KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kenderes és Bánhalma Önkormányzatának honlapja

5331 Kenderes, Szent István út 56.

KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kenderes és Bánhalma Önkormányzatának honlapja

5331 Kenderes, Szent István út 56.

Kenderes Városi Önkormányzat képviselő-testületének állandó bizottságai

Ügyrendi és Jogi Bizottság:

Elnök :
Kissné Körmös Piroska (Képviselő tag)

Elnökhelyettes:
Bordás József (Képviselő tag)

Tagja:
Pádár-Nánási Ivett (nem képviselő tag)

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság:

Elnök :
Veresné Nagy Margit (képviselő tag)

Elnökhelyettes:
Kissné Körmös Piroska (Képviselő tag)

Tagjai :
Kerekes Zsolt (Képviselő tag)
Tóthné Herczegh Brigitta (Nem képviselő tag)
Tóth Lajos (Nem képviselő tag)

Emberi Erőforrás Bizottság

Elnök:
Balogh Károly Józsefné (képviselő tag)

Elnökhelyettes:
Kerekes Zsolt (képviselő tag)

Tagjai:

Bordás József (Képviselő Tag)

Kissné Körmös Piroska (Képviselő tag)

Ökrös Isvánné (Nem képviselő tag)

Veres Viktória (Nem képviselő tag)

Bóta János (Nem képviselő tag)

Hírek, információk

Események, rendezvények

Kenderes Városi Rendőrőrs

Sürgősségi Hibabejelentő Számok:

Gáz (Tigáz Zrt.): 06-80-300-300

Villany (E.On: 06-80-210-310

Víz (Trv. Zrt): 06-80-205-157