Főoldal - Akadálymentes - Kenderesi Krónika - Letöltések - Fórum - Linkek - Galéria - Közérdekű adatok - Letölthető nyomtatványok - NÉPSZAVAZÁS 2016.
Keresés    
Navigáció
Navigáció
Főoldal
Akadálymentes
Kenderesi Krónika
Elszármazottak adatbázisa
Cikkek
Letöltések
Fórum
Linkek
Hírkategóriák
Galéria
Elérhetőségek
Keresés

Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Képviselőtestület
Bizottságok
Jegyzőkönyvek
Rendeletek
Közbeszerzések
Beruházási lehetőségek
Pályázatok
Közérdekű adatok
Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Sportkoncepció
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció
Szervezetfejlesztés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalában
Térfigyelő rendszer
Letölthető nyomtatványok
enyomtatvanyok
Városfejlesztési kérdőív

Üzletek nyilvántartása
Működési engedély köteles üzletek
Bejelentés köteles üzletek
Vasárnap nyitva tartó üzletek
Telepengedélyek listája

Testvérvárosaink
Sabinov
Kozy
Predappio
Csíkszentmárton
Testvérvárosi találkozó 2014

A város történelmi múltja
Helytörténet
Helytörténeti füzetek
A Horthy Kastély
Horthy Kripta
Épített örökségünk
Közlemény

Turizmus
2018. évi eseménynaptár
2017. évi eseménynaptár
2016. évi eseménynaptár
2015. évi eseménynaptár
Horthy emlékhelyek látogatási rendje
Szálláslehetőségek

Intézményeink
Kenderesi Szakiskola Középiskola és Kollégium
Szakiskola Kollégium
Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
Kenderesi Óvodai Egység
Központi Konyha
Kenderes Városgazdálkodás
Móricz Zsigmond Művelődési Ház
Városi Könyvtár
Háziorvosi szolgálat
Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Kenderesi Nonprofit Kft.
Kenderesi Nonprofit Kft.

Vállalkozások
Vállalkozások

Sport
Középtiszai MEDOSZ Sport Egyesület


Választások
VÁLASZTÁS 2010
VÁLASZTÁSOK 2014
Időközi választások
NÉPSZAVAZÁS 2016.
Választás 2019
Önkormányzati választás 2019
Online felhasználók
Vendég: 1
Nincs Online tag

Regisztráltak: 155
Legújabb tag: Egerkine
Kenderes Városgazdálkodás

ÜDVÖZÖLJÜK
KENDERES VÁROSGAZDÁLKODÁS
OLDALÁN

A KVV által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú vízmű esetében a 2012. évi díjak Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 36/2011.(XII.22.) ill. 37/2011.(XII.22.) rendelete alapján az alábbiak:

Ivóvíz szolgáltatás:

• Ivóvízdíj: 259.- Ft / m3 + 27 % ÁFA

Csatornaszolgáltatás:

• Csatornadíj: 262.- Ft / m3 + 27 % ÁFA
• Vízterhelési díj: 13,30.- Ft/m3+ 27 % ÁFA


Kenderes Városgazdálkodás által ellátott feladatok:

1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (park-, közterület gondozás)
2. Önkormányzati intézményeket kisegítő, ellátó szolgáltatás (nem önálló intézmények karbantartási feladatai)
3. Települési vízellátás és vízminőség védelem
4. Köztemető fenntartási feladatok
5. Települési hulladék kezelés, köztisztasági tevékenység (közterületi hulladék gyűjtése)
6. Szennyvízelvezetés és tisztítás
7. Mélyépítőipar
8. Épület fenntartás és korszerűsítés
9. Város és községgazdálkodási szolgáltatás ( piaci tevékenység)
10. Állategészségügyi tevékenység (állati hullák elszállítása)

(«vissza HONLAPTÉRKÉP)


ÜgyfélszolgálatAz intézmény telefonos elérhetősége:

KENDERES VÁROSGAZDÁLKODÁS: 59/328-206 (07.30-16.00)

VÁROSGAZDÁLKODÁS ÜGYELET: 30/749-07-03 (0-24h)

SZENNYVÍZ ÜGYELET: 30/749-07-32 (0-24h)

Az intézmény fax száma:

06-59/328-206


Az intézmény postai levelezési címe:

KENDERES VÁROSGAZDÁLKODÁS

5331 KENDERES SZENT ISTVÁN ÚT 56.


Az intézmény elektronikus levelezési címe:

vizmu@kenderes.hu


Személyes ügyfélfogadás:

Hétfő-csütörtök: 8-11.30 h-ig; 13-15.30 h-ig

Péntek: 08-11.30 h-ig

(«vissza ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ)Jogszabályi háttér


- 219/2004. (VII.21.) számú Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről
- 220/2004 (VII.21.) Kormányrendelet a felszíni vizek védelmének szabályairól
- 8/2000. (X. 18.) KöViM rendelet az állami tulajdonú víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről
- 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
- 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről
- 204/2001. (X. 26.) Kormányrendelet a csatornabírságról
- 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
- 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
 -2003. évi LXXXIX törvény a környezetterhelési díjakról
- 1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről
- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
- 1991. évi XLV törvény a mérésügyről
- 38/1995. (IV.5) Kormányrendelet a közműves ivóvíz-ellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről

(«vissza ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ)

Ivóvízre vonatkozó határértékek


A táblázatban közölt értékektől a területileg illetékes ÁNTSZ eltérő értékeket is megállapíthat telepszám tekintetében.
* Az MSZ 450-3:1991 szabvány a hálózati vezetékes ivóvíz esetén egyéb mikrobiológiai paraméterekre is előírt határértéket.

Az MSZ 450-1:1989 szabvány olyan vízminőségi jellemzőkre is megállapított határértékeket, amelyek sem a 98/83 EK, sem a 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet paraméterei között nem szerepelnek.
(Pl.: lebegőanyag, összes oldott anyag, hidrogén-karbonát, összes foszfor, ezüst, anionaktív detergens, metán.)

A 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet legszembetűnőbb változásai a korábbi gyakorlathoz képest a következők:
A Kormányrendelet táblázatokba csoportosítja a vízminőségi jellemzőket. (A, B, C, D, E, F)
Az „A” és „B” táblázat a kötelezően betartandó, az un. elsődleges paramétereket tartalmazza. Az ezekre vonatkozó határértékek betartása kötelező, ez alól felmentés nem adható.
Ha az ivóvíz az A vagy a B táblázatban lévő paraméterek határértékeit lépi túl, akkor „KIFOGÁSOLT”, ivóvízként nem használható.
A "C" táblázatban az úgynevezett indikátor (szennyezésjelző) paraméterek szerepelnek. Az elnevezés arra utal, hogy ezeknek a paramétereknek elsősorban ellenőrzési szerepük van, esetükben a határérték túllépése nem jelent közvetlen közegészségügyi veszélyt, de a mért értékek számszerű növekedése mindenképpen valamilyen rendellenességre utal és a szükséges intézkedéseket ilyen esetekben is meg kell tenni.
A „D” táblázat a karszt-, talaj- és a partiszűrésű vízbázisra vonatkozik, ill. a 2005. évi módosítás értelmében ide tartoznak a felszíni vízbázisból származó vizek is.
Ezekre a sérülékenynek minősülő vízbázisokra szigorúbb határértékek érvényesek. Az „E” táblázat a biológiai vízminőségi jellemzőket részletezi.
A mikroszkópos biológiai vizsgálatok végzése az Európai Unióhoz való csatlakozás után lett kötelező. A vizsgálatoknak fontos szerepük van a másodlagos vízminőség romlás megakadályozásában.
Az „F” táblázat sorolja fel az ideiglenes határértékeket.
Bizonyos paraméterek esetében átmeneti ideig (a rendelet 6. sz. mellékletében leírtak szerint) érvényben maradhatnak a korábbi magyar szabvány (MSZ 450-1:1989) határértékei.
A 47/2005 (III.11.) Korm. rendelet értelmében a vas, a mangán és az ólom kikerültek a táblázatból!

(«vissza ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ)

A víz keménysége

 - Lágy: 100 CaO mg/liter alatt (10 nk)
 - Kemény: 180-300 CaO mg/liter között (18-30 nk)
 - Nagyon kemény: 300 CaO mg/liter felett (30 nk)

*A német keménységi fok (nk) a CaO mg/liter egy tizede, tehát például 144 mg CaO/ liter esetén az érték 14,4 nk.

Kenderesen és Bánhalmán a víz közepesen lágy, ennek következtében a vízlágyítók használata nem indokolt a háztartási gépekben.

(«vissza ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ)

Vízvizsgálati adatok

Vízkémiai vizsgálatok eredményei 2009.05.30.(«vissza ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ)(«vissza HONLAPTÉRKÉP)


Vízmérőállás bejelentéseAmennyiben a negyedévenként esedékes leolvasáskor munkatársunk a vízmérő leolvasása céljából nem jutott be az ingatlanra, kérjük, hogy az értesítőn megadott időpontig adja meg a mérőállást. Ennek elmulasztása esetén az átlagot számlázzuk az ügyfélnek.

A részszámlában szereplő általanyfogyasztást az ügyfélszolgálaton módosíthatja. A módosítás a következő negyedévben történik a kiküldött számlákban.

(«vissza JÓ TUDNI)


Adatváltozások bejelentéseTulajdonos változást, számlafizető változását, albérlő beköltözését vagy egyéb adatváltozást az ügyfélszolgálatnál vagy telefonon is bejelentheti. A fogyasztó személyében beállott változást 30 napon belül be kell jelenteni a szolgáltatónál. A fogyasztási hely átírása új szolgáltatási szerződés megkötését igényli.

(«vissza JÓ TUDNI)


Ivóvíz-, szennyvízbekötés létesítése

A bekötést kérelmező fogyasztónak a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet szerinti bekötési tervet kell benyújtania.

A bekötési munka időpontjának egyeztetése az ügyfélszolgálaton történik. Munkatársunk felméri a szükséges anyagokat és az elvégzendő munkát és erről munkalapot készít, amely alapján számlát állítunk ki. A számla befizetése után elvégezzük a bekötést.

(«vissza JÓ TUDNI)


A vízfogyasztás mérése

Vízmérő leolvasási rend:

Munkatársaink a vízmérőket az állandó lakossági fogyasztóknál negyedévente olvassák le.


A közületi fogyasztók vízmérőinek leolvasására havonta kerül sor.

A vízmérő állását megadhatja az ügyfélszolgálaton az 59/328-206 telefonszámon és személyesen is.

Amennyiben nem áll rendelkezésünkre a vízmérő leolvasott állása, akkor az elszámoló számlában az átlagfogyasztás (általány) szerint számlázunk.

A fogyasztási vízmérőket négyévente cseréljük le hitelesítés céljából. Ennek a költsége a szolgáltatót terheli.

Az elkülönített locsolási mellékmérők és a lakásokban elhelyezett mellékmérők hitelesítése a fogyasztó kötelessége. Ennek költsége a fogyasztót terheli.

Kormányrendelet - 38/1985. (IV.5.) - írja le, hogy a szolgáltató, a mellékvízmérők beszerelése ellenére is, a bekötési főmérőn átadott vízmennyiség ellenértékére jogosult:

"… az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözetet a bekötési vízmérő szerinti lakóközösség köteles megfizetni a szolgáltatónak."

A mellékvízmérők tehát az egyes tulajdonostársak vízfogyasztásának mérésére szolgálnak, de nem mentesítik a lakóközösséget a fogyasztási különbözet megfizetése alól.

A Fogyasztó köteles a vízmérőaknát, illetve vízmérőhelyet és csatornaellenőrző aknát állandóan hozzáférhetően és tisztán tartani, a vízmérő fagy elleni megfelelő védelméről gondoskodni, továbbá a vízmérő állapotát figyelemmel kísérni, annak hibájáról, továbbá a fogyasztással kapcsolatos rendellenes körülményekről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

A számlázás alapjául szolgáló vízmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megőrzésének kötelezettsége a Fogyasztót terheli, és a megrongálódott vagy elveszett vízmérő javításának, pótlásának, szerelésének, valamint hitelesítésének költségeit köteles a Szolgáltatónak megtéríteni. A Fogyasztó köteles legalább hetente egyszer ellenőrizni a házi ivóvíz, illetve szennyvízhálózat helyes működését; hiba esetén pedig köteles azt azonnal elhárítani.

Ha a vízmérő működésének helyességét a fogyasztó kétségbe vonja, a költségek megelőlegezésével kérheti a szolgáltatótól annak rendkívüli vizsgálatát és hitelesítését. Ha a vizsgálat során megállapítást nyer, hogy a vízmérő hibája + / - 2%-os szolgáltatási hibahatáron belül van, akkor a vízmérő méréstechnikai szempontból nem kifogásolható.

A vízmérő fagytól és más károktól történő megóvásáról, a vízmérőakna, illetve a vízmérési hely hozzáférhetőségéről, tisztaságának biztosításáról is az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, bérlőjének kell gondoskodni.

(«vissza JÓ TUDNI)


A késedelmes fizetés következményei

A víziközmű-szolgáltatást igénybevevő fogyasztónak a számlán feltüntetett határidőn belül meg kell fizetnie a szolgáltatás díját. A számlával kapcsolatos kifogásnak a fizetési kötelezettség teljesítésére nincs halasztó hatálya.

Ha valamilyen okból a Fogyasztónak a korábbi időszakokhoz képest magasabb végösszegű számla kerül kiküldésre, akkor a tartozás rendezése érdekében a Fogyasztó részletfizetést kérhet. A részletek fizetése mellett a mindenkor esedékes számlákat is ki kell egyenlíteni.

A nem fizető fogyasztónak fizetési felszólítást küldünk, a költségek megtérítése ellenében. A második fizetési és korlátozási felszólítás kiküldését követően, a 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet alapján, a KVV értesíti a területileg illetékes ÁNTSZ-t a fogyasztási helyen esetlegesen bevezetendő ivóvíz-korlátozásról. Az eredménytelen fizetési felszólítást követően és az illetékes ÁNTSZ ellentétes állásfoglalása hiányában a KVV korlátozza az ivóvíz-szolgáltatást.

A szolgáltatás korlátozásának és visszaállításának költsége a Fogyasztót terheli:

Hátralékos fogyasztó korlátozása
(vízmérő aknában/közterületen)
esetén fizetendő költség:
5.000/15.000,- Ft + Áfa


Az ivóvíz-szolgáltatás visszaállításának csak a teljes tartozás rendezése, valamint a korlátozás és a szolgáltatás visszaállítási költségeinek megfizetése után, a befizetés igazolását követő 5 naptári napon belül kell megtörténnie.

(«vissza JÓ TUDNI)


ÜZEMELTETÉSI TANÁCSOK

A szolgáltató a tulajdonába, azaz a szolgáltatási pontig tartó vezetékszakaszért vállal felelőssséget. Csőtörések, vízelfolyások esetén a szolgáltatási ponton túli vezetékszakasz meghibásodásáért a fogyasztó viseli a felmerülő költségeket.

Szolgáltatási pont: Az ivóvíz bekötővezeték fogyasztó felöli végpontja, mely a bekötési vízmérőt követően a vízmérési helyen beépített elzárószerelvény vízmérő felöli csatlakozó pontjáig, ennek hiányában a vízmérőt követő 10 cm-es vezetékszakasz végéig terjed.- Az esetleges vízelfolyások megelőzése érdekében javasoljuk, hogy a vízmérő előtti, közterület felé eső csapot a téli használaton kívüli időszakra ideiglenesen zárja el! Amennyiben az elzáró csap nem működik, kérjük, jelezze.

- Nyissa ki és hagyja nyitva a kertben, épületekben található csapokat és engedje le a berendezésekből (bojler, WC tartály, stb.) a vizet.

- Ellenőrizze, hogy az elzáró csapok jól zárnak-e. A vízmérőn lévő számlálókerekek nem mozoghatnak. Az ellenőrzéssel a víztelenítést befejezte.A vízmérők fagy elleni védelme

A szolgáltatást szabályozó 38/1995 (IV.5.) Kormányrendelet alapján a Fogyasztó köteles a vízmérő fagy elleni megfelelő védelméről gondoskodni. A megrongálódott vízmérő javításának, pótlásának, szerelésének, továbbá hitelesítésének költségeit köteles a Szolgáltatónak megtéríteni.

A mérőelfagyás megelőzése érdekében javasoljuk, hogy a Fogyasztó gondoskodjon az alábbiakról:

1. A vízmérőakna belső felületét megfelelő szigeteléssel javasoljuk ellátni. A szigetelés az akna mennyezetére és az oldalfalakra is javasolt. A szigetelőanyag tekintetében fontos, hogy nedvesség hatására ne veszítsen szigetelőképességéből, alkalmazható pl.: hungarocell.

2. Az aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását ellenőrizni kell. Nem lehetnek hézagok, ahol a hideg levegő az aknába áramolhat. A lebúvónyílást záró aknafedlapot szintén hőszigetelő anyaggal javasoljuk ellátni, annak résmentesen záródnia kell.

A hőszigetelés mértéke mindenkor függ a külső hőmérséklet alakulásától.


(«vissza HONLAPTÉRKÉP)


Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Kattints ide!

Elfelejtetted jelszavad?
Kérj újat itt.
Kenderesi Ipartelep
Infrastrukturális
Fejlesztése
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 2009-2010


banner3
Tourism
English version
 
Deutsch version
Online Rádió
Válaszd ki a rádiót a listából, és kattints az OK gombra

Támogatóink