Kenderes Városi Önkormányzat képviselő-testületének állandó bizottságai

Ügyrendi és Jogi Bizottság:
Elnök :
Baktai Kálmán, 5331. Kenderes, Szent István út 31.

Elnökhelyettes:
Bodor Tamás, 5331 Kenderes, Kossuth L. út 55 (Képviselő tag)

Tagja:
Losánszki Judit, 5331 Kenderes, Felsőszöllő kert 5/B. (nem képviselő tag)

 


Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság :
Elnök :
Barabásné Forgács Edit, 5331 Kenderes, Felsőföldi út 21 (képviselő tag)

Elnökhelyettes:
Bodor Tamás, 5331 Kenderes, Kossuth L. út 55 (Képviselő tag)

Tagjai :
Dr. Bencze Miklós, 5331. Kenderes, Szent István út 33/1. (Képviselő tag)
Tóth Szabolcsné 5331 Kenderes, Kunhegyesi út 11. (nem képviselő tag)
Marton Anikó 5331 Kenderes, Petőfi út 24 (Nem képviselő tag)

 


 

Emberi Erőforrás Bizottság
Elnök:
Ács Éva Andrea 5000 Szolnok, Bokréta út 10 (képviselő tag)

Elnökhelyettes:
Barabásné Forgács Edit, 5331 Kenderes, Felsőföldi út 21 (képviselő tag)

Tagjai:
Dr. Bencze Miklós, 5331. Kenderes, Szent István út 33/1. (Képviselő tag)
Bodor Tamás, 5331 Kenderes, Kossuth L. út 55 (Képviselő tag)
Mikola Istvánné, 5331. Kenderes, Ifjúság út 15. (Nem képviselő tag)
Csáthy Zoltán 5331 Kenderes, Rákóczi út 42-44. (Nem képviselő tag)
Kőházi Dezsőné 5331 Kenderes, Pipacs út 10. (Nem képviselő tag)

 

Bánhalma Bizottság

 

Elnök:

Dr. Bencze Miklós, 5331. Kenderes, Szent István út 33/1. (Képviselő tag)

Elnökhelyettes:

Ács Éva Andrea 5000 Szolnok, Bokréta út 10 (képviselő tag)

Tagjai:

Barabásné Forgács Edit, 5331 Kenderes, Felsőföldi út 21 (képviselő tag)

Tóth Tiborné 5349 Bánhalma, Bán Tibor út (Nem képviselő tag)

Lipcsei Ferenc 5349 Bánhalma Kakat út (Nem képviselő tag)

Dr. Török József 5349 Bánhalma (Nem képviselő tag)