Letölthető nyomtatványok

ADÓ ÜGYEK
 

Kérelem adóigazolás kiadása tárgyában

Helyi iparûzési adóbevallás:
– állandó jellegû tevékenység 2011-rõl
– állandó jellegû tevékenység 2012-rõl
– állandó jellegû tevékenység 2013-ról
– állandó jellegû tevékenység önellenõrzés
– ideiglenes jellegû tevékenység
– állandó jellegû tevékenység 2014-rõl
– állandó jellegû tevékenység 2015-rõl
– állandó jellegû tevékenység 2016-ról
– állandó jellegû tevékenység 2017-rõl
– állandó jellegû tevékenység 2018-rõl

Állandó jellegű tevékenység 2019-ről

 

Bejelentkezés, változás-bejelentés
Nyilatkozat őstermelők és családi gazdálkodók részére

> Gépjármûadó bevallás

> Adóelõleg kiegészítés december 20-ig

Bevallás – Talajterhelés díj

> Változások és határidők a helyi adózásban 2020

> Légrugós gépjármûvek bejelentése

> Bejelentés kombinált áruszállításról

Bejelentés Kenderes illetékességi területére vonatkozóan
Desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzésérõl

Önkormányzati jövedéki adó  

Felhívás a magánfőzés szabályainak változásairól

Bejelentés desztillálóberendezés

> Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármû és autóbusz forgalomba helyezéséhez
és átírásához szükséges jegyzõi igazolás kiadásához a 326/2011. (XII. 28.) Korm. Rendelet alapján

> Számlaszámok

ÉPÍTÉSI és MÛSZAKI ÜGYEK
Tájékoztató
Szennyvíz bekötési tájékoztató és adatlap
Szennyvíz bekötési tájékoztató
———————————————————————
Előzetes tájékoztatási dokumentáció 09.17.-1

Építésügyi hatósági bejelentés
> Építésügyi hatósági engedély kérelem
> Egyéb építésügyi hatósági eljáráshoz kérelem
> Közterület használati kérelem
> Tájékoztató az építészeti-mûszaki tervdokumentációról
> Tájékoztató építési engedélyhez kötött munkákról

 

SZOCIÁLIS ÜGYEK
Rendkívüli Települési támogatás
Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Tájékoztató

óvoda ás Általános iskola kezdési

nagykorú kérelmezőknek

Középfokú iskolakezdési

Bölcsőde kezdési

 

EGYÉB
> Nyilatkozat eb tartásáról

A nyomtatványok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges, mely letölthetõ az Adobe.com oldalról.