
 
GÉPJÁRMÛVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZAT
INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT
 
IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
 
KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT
 
SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKÛ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZÕEN KÖZZÉTEENDÕ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRÕL
 
GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE – Költségvetési szervek részére
 
LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT
 
MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS
 
ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT
 
PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT
 
GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE
 
REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA
 
FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA
 
SZÁMVITELI POLITIKA
 
SZÁMLAREND
 
VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA