Városgazdálkodás

Kenderes Városgazdálkodás

Intézményvezető: 

Ügyintéző:Ladányiné Zabolai Anna
Elérhetőség: 5331 Kenderes, Szent István út 56.
Telefon:06 59/328-206

e-mail: kvg@kenderes.hu 

Telephely: 5331 Kenderes Szent István út 56.

e-mail:kfk@kenderes.hu


 

Tisztelt Lakosság!
A Kenderesi Városgazdálkodás a következő szolgáltatásaival áll a lakók rendelkezésére.
Amennyiben a vállalkozói díj a bruttó 50 000,- Ft, azaz ötvenezer forint összeget meghaladja, részletfizetési lehetőséget biztosít a megrendelői részére.
Csatornabekötés megrendelése esetén – a vállalkozói díj összegétől függetlenül – részletfizetési lehetőséget nyújt.
A megrendelő kérésére akár 4, azaz négy részletben is történhet a vállalkozói díj megfizetése.
A vállalkozói díjak a következők:
a) gépi tevékenység végzése VOLVO homlokrakodóval: bruttó
12 700,- Ft/üzemóra,
b) szállítás MTZ traktorral: bruttó 6 985,- Ft/alkalom,
c) betonvágás: bruttó 3000,- Ft/m,
d) síküveg-vágás: bruttó 5 500,- Ft/m,
e) üvegezés (anyagköltséget magában foglalva): bruttó 7 500,-
Ft/m2,
f) lágyszárú növények vágása (pl. fűnyírás): bruttó 100 Ft/m2, de
legalább bruttó 5000,- Ft,
g) csatornabekötés: 5 500,- Ft/m
Elérhetőségek: Kenderesi Városgazdálkodás
06/59 328-206 telefonszámon,
a kvg@kenderes.hu,
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal udvarában.

Hirdetmény Toyota Hilux eladásával kapcsolatban:

Kenderes Városi Önkormányzat

5331 Kenderes, Szent István út 56.

Telefon: 59/328-251

Iktatószám: KEN/1656-1/2022

 

 

HIRDETMÉNY

 

Toyota Hilux tehergépkocsi értékesítésére vonatkozóan

 

 1. Ajánlatkérő neve: Kenderes Városi Önkormányzat

székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56.

telefonszáma: 59/328-251

e-mail cím: polgarmester@kenderes.hu, titkarsag@kenderes.hu

honlap: www.kenderes.hu

kapcsolattartó: dr. Záhonyi Ferenc jegyző, 59/328-251, jegyzo@kenderes.hu

 

 1. Értékesítés módja: versenyeztetési eljárás nyilvános pályázattal

 

 1. Az ajánlattételi dokumentumok elérhetősége: www.kenderes.hu/hirek

 

 1. Értékesíteni kívánt vagyontárgy:

Márka: Toyota

Típus: Hilux 2,4 D-4D 4×4 Double Cab

Gyártási év: 2016

Alvázszám: AHTBB3CD701730164

Járműfajta: tehergépkocsi

Hengerűrtartalom: 2393 cm3

Teljesítmény: 110 kW

Motortípus: Diesel

Euro norma: EURO 6d

Váltó: 6 fokozatú automata – Tiptronic

Össztömeg: 3210 kg

Tengelytáv: 3085 mm

Futásteljesítmény: 94 000 km

Eurotax-kód: 860HL013

 

 

 1. Megkötni kívánt szerződés: adásvételi szerződés

 

 1. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: szerződéskötéstől számított 8 napon belül

 

 1. Becsült érték (bruttó): 6 500 000,- Ft + Áfa, azaz hatmillió-ötszázezer forint + Áfa

 

 1. Alternatív ajánlattétel kizárt.

 

 1. Részajánlattétel lehetősége kizárt.

 

 1. Értékelési szempont: legmagasabb megajánlott ár.

 

 1. Ajánlattevő természetes személy vagy jogi személy esetén átlátható szervezet lehet.

 

 1. Ajánlat tartalma: azonosító adatok (természetes személy esetén ajánlattevő neve, leánykori neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme; jogi személy esetén cégnév, székhely, adószám), megajánlott ellenérték, aláírás.

 

 1. Ajánlatkérő egy alkalommal biztosít hiánypótlásra lehetőséget.

 

 1. Ajánlattételi határidő: 2022. május 16. 16:00 óra

 

 1. Az ajánlat benyújtásának módja: postai úton a Kenderesi Polgármesteri Hivatal (5331 Kenderes, Szent István út 56.) címére megküldve vagy személyesen – lezárt borítékban – a Kenderesi Polgármesteri Hivatal titkárságán átadva. Mindkét esetben fel kell tüntetni a borítékon a következőt: „Ajánlat – Toyota Hilux tehergépkocsira vonatkozóan”

 

 1. Ajánlattevő az ajánlat elkészítéséért ellenszolgáltatást nem igényelhet.

 

 1. Ajánlatok felbontásának ideje: 2022. május 16. 16:00 óra

 

 1. Ajánlatok felbontásának helye: Kenderesi Polgármesteri Hivatal (5331 Kenderes, Szent István út 56.) jegyzői irodája

 

 1. Ajánlati kötöttség időtartama: 15 nap

 

 1. Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.

 

 1. Ajánlat nyelve: magyar.

 

 1. Szerződés biztosítékai: meghiúsulási vagy késedelmi kötbér.

Késedelmi kötbér: vételár megfizetésének késedelme esetén naptári naponként a vételár 0,5 %-a, legfeljebb 10 napig.

Meghiúsulási kötbér: teljesítés elmaradása vagy 10 napot meghaladó késedelem esetén a vételár 5 %-a.

 

 1. Amennyiben az eljárás nyertese a szerződéskötéstől visszalép, az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített személlyel kíván szerződést kötni.

 

 1. További információ: az ajánlattevő részéről az ajánlat az ajánlattételi határidő alatt módosítható, visszavonható.

Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha egy ajánlat sem éri el a becsült érték összegét vagy az eljárás tisztaságát sértő cselekményt észlel.

 

 

Kenderes, 2022. április 29.

 

 

Kenderes Városi Önkormányzat