KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kenderes és Bánhalma Önkormányzatának honlapja

5331 Kenderes, Szent István út 56.

KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kenderes és Bánhalma Önkormányzatának honlapja

5331 Kenderes, Szent István út 56.

Szabályzatok

Szervezeti és működési szabályzat 2021.
Kiadmányozási-2022.november1.
Beszerzési szabályzat-2022.09.01.
A Helyi Építési Szabályzat
Cafeteria szabályzat
Kiadmányozási szabályzat
Kiadmányozási szabályzat (2023. 05. 08-tól)
Beszerzési szabályzat
Vagyongazdalkodasi szabalyzat
Számviteli politika
Szabálytalanságok kezelésének rendje
Reprezentációs kiadások szabályzata
Panaszkezelések eljárás rendje
Közszolgálati adatvédelmi szabályzat
Közzétételi szabályzat
Közbeszerzési szabályzat
Integritást sértő események szabályzata
Inform.biztonsági szabályzat IBF
Helyiségek és berendezések használatának szabályzata
Bizonylati rend
Számlarend
SELEJTEZÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT
PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA
ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT
LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT
KÖZFOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT
KÖZÉRDEKŰ ADATOK SZABÁLYZATA
KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT
GÉPJÁRMŰVEK ÜZEMELTETÉSÉNEK, IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA
ESZKÖZ BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT
ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL
BESZERZÉSI SZABÁLYZATA
BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV
BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV (Hatályos: 2023.07.10-től)
BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ELRENDELÉSÉNEK ÉS LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA
AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA
ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA
ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT
A FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS
A CIVIL SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT
Cafetéria Juttatási szabályzat 2021
Kiadmányozási Szabályzat
———————————————————————————–
 
ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA
 
GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT
 
 IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
 
KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT
 
SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKÛ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZÕEN KÖZZÉTEENDÕ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRÕL
 
GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE – Költségvetési szervek részére
 
LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT
 
MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS
 
PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT
 
GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE
  VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Hírek, információk

Események, rendezvények

Kenderes Városi Rendőrőrs

Sürgősségi Hibabejelentő Számok:

Gáz (Tigáz Zrt.): 06-80-300-300

Villany (E.On: 06-80-210-310

Víz (Trv. Zrt): 06-80-205-157