Térfigyelő Kamerarendszer

Tájékoztatás térfigyelő rendszer működéséről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Közterületi Térfigyelő Rendszer Kenderesen és Bánhalmán az alábbiak szerint működik:

A Térfigyelő Rendszer összesen 24 db kamerából áll. A működtetés célja a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosátása, a Térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a lakosság, a településen dolgozók, a településre látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Ktftv.) 7. (4) bekezdésében foglalt kötelezettségünk alapján a kamerák elhelyezkedéséről az alábbi tájékoztatást adjuk (az elhelyezés helye és a megfigyelt közterület):Működő térfigyelő kamera rendszer 2021 jan.

Működő Térfigyelő Kamerák helyzete

1.  4 sz. Főút-József A ut sarok Debrecen Felé
2.  Piactér (4 sz. főút felől a piactérre)
3.  Szent István-Petőfi út lámpás Kereszteződés Karcag felé
4.  4 sz. főút Szolnok felé (hivatalra szerelt kamera)
5.  Szent I úti Parkoló PM hivatallal szemben (hivatalra szerelt kamera)
6.  Polgármesteri Hivatal külső aula (hivatalra szerelt kamera)
7.  Szövetkezeti Út Butiksor
8.  Szent István-Bocskai u sarok
9.  Damjanich út (hátsó vége)
10.  Deák Ferenc út – Lehel út kereszteződés
11.  Buszváró étterem könyvtár felől
12.  Buszváró bicikli tároló
13.  Béke út – Gyöngyvirág út kereszteződés
14.  Horthy- Liget 1
15.  Horthy -Liget 2
16.  Horthy -Liget 3
17.  Horthy -Liget 4
18.  Horthy -Liget 5
19.  Horthy -Liget 6
20.  Horthy -Liget Játszótér 1.
21.  Horthy – Liget Játszótér 2.
22.  Bocskai út 1 kamera
23.  Bocskai út 2 kamera
24.  Bánhalma Posta Út kereszteződés

(2021. Január 1 állapot)

A már  működő rendszer további elemekkel fog bővülni a jelenleg felújításon áteső épületekben kialakított átjátszási pontok ismételt üzembe helyezését követően.

 

 

 

 

A közterület-felügyelő hiánya miatt nem történik megfigyelés. A rendőrség kérése alapján a polgármesteri hivatal informatikusa segítségével történik az adat rögzítés külső adattárolóra, amelyet rendőrség lefoglalja. Ennek megfelelően a rendszer központja: 5331. Kenderes, Szent István út 56. szám alatt található.
A rendszer használata a közterület-felügyeletről szóló törvény, az adatvédelmi törvény, valamint az ezek rendelkezései alapján az önkormányzat által elfogadott adatvédelmi szabályzat alapján történik.
A felvétel, illetőleg az abban szereplő személyes adat csak a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény, szabálysértés vagy a közlekedés szabályainak megsértése miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági eljárás során, körözött személy vagy tárgy azonosítása vagy a rendőri intézkedés jogszerűségének közigazgatási eljárásban történő vizsgálata céljából, illetve az érintett személy jogainak gyakorlása érdekében használható fel.
Ha az előző bekezdésben megjelölt eljárás lefolytatásához vagy az ott meghatározott egyéb célból nincs szükség rá, a felvételt a rögzítést követő 5 munkanap elteltével törölni kell. A közvetített képek rögzítése zárt, digitális rendszerben történik, mely a törvényben biztosított rögzítési időt követően automatikusan „felülírja magát”.
Közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére – belföldi jogsegély keretében – a Ktftv. 7.§(2) bekezdés szerint rögzített felvétel továbbítható, ha a megkeresés hatóság a megkeresésben az eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt megjelöli.
Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, a kérheti, hogy a felvételt a felügyelet annak továbbításáig, de legfeljebb a kérelem benyújtását követő harminc napig ne törölje.
A rögzített felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás költségmentes.
A rögzített felvétel továbbítására irányuló megkeresést meg kell tagadni akkor is, ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.
A fentiekben felsoroltakon kívül más okból felvétel nem adható ki, illetve harmadik személy által a felvétel nem tekinthető meg, és a felvételeket – azok továbbítását követően, miután meggyőződtünk, hogy a címzett a felvételt megkapta és az megtekintésre alkalmas – haladéktalanul töröljük. Amennyiben a kérelmező a róla készült felvétel megtekintését kéri vagy kérelme arra irányul, hogy a felvételrészletet az üzemeltető a részére továbbítsa, először megvizsgáljuk, hogy a kért felvételrészlet rendelkezésre áll-e (a kérelmező szerepel-e felvételen).

Bízunk benne, hogy a Térfigyelő Rendszer nagyban hozzá fog járulni a település közbiztonságának javításához.

 

Szakmai beszámoló

Kenderes Város Önkormányzat a Belügyminisztérium 199747 számú szereződés támogatásával biztosított pályázati forrással létesített- közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatás alapján térfigyelő rendszer telepítése – Kenderes település belterületén térfigyelő kamerák telepítését elvégezte Kenderes településen.
építtető: Kenderes Város Önkormányzat, 5331 Kenderes, Szent István út 56.
kivitelező:Tóth Személy- és Vagyonvédelmi Betéti Társaság 5340 Kunhegyes, Berzsenyi Dániel utca 4/a.,
A munkák befejezésének időpontja szerződés szerint: 2015. augusztus 15.
A munkák befejezésének időpontja ténylegesen: 2015. augusztus 11.
A műszaki átadás-átvételi eljárás kezdete, befejezése: 2015. augusztus 11
Kivitelezés költsége Nettó: 5.268.600,- Ft+ 27% Áfa = 6.691.122,.- Ft, azaz Hatmillió-hatszázkilencvenegyezer-egyszázhuszonkettő forint
helyszínek:

Kossuth Lajos – Kunhegyesi út.
Arany János út 59.
Budai N.A-Deák F.( Lehel út felől)
Szent István – Bocskai út
Gyöngyvirág- Béke utca
Damjanich út 40
Árpád út –Zrínyi út

Műszaki tartalom: a fent megjelölt 7 db helyszínen 1-1 db térfigyelő kamera infra, éjszakai megvilágítóval, Szent István út 56 szám alatti Városháza épületében központi rögzítő egységgel szerződés szerinti műszaki tartalommal van telepítve.
A műszaki tartalom megfelelősségét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei rendőr-főkapitányság gazdasági Igazgatósága 16000/96-12/2016 ált. nyilatkozatában igazolta.

A megépült rendszer a településen már üzemelő rendszer részét képezi, mely üzemeltetése önkormányzatunk éves költségvetési keretéből folyamatos. A karbantartásra, üzemeltetésre önkormányzatunk erre jogosult vállalkozással érvényes szerződéssel rendelkezik.

A települési térfigyelő kamera rendszer a település közbiztonságát jelentősen javította. A térfigyelő rendszer több estben nyújtott segítséget a rendőrségnek bűnesetek felderítésében.

Kenderes, 2019. január 17