Városi Könyvtár

 

:5331. Kenderes Szent István út 35

Mikola Istvánné (Könyvtárvezető)

Fehér Gréta (Könyvtári Ügyintéző)

:0659/328-366

konyvtar@vk-kenderes.bibl.hu

https://www.facebook.com/konyvtar.kenderes

Nyitvatartás:

Hétfő: 8:00-16:30

Kedd: 8:00-16:30

Szerda: 8:00-16:30

Csütörtök: 8:00-12:00

Péntek:8:00-16:30

Szombat-Vasárnap:Zárva


Szolgáltatások:

Városi Könyvtár Kenderes ingyenes alapszolgáltatásai:

 • könyvtárlátogatás
 • az állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 • helyben olvasás
 • kézikönyvtár használata
 • folyóiratok olvasása
 • tájékoztatás igénybevétele
 • közhasznú információk szolgáltatása
 • foglalkozások, rendezvények látogatása

 

A Városi Könyvtár Kenderes térítéses szolgáltatásai 2021. március 8-tól:

 • tagdíj felnőtteknek: 1400,-Ft/év (aktív dolgozóknak)
 • tagdíj diákoknak: 700,-Ft/év
 • számítógép – és internet használat: 240,-Ft/óra
 • faxolás (küldés, fogadás): 500,-Ft/oldal, minden további oldal +50,-Ft
 • nyomtatás: 130,-Ft/oldal
 • színes nyomtatás: 500,-Ft/oldal
 • szkennelés: 180,-Ft/oldal
 • szövegszerkesztés (könyvtáros által): 500,-Ft/oldal
 • terembérlet: 3200,-/óra
 • fénymásolás: 30,-Ft/A4-es oldal, 60,-Ft/ A3-as oldal
 • színes fénymásolás: 500,-Ft/oldal
 • laminálás: 180,-Ft/oldal.

 

Az 1997. CXL. Tv. 56.§/6. bekezdése értelmében a 16 éven aluliak és a 70 év felettiek, valamint a közművelődési és közgyűjteményi dolgozók mentesülnek a tagdíj fizetése alól.

A Kormány 6/2001/1.17/Kormány Rendelet értelmében a könyvtárhasználókat megillető, a fenntartó által biztosított kedvezményeket alkalmazzuk: regisztrált munkanélküliek, rendszeres szociális segélyezetteknek 700,-Ft az éves tagdíj.

Kölcsönzési határidő elmulasztása esetén felszámított késedelmi díjak: első felszólítás után 100,-Ft, második felszólítás után 200,-Ft, harmadik felszólítás után 500,-Ft.

 


A Könyvtár Történelme:

Az 1886-ban életre hívott Polgári Olvasókör volt az első, kifejezetten kulturális jellegű egyesület a községben, majd a századfordulón létrejött Kenderesi Társaskör, az Általános Népkör és Kaszinó, továbbá a Katolikus Olvasókör ugyancsak a lakosság művelődését szolgálta. Kisebb könyvtárakkal a szakmai jellegű egyesületek, mint például az Ipartestület, az Első Földművelő Kör, az 1922-ben szerveződött Nemzeti Földműves Kör és az 1939-ben alakult, vallásos-kulturális funkciót betöltő Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet is rendelkezett.

Kenderes első, községi tulajdonban lévő könyvtárát 1898-ban létesítették a földművelésügyi miniszter által folyósított segélyből. 1943-ban a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium három, a Földművelésügyi Minisztérium két, az egyesületek négy, az iskolák három könyvtárat tartottak fenn, de közülük csupán egy vészelte át a háborút négyszázötven kötet könyvvel. A községi könyvtár tulajdonában 1965-ben kilencezer kötet könyv volt, és ez idő tájt a könyvtár alapfunkcióin kívül már különböző rendezvényekkel is hozzájárult a falu közművelődéséhez. Februárban mezőgazdasági könyvhónapot, áprilisban a költészet napját, június elején ünnepi könyvhetet, novemberben őszi könyvhetet tartottak, s ekkor író-olvasó találkozókat is rendeztek.

A község kétszáz férőhelyes régi kultúrháza 1930-ban épült. 1964-ben a művelődési ház és a könyvtár közös elhelyezésére új épület létesült.  A művelődési házban, csakúgy, mint a könyvtár korszerű, új épületében gyakran tartanak kiállításokat, vetélkedőket és más kulturális rendezvényeket. Több szakkör működik itt, és az épület az utóbbi években alkalmi vásároknak, kereskedelmi termékbemutatóknak is helyet ad.

A város apraját-nagyját várja a könyvtár, amely 1955. óta működik önállóan. A könyvtár helye többször változott, a jelenlegi épület 1986. márciusában készült el. A földszinten található a felnőtt és gyermekkönyvtári anyag, az emeleti rész a lakosság informatikai szolgáltatását biztosítja internet elérési lehetőséggel, valamint egy 60 főt befogadó előadóteremmel. Itt különböző rendezvényeket tartanak, író-olvasótalálkozókat, rendhagyó irodalomórákat, ismeretterjesztő előadásokat, vetélkedőket, esetenként a képviselő-testület kihelyezett üléseit. Az intézmény az alapellátást minden korosztály részére megfelelő színvonalon biztosítja.

Látogatottsága igen magas. Szép, korszerű olvasótermük jól felszerelt kézikönyvtári anyaggal rendelkezik. A Városi Könyvtár jó munkáját, illetve az önkormányzat anyagi támogatásának eredményességét jelzi, hogy 2002-ben „Könyvtárpártoló önkormányzat” pályázaton különdíjat nyert.

 

Képgaléria:

 

Fotók: https://www.facebook.com/konyvtar.kenderes