Letölthető nyomtatványok

ADÓ ÜGYEK
Adóigazolás kérelem

> Helyi iparûzési adóbevallás:
– állandó jellegû tevékenység 2011-rõl
– állandó jellegû tevékenység 2012-rõl
– állandó jellegû tevékenység 2013-ról
– állandó jellegû tevékenység önellenõrzés
– ideiglenes jellegû tevékenység
– állandó jellegû tevékenység 2014-rõl
– állandó jellegû tevékenység 2015-rõl
– állandó jellegû tevékenység 2016-ról
– állandó jellegû tevékenység 2017-rõl
– állandó jellegû tevékenység 2018-rõl
– bejelentkezés, változás-bejelentés
– Nyilatkozat õstermelõk és családi gazdálkodók részére (helyi iparûzési adóbevallást helyettesítõ)

> Gépjármûadó bevallás

> Adóelõleg kiegészítés december 20-ig

> Talajterhelési díj:
– Talajterhelési díj bevallás 2015. évrõl

> Határidõk az adózásban 2016

> Légrugós gépjármûvek bejelentése

> Bejelentés kombinált áruszállításról

> Bejelentés Kenderes illetékességi területére vonatkozóan
Desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzésérõl

> Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármû és autóbusz forgalomba helyezéséhez
és átírásához szükséges jegyzõi igazolás kiadásához a 326/2011. (XII. 28.) Korm. Rendelet alapján

> Számlaszámok

ÉPÍTÉSI és MÛSZAKI ÜGYEK
> Építésügyi hatósági bejelentés
> Építésügyi hatósági engedély kérelem
> Egyéb építésügyi hatósági eljáráshoz kérelem
> Közterület használati kérelem
> Tájékoztató az építészeti-mûszaki tervdokumentációról
> Tájékoztató építési engedélyhez kötött munkákról

SZOCIÁLIS ÜGYEK
> Rendkívüli települési támogatás
> Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem

EGYÉB
> Nyilatkozat eb tartásáról

A nyomtatványok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges, mely letölthetõ az Adobe.com oldalról.