KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kenderes és Bánhalma Önkormányzatának honlapja

5331 Kenderes, Szent István út 56.

KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kenderes és Bánhalma Önkormányzatának honlapja

5331 Kenderes, Szent István út 56.

Műszaki információk

Műszaki Információk Tartalom:

Műszaki Ügyekkel kapcsolatos önkormányzati rendeletek

Műszaki Ügyek – Hasznos Linkek Telefonszámok

Kamera Rendszer

Beruházási lehetőségek Kenderesen

TRV tájékoztató 

Szennyvízbekötéssel kapcsolatos információk (módosított)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

  1. Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(I.22.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól (http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg1ed6dr7eo6dt9ee2em1cj6bz9bz2cb3cf4bz3bw2e)
  1. Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014.(X.6.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról (https://www.kenderes.hu/letoltesek/rendeletek/2014_rendeletek/16_2014_(X_6).pdf)
  1. Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(I.22.) önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjéről (http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg3ed6dr9eo4dt1ee0em3cj8ca7bx6cc3bz2bz7by8p)
  1. Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete Kenderes Város településképének védelméről (http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg0ed7dr6eo9dt0ee5em8cj1by6cd5cf8cd7bw0cb7l)
  1. Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról (http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg5ed0dr1eo6dt9ee8em1cj2cc5bz6cb3cb0ca1k)
  1. Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1998.(IX.2.) önkormányzati rendelete a parlagfű terjedésének visszaszorítására (http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg0ed5dr6eo7dt8ee5em2cj5by8ca1cf0ca7cb0cb5k)

ÜGYINTÉZÉS: (HASZNOS LINKEK)

Építéshatósági ügyek intézése:

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságot érintő hatásköri változások 2020. március 1-től.

Bővebb tájékoztatás az alábbi link alatt olvasható.

(https://www.e-epites.hu/hirek/az-epitesugyi-es-epitesfelugyeleti-hatosagot-erinto-hataskori-valtozasok-2020-marcius-1-tol)

 

Kenderes és Bánhalma települések tekintetében az illetékes szerv:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatala

Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály

(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/szervezeti-egysegek/epitesugyi-hatosagi-oktatasi-es-torvenyessegi-felugyeleti-foosztaly/oktatasi-es-hatosagi-osztaly)

Cím: 5300 Karcag, Ady Endre út 4.

Telefon: 59/795-261

E-mail: jasz.epugy.orokseg@jasz.gov.hu

 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

(http://www.trvzrt.hu/)

Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

Telefon: 06-56-422-522

Telefonos ügyfélszolgálat: 80/205-157

E-mail: info@trvzrt.hu

Elektronikusan intézhető ügyek:

Mérőállások diktálása az alábbi linken érhető el:

https://www.vizcenter.hu/trv/meroora_allas_bejelentese_noreg

 

Műszaki hibabejelentő: (0-24 órában)

06-80-205-157 /egyes menüpont

 

TIGÁZ Zrt.

(https://www.tigaz.hu/)

Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

  • Az ügyfélszolgálati irodák 2020. augusztus 17.-től kizárólag időpont-foglalást követően állnak meglévő vagy leendő ügyfeleink rendelkezésre.

Előzetes időpontfoglalás:

Interneten: https://www.tigaz.hu/ugyfelszolgalat/ugyfelszolgalati-

Telefonon: 06-80-180-380

Vészhelyzet esetén hívja a 06-80-300-300

Ügyfélszolgálati irodáink kizárólag időpontfoglalással látogathatók!

A szerelési nyilatkozatokat lehetőleg e-mailben küldjék, az ugyfelszolgalat.tigazdso@tigaz.hu e-mail címre.

 

E.ON – Tiszántúli régió

(https://www.eon.hu/hu/lakossagi.html)

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2020 szeptember 21-től személyes ügyintézésre csak előzetes időpontfoglalással lesz lehetőség.

Kapcsolat:

Telefon: 06-52-512-400

Mobiltelefonról: (06 20/30/70/ 459 96 00)

E-mailben: araminfo@eon.hu

aramhalozat@eon.hu

Áram hibabejelentés: 06-80-210-310

Mérő diktálás:

Vezetékes telefonról: 06-80-210-211

Mobiltelefonról: 06-30-344-9488

SMS-ben: 06-30-344-4999

Beruházási lehetõségek Kenderesen

1. 0571 hrsz.-ú szántó külterület
Tulajdonjoga: Kenderes Város Önkormányzata Mérete: 21 ha

Leírása: Az ingatlan Kenderes külterületén található, közvetlen a 4 sz. fõút mellett. Helyrajzi száma: 0571. A település rendezési tervével összhangban zöldmezõs beruházásokra hasznosítható. A településrendezési terv mezõgazdasági ipari területnek nyilvánítja. A terület közvetlen a település mellett található. A terület mûvelési ága jelenleg szántó. Közmûvesítettsége a közeli városrészekrõl megoldható (trafó 20 m; víz 150 m; gáz 200 m). A hulladékelszállítás és a csapadékvíz elvezetés (nyílt árkos rendszer) megoldott.

Lehetõség: Tartósan bérelhetõ

2. Volt MÉM Repülõgépes szolgálat Telep

Tulajdonjoga:Kenderes Városi Önkormányzat, 5331 Kenderes, Szent István út 56. Érdeklõdni: Polgármesteri Hivatal 5331 Kenderes, Szent István út 56. 59-328-106, muszak1@kenderes.hu Mérete: 8,3 ha

Leírása: A gazdasági társaság tulajdonában lévõ ingatlan területén, nagy alapterületû üzemcsarnokok találhatók, melyek tárolás és termékgyártási célra hasznosíthatók. A terület a volt MÉM repülõgépes szolgáltatás telephelye volt. A telephely közvetlen a kenderesi vasútállomás mellett található. A terület teljesen közmûvesített. A terület mellett közvetlen mûút található. A terület beépített, belterületi ingatlan. A hulladékelszállítás és a csapadékvíz elvezetés (nyílt árkos rendszer) megoldott, a szennyvízelhelyezés tároló aknákba történik. Az építmények felújításra nem szorulnak.

Lehetõségek: Az építmények, üzemcsarnokok csak bérelhetõk, megegyezés szerint. 150 fõs foglalkoztatási lehetõség (csökkent munkaképességûek foglalkoztatása – összeszerelésre – már volt).

3. 1293 hrsz- ú belterületi 3000 m² beépítetlen mûvelési ágú építési telek (szociális otthon építésére).

– Telekre 40- 50 férõhelyes új emeltszintû szociális otthon kerülhet megépítésre. – Kenderes település közigazgatási területén van termálvíz hasznosítási lehetõség megfúrt 68 oC -os kút használaton kívül- – Biogáz telep (elektromos áram elõállításra) épül Bánhalma településrészen, ahol a keletkezõ zöld növényzetet fogadni tudják. -szél energia nincs hasznosítva, terv nem készült, támogatjuk a fejlesztést

4. 050/37 hrsz- ú külterületi 34 ha 5561 m² mûvelési ága szántó

A terület mezõgazdasági területi kategóriába tartozik. Az országos településrendezési és Építési Követelmények szerint az fólia sátor, üvegház 4,5 m gerincmagasságig nem számít bele a beépített területbe. Alaphelyzetben a terület 3 %- a építhetõ be. -Terülte sík 88,0 m balti magasság. -belvíz elvezetés nem szükséges, szikkasztással megoldható. -közmûvek beköthetõk, Bánhalmáról ivóvíz+ 50 m³/ napi kapacitás vezeték építés 1,5 km; szennyvíztározó szükséges, vagy házi tisztító, -gázvezeték bekötés 1000 m, elektromos bekötés 1000 m 20 kV- os elektromos hálózatról. -öntözõvíz lehetõsége az 12 km- re lévõ csatornából. vagy a telepen belüli ivóvíz hálózatról. -területet a Kenderes város önkormányzat tulajdonát képezi. -terület mezõgazdasági övezetbe sorolt

5. 1162/1 hrsz-ú belterületi beépítetlen ingatlan

Az 1162/1 hrsz-ú belterületi beépítetlen ingatlan 2500 m², a 4-es számú fõúttól kb 20 méterre, kereskedelmi tevékenységre alkalmas.
Tulajdonjoga: Kenderes Város Önkormányzata, Érdeklõdni: Polgármesteri Hivatal 5331 Kenderes, Szent István út 56. 59-328-106, muszak2@kenderes.hu– A 240/2006 (XI.30.) korm. rendelet szerint Kenderes város társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott település.
– Állami adókedvezményrõl nincs tudomásunk. – Helyi iparûzési adó mértéke a nettó árbevétel után 1,8% . – Igénybe vehetõ munkahelyteremtõ foglalkoztatási támogatások a Kunhegyesi munkaügyi központon keresztül, valamint Észak- alföldi Régiós pályázatokból.

6. Üzemi használatra alkalmas terület (Rákóczi út 14.) 1136. hrsz.

Mérete: 2908 m²
Leírása: A telep a 70-es években épült került kialakításra a jelenlegi formájában. Mûanyag fröccsöntõ üzemként mûködött. Az ikercsarnokban gépterem, a másik két épületben raktár, csomagoló, iroda és szociális helyiségek kerültek kialakításra.
Lehetõségek: Az építmények, a lakó környezetet nem zavaró hatású gazdasági, vagy kereskedelmi hasznosításra alkalmasak.
Tulajdonjoga: magán tulajdon,

Érdeklõdni Polgármesteri Hivatal 5331 Kenderes, Szent István út 56.

59-328-106, muszak2@kenderes.hu,

Hírek, információk

Események, rendezvények

Kenderes Városi Rendőrőrs

Sürgősségi Hibabejelentő Számok:

Gáz (Tigáz Zrt.): 06-80-300-300

Villany (E.On: 06-80-210-310

Víz (Trv. Zrt): 06-80-205-157