Főoldal - Akadálymentes - Kenderesi Krónika - Letöltések - Fórum - Linkek - Galéria - Közérdekű adatok - Letölthető nyomtatványok - NÉPSZAVAZÁS 2016.
Keresés    
Navigáció
Navigáció
Főoldal
Akadálymentes
Kenderesi Krónika
Elszármazottak adatbázisa
Cikkek
Letöltések
Fórum
Linkek
Hírkategóriák
Galéria
Elérhetőségek
Keresés

Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Képviselőtestület
Bizottságok
Jegyzőkönyvek
Rendeletek
Közbeszerzések
Beruházási lehetőségek
Pályázatok
Közérdekű adatok
Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Sportkoncepció
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció
Szervezetfejlesztés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalában
Térfigyelő rendszer
Letölthető nyomtatványok
enyomtatvanyok
Városfejlesztési kérdőív

Üzletek nyilvántartása
Működési engedély köteles üzletek
Bejelentés köteles üzletek
Vasárnap nyitva tartó üzletek
Telepengedélyek listája

Testvérvárosaink
Sabinov
Kozy
Predappio
Csíkszentmárton
Testvérvárosi találkozó 2014

A város történelmi múltja
Helytörténet
Helytörténeti füzetek
A Horthy Kastély
Horthy Kripta
Épített örökségünk
Közlemény

Turizmus
2018. évi eseménynaptár
2017. évi eseménynaptár
2016. évi eseménynaptár
2015. évi eseménynaptár
Horthy emlékhelyek látogatási rendje
Szálláslehetőségek

Intézményeink
Kenderesi Szakiskola Középiskola és Kollégium
Szakiskola Kollégium
Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
Kenderesi Óvodai Egység
Központi Konyha
Kenderes Városgazdálkodás
Móricz Zsigmond Művelődési Ház
Városi Könyvtár
Háziorvosi szolgálat
Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Kenderesi Nonprofit Kft.
Kenderesi Nonprofit Kft.

Vállalkozások
Vállalkozások

Sport
Középtiszai MEDOSZ Sport Egyesület


Választások
VÁLASZTÁS 2010
VÁLASZTÁSOK 2014
Időközi választások
NÉPSZAVAZÁS 2016.
Választás 2019
Önkormányzati választás 2019
Online felhasználók
Vendég: 1
Nincs Online tag

Regisztráltak: 155
Legújabb tag: Egerkine
Kenderesi Óvodai Egység
AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

A Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde férőhelyeinek száma 124 fő óvodás, és 15+5 fő egységes óvoda-bölcsődés.
A népesség csökkenése megfigyelhető az intézmény gyermek létszámának alakulásában is. A feltöltöttség jelenleg 102 %.
Az óvodáskorú gyermekek elhelyezését 5 homogén csoportban biztosítjuk. 2009. szeptemberétől az egységes óvoda-bölcsőde az óvodai nevelésben ellátható gyermekekkel együtt a legalább 2. életévüket betöltött gyermekek közös nevelését is ellátja, egy csoportban.
Az óvodába felvett gyermekek több mint 40 %-a a roma kisebbséghez tartozik. Számukra kidolgoztuk az etnikai kisebbség felzárkóztatásának programját, mely a "Nemzeti etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve" szellemében készült.
Intézményünkben a sajátos nevelési igényű gyermekeket integráltan fejlesztjük. Fejlesztésük a "Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve" alapján történik. Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések megvalósításaként biztosítjuk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai integrációs program szerinti foglalkoztatását.
Óvodai nevelési programunkat az "óvodai nevelés országos alapprogramja" alapján készítettük el.

Kiemelt szerepet kapott óvodai nevelőmunkákban a gyermek képességeihez igazodó szabad játék. A nevelési területek a külső világ tevékeny megismerésére épülnek.

Programunk a gyermekek megismerő tevékenységét veszi alapul, köré szervezzük a pedagógiai, pszichológiai feladatokat. Fő hangsúlyt kap a külső világ tevékeny megismerése – melyben a gyermekek nemcsak a szűkebb és tágabb környezetüket ismerik meg, hanem matematikai tartalmú tapasztalatokhoz is jutnak.
Az így megismert tapasztalatok, élmények megjelennek a mindennapi tevékenységekben.
A gyermekek játék és mozgáslehetőségei megfelelőek (udvarunk és tornaszobánk felszereltsége jó). A gyermekek nagy mozgásigényére építve szervezünk ovitorna-, és majorett csoportot.
Mindennapjaikat színesíti a napi mese-vers, melybe a drámajáték elemeit is beleszőjük. Külön foglalkozásként (igény szerint) meseházban bővítjük az ilyen irányú ismereteiket.
Az óvodai nevelés területei, tevékenységformái között szoros összefüggés van, ezért nevelésünk egész folyamatában komplexitásra törekszünk. Programunk rugalmasan alkalmazható mind a hátrányos helyzetű, mind a tehetséges gyermekek nevelésében.

AZ ÓVODA SZEMÉLYI FELTÉTELEI

Az óvoda feladata az optimális személyi feltételek biztosítása. Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekek számára. A köznevelési törvény lehetőséget biztosít a nevelő munkát segítő alkalmazottak foglalkoztatására, így két fő pedagógiai asszisztens alkalmazására nyílt lehetőség 2013. szeptember 1-től. Az ügyviteli munkát óvodatitkár segíti. 2014. januártól főállású gondozónővel bővült az alkalmazotti közösség.

Pedagógiai munkánkat segíti 1 fő utazó logopédus, és 1 fő utazó gyógypedagógus. Az elmúlt években helyi nevelési programunk megvalósításához szükséges továbbképzéseken, tanfolyamokon vettünk részt.

Szakmai megújulás iránti igényünk nagy: az eredményesebb munkavégzés érdekében folyamatosan képezzük magunkat, munkaközösségünkben aktívan dolgozunk.
Az óvodai csoportokban két szakképzett óvónő és egy szakképzett dajka, az egységes óvoda-bölcsőde csoportban két szakképzett óvónő, egy gondozónő és egy dajka látja el a feladatokat. A gyermekek fejlesztését hosszú távon, korcsoportonkénti éves tervben gondoljuk át. A tapasztalatszerzés és tevékenykedtetés 2 heti periódusokban történik. A két óvónő munkája egymásra épül, és ezáltal kiegészíti egymást.

Az óvodapedagógus tevékenysége és a nevelő munkát segítő alkalmazottak összehangolt munkája szükséges az óvodai nevelés eredményességéhez.
Az óvónő szerepe minden korcsoportban más hangsúlyt kap.
Az egységes óvoda-bölcsőde intézményegységben és a kiscsoportban a testi szükségletek kielégítése, az érzelmi kötődés kialakítása a legfontosabb. Meg kell tanítani az együttélés elemi szabályait, az "én" és "mi" együtt érzését. A középső- és nagycsoportban az érzelmi biztonság mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap az egyéni képességek fejlesztése.
A hasonló életkor nem jelent azonos fejlettséget, képességbeli eltérés egyénenként bizonyított tény.
Ennek értelmében a fejlesztés módszere az egyénre szabott differenciált fejlesztés, a csoport keretein belül valósul meg. Kedves, játékos, vidám nevű csoportokba várjuk a gyermekeket.
Az óvoda nevelőközössége rendelkezik az együttműködés, egymásra figyelés képességével. Jellemző az elfogadó, támogató, segítő attitűd, így a mindennapok során példaadással tudjuk nevelni a gyermekeket.

Óvodánk elérhetősége
OM azonosító: 035782

telefon/fax
06-59/328-322
telefon
06-59/528-046
e-mail
ovodakd@gmail.com

megbízott óvodavezető Balázsiné Hubai Ildikó
megbízott vezető helyettes Lukácsné Németh Edit
óvodatitkár Lengyel Imréné

2013/2014.

csoportnév
csoport-
létszám
óvodapedagógusok
dajka
gondozónő
pedagógiai
asszisztens
SÜNI
20
Kőváriné Papp Katalin
Fábián Éva
Molnár Istvánné
MÉHECSKE
26
Bankáné Barna Ibolya
Lukácsné Németh Edit
Kocsmár Istvánné
MARGARÉTA
28
Eszteró Imréné
Farkas Györgyné
Szabó Ferencné
KATICA
28
Balla Anna
Veressné Czudor Mária
Csortos Sándorné
MICIMACKÓ
27
Péter Lászlóné
Tóthné Polgár Mária
Csortosné Csík Bernadett
MANÓCSKA
15+5
Makai Jánosné
Andrási Tímea
Jelenné Bana Szilvia
Szabó Irma
Kovács Miklósné
összesen:
149

AZ ÓVODA TÁRGYI-DOLOGI FELTÉTELEI, ESZKÖZRENDSZERE

Az óvoda épületei, a település központjában helyezkednek el. A telken két épület található. A régi épület 343 m2, az új épület 562 m2.

Régi épületben található helyiségek Új épületben található helyiségek
3 foglalkoztató szoba,
hozzá külön öltözők, mosdók
1 gyülekező szoba
tálaló, mosogató
óvónői szoba
öltöző, mosdó (felnőtt)
mosókonyha
logopédiai fejlesztő szoba


3 foglalkoztató szoba,
hozzá külön öltözők, mosdók
zuhanyzóval
tálaló, mosogató
tornaszoba, tornaszertár
öltözők, mosdók, zuhanyzók (felnőtt)
átrium
eszközraktár
élelmiszerraktár
tisztítószerraktár
nevelői szoba
gazdasági iroda
vezetői iroda
helyettesi iroda
fejlesztő szoba
orvosi szoba
mosó-szárító szoba
varrószoba (ruhajavító)
sószoba

Férőhelye: 69 fő + 75 fő = 144 fő

Az új épület csoportszobáinak alapterülete 153 m2, 1 gyerekre 2,04 m2 alapterület jut.
A régi épület csoportszobáinak alapterülete 138 m2, 1 gyerekre 2,00 m2 alapterület jut (összesen 1 gyerekre 2,02 m2).
Az udvar 1919 m2, az 1 gyerekre jutó 13,33 m2 optimális. Felszereltsége jó, hiszen a gyermekcsoportok természetes anyagokból készült játékokkal játszhatnak (fa udvari játékok).
Az udvaron az árnyékos és napos területek megfelelő arányban váltják egymást.
Az épületek gázfűtéssel, és biokazánnal ellátottak. Az ivóvíz ellátás központi vízvezetékről, míg a szennyvízelvezetés csatornahálózaton keresztül történik. Az óvoda telefonokkal és fénymásoló berendezéssel felszerelt, internet elérési lehetőség is biztosított.

Foglalkoztató termeink több funkciót töltenek be: óvodai tevékenységek, játék, étkezések és a pihenés színterei is.
Felszereltségük jó, esztétikus, gyermekek számára hozzáférhető és biztonságos, bővítésük folyamatos. Játékokat, eszközöket igény szerint tudunk biztosítani a pályázatokon nyert pénzösszegekből és az alapítványi rendezvények bevételéből. Az óvodai tevékenységekhez szükséges fejlesztési eszközökkel jól ellátott óvodánk. Igyekszünk az optimális tárgyi feltételeket biztosítani.
Tornaszobánk maximális lehetőséget biztosít a különböző mozgásformák gyakorlásához.
Mozgás közben lehetőség nyílik a környezet tapasztalati megismerésére. A közös mozgás öröme elősegíti a társas kapcsolatok alakulását, a társakhoz való alkalmazkodást.
A mozgás nem szűkül le a játékra, a mozgás tevékenységre, mondókás-énekes játékok körére, jelen van az óvodai élet minden területén.
Az új épület emeletén agyagozó-korong és égetőkemence is található. Itt kapott helyet az óvodapedagógusok számára kialakított nevelői szoba, mely lehetőséget biztosít a szülők fogadására is.

Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Kattints ide!

Elfelejtetted jelszavad?
Kérj újat itt.
Kenderesi Ipartelep
Infrastrukturális
Fejlesztése
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 2009-2010


banner3
Tourism
English version
 
Deutsch version
Online Rádió
Válaszd ki a rádiót a listából, és kattints az OK gombra

Támogatóink