KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kenderes és Bánhalma Önkormányzatának honlapja

5331 Kenderes, Szent István út 56.

KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kenderes és Bánhalma Önkormányzatának honlapja

5331 Kenderes, Szent István út 56.

Városi Könyvtár Kenderes

Elérhetőségek:

Cím: 5331. Kenderes Szent István út 35

Mikola Istvánné (Könyvtárvezető)

Fehér Gréta (Könyvtári Ügyintéző)

Tel.: 0659/328-366

E-mail: konyvtar@vk-kenderes.bibl.hu

Facebook: https://www.facebook.com/konyvtar.kenderes

Nyitvatartás:

Hétfő: 8:00-16:30

Kedd: 8:00-16:30

Szerda: 8:00-16:30

Csütörtök: 8:00-12:00

Péntek:8:00-16:30

Szombat-Vasárnap:Zárva

A Városi Könyvtár Kenderes térítéses szolgáltatásai

 • tagdíj felnőtteknek: 1.540,-Ft/év (aktív dolgozóknak)
 • tagdíj diákoknak: 770,-Ft/év
 • számítógép – és internet használat: 280,-Ft/óra
 • nyomtatás: 155,-Ft/oldal
 • szkennelés: 220,-Ft/oldal
 • szövegszerkesztés (könyvtáros által): 605,-Ft/oldal
 • terembérlet: 3.870,-/óra
 • fénymásolás: 35,-Ft/A4-es oldal, 70,-Ft/ A3-as oldal
 • laminálás: 200,-Ft/oldal.

Az 1997. CXL. Tv. 56.§/6. bekezdése értelmében a 16 éven aluliak és a 70 év felettiek, valamint a közművelődési és közgyűjteményi dolgozók mentesülnek a tagdíj fizetése alól.

A Kormány 6/2001/1.17/Kormány Rendelet értelmében a könyvtárhasználókat megillető, a fenntartó által biztosított kedvezményeket alkalmazzuk: regisztrált munkanélküliek, rendszeres szociális segélyezetteknek 700,-Ft az éves tagdíj.

Kölcsönzési határidő elmulasztása esetén felszámított késedelmi díjak: első felszólítás után 100,-Ft, második felszólítás után 200,-Ft, harmadik felszólítás után 500,-Ft.

Városi Könyvtár Kenderes ingyenes alapszolgáltatásai:

 • könyvtárlátogatás
 • az állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 • helyben olvasás
 • kézikönyvtár használata
 • folyóiratok olvasása
 • tájékoztatás igénybevétele
 • közhasznú információk szolgáltatása
 • foglalkozások, rendezvények látogatása

A Könyvtár Történelme:

Az 1886-ban életre hívott Polgári Olvasókör volt az első, kifejezetten kulturális jellegű egyesület a községben, majd a századfordulón létrejött Kenderesi Társaskör, az Általános Népkör és Kaszinó, továbbá a Katolikus Olvasókör ugyancsak a lakosság művelődését szolgálta. Kisebb könyvtárakkal a szakmai jellegű egyesületek, mint például az Ipartestület, az Első Földművelő Kör, az 1922-ben szerveződött Nemzeti Földműves Kör és az 1939-ben alakult, vallásos-kulturális funkciót betöltő Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet is rendelkezett.

Kenderes első, községi tulajdonban lévő könyvtárát 1898-ban létesítették a földművelésügyi miniszter által folyósított segélyből. 1943-ban a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium három, a Földművelésügyi Minisztérium két, az egyesületek négy, az iskolák három könyvtárat tartottak fenn, de közülük csupán egy vészelte át a háborút négyszázötven kötet könyvvel. A községi könyvtár tulajdonában 1965-ben kilencezer kötet könyv volt, és ez idő tájt a könyvtár alapfunkcióin kívül már különböző rendezvényekkel is hozzájárult a falu közművelődéséhez. Februárban mezőgazdasági könyvhónapot, áprilisban a költészet napját, június elején ünnepi könyvhetet, novemberben őszi könyvhetet tartottak, s ekkor író-olvasó találkozókat is rendeztek.

A község kétszáz férőhelyes régi kultúrháza 1930-ban épült. 1964-ben a művelődési ház és a könyvtár közös elhelyezésére új épület létesült. A művelődési házban, csakúgy, mint a könyvtár korszerű, új épületében gyakran tartanak kiállításokat, vetélkedőket és más kulturális rendezvényeket. Több szakkör működik itt, és az épület az utóbbi években alkalmi vásároknak, kereskedelmi termékbemutatóknak is helyet ad.

A város apraját-nagyját várja a könyvtár, amely 1955. óta működik önállóan. A könyvtár helye többször változott, a jelenlegi épület 1986. márciusában készült el. A földszinten található a felnőtt és gyermekkönyvtári anyag, az emeleti rész a lakosság informatikai szolgáltatását biztosítja internet elérési lehetőséggel, valamint egy 60 főt befogadó előadóteremmel. Itt különböző rendezvényeket tartanak, író-olvasótalálkozókat, rendhagyó irodalomórákat, ismeretterjesztő előadásokat, vetélkedőket, esetenként a képviselő-testület kihelyezett üléseit. Az intézmény az alapellátást minden korosztály részére megfelelő színvonalon biztosítja.

 

Látogatottsága igen magas. Szép, korszerű olvasótermük jól felszerelt kézikönyvtári anyaggal rendelkezik. A Városi Könyvtár jó munkáját, illetve az önkormányzat anyagi támogatásának eredményességét jelzi, hogy 2002-ben „Könyvtárpártoló önkormányzat” pályázaton különdíjat nyert.