KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kenderes és Bánhalma Önkormányzatának honlapja

5331 Kenderes, Szent István út 56.

KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kenderes és Bánhalma Önkormányzatának honlapja

5331 Kenderes, Szent István út 56.

TÉB

Kenderesi Települési Értéktár Bizottság

A Kenderesi Települési Értéktár Bizottság tagjai:

 • Turi János elnök
 • Koczó Sándor tag
 • Lukácsné Németh Edit tag

Tájékoztató a Kenderesi Települési Értéktár Bizottság megalakulásáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kenderes Város Önkormányzata határozott arról, hogy városunkban is alakuljon meg a Települési Értéktár Bizottság. Tagjaiként a Képviselő-testület három főt nevezett ki: Lukácsné Németh Editet, Koczó Sándort és Turi Jánost.

A Bizottság megtartotta alakuló ülését és a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően megválasztotta az elnökét, elnökhelyettesét, áttekintette a soros feladatait és ezekről határozatokban döntött.

A Bizottság elnökének Turi Jánost, elnökhelyettesének pedig Koczó Sándort választotta meg.

Kenderesen 2014-2018 között már működött ilyen bizottság, mely a munkája során 59 tételből álló Helyi Értéktárt állított össze. Sajnos azonban a hivatalos nyilvántartás nem maradt fenn, a meglévő kevés irat alapján pedig az oda sorolt tételek nem mindegyike beazonosítható, több tétel nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és van benne olyan is, ami már nem létezik.

Ennek okán az újonnan megalakult Bizottság úgy határozott, hogy a régi tartalmat teljes egészében törli, a Vármegyei Értéktár Bizottságnál is intézkedik annak Vármegyei Értéktárból való törléséről is és új Kenderesi Települési Értéktár összeállítását kezdi meg.

Célunk egy olyan települési nyilvántartás, mely tartalmazza az arra érdemes helyi közösségi értékeket és mind tartalmát,mind pedig a formáját illetően is előírásos.

Ehhez kérjük a Tisztelt Lakosság segítő közreműködését!

Valamely dolog Kenderesi Helyi Értéktárba való felvételére bárki tehet javaslatot, ami valamely kimondottan helyi hagyományt, terméket, szellemi terméket, tárgyat, tárgyi javakat, építményt/épített részt vagy valamilyen tevékenységet tartalmazhat.

A javaslat megtétele előtt szükséges mérlegelni, hogy a javaslat tárgya valóban meghatározható-e nemzeti értékként!

A nemzeti érték fogalma: A magyarság és a magyarországi államalkotó nemzetiségek tevékenységéhez, termelési kultúrájához, tudásához, hagyományaihoz, a magyar tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék, illetve a tájhoz és élővilághoz kapcsolódó materiális vagy immateriális javakat magába foglaló tájérték, mely tanúskodik egy emberi közösség és az adott terület történelmi kapcsolatáról.

 

A javaslatot kilenc kategóriában lehet megtenni:

 • agrár-és élelmiszergazdaság,
 • egészség és életmód,
 • épített környezet,
 • ipari és műszaki megoldások,
 • kulturális örökség,
 • nemzetiséghez kapcsolódó érték,
 • sport,
 • természeti környezet,
 • turizmus és vendéglátás.

A Bizottság minden javaslatot befogad, napirendre tűz és első körben a kezdeményező meghívásával és részvételével mérlegeli, hogy valóban indokolható-e az Értéktárba történő felvétel. Amennyiben igen, úgy a következő ülésen formális előterjesztésként érdemben megtárgyalja és határozatban dönt róla.

A javaslatok megtehetők:

 • személyesen bármelyik bizottsági tagnál,
 • a 06 70 270 2227-es telefonszámon Turi Jánosnál,
 • rövid poszttal az Önkormányzat facebook profilján (neve: Kenderes Városi Önkormányzat Hivatalos).

Számítunk segítő közreműködésükre!

2024.02.04.

Turi János
elnök

Hírek, információk

Események, rendezvények

Kenderes Városi Rendőrőrs

Sürgősségi Hibabejelentő Számok:

Gáz (Tigáz Zrt.): 06-80-300-300

Villany (E.On: 06-80-210-310

Víz (Trv. Zrt): 06-80-205-157