Rendeletek

A Kenderes Városi Önkormányzat által hozott rendeletek gyüjteménye:

A rendeletek mellékleteinek megtekintéséhez Acrobat Reader szükséges

2022. ÉVI Önkormányzati RENDELETEK

KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÓ-TESTÜLETÉNEK 1/2022.(I.19.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

1.2022.Közművelődési rendelet

 

KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÓ-TESTÜLETÉNEK 2/2022.(III.10.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 12/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2.2022 rendelet

 

Kenderes Városi Önkormányzat 3/2022. (III,10.) számú rendelete Kenderes  Városi Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

3.2022 rendelet

 

KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÓ-TESTÜLETÉNEK 4/2022 (V.18) önkormányzati rendelete a Kenderes Városi Önkormányzat Polgármesterének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) Önkormányzati Rendelete módosításáról

4per2022-Ktsgmódosítás

 

KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÓ-TESTÜLETÉNEK 5/2022 (V.18) önkormányzati rendelete Kenderes Városi Önkormányzat és Intézményei 2021. évi Költségvetési Rendelet végrehajtásáról

5 2022 Zárszámadási rendelet

 

KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÓ-TESTÜLETÉNEK 6/2022 (VII.28) önkormányzati rendelete az Intézményi térítési díjakról

6-2022

 

KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÓ-TESTÜLETÉNEK 7/2022 (VII.28) önkormányzati rendelete a Mini Bölcsőde gyermekétkeztetéséről

7-2022

 

KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÓ-TESTÜLETÉNEK 8/2022 (VII.28) önkormányzati rendelete az egyes önkormányzati Rendeletek hatályon kívül helyezéséről.

8-2022

 

KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÓ-TESTÜLETÉNEK 9/2022 (IX.30) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függetlenül nyújtott települési támogatásokról.

9-2022

 

KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÓ-TESTÜLETÉNEK 10/2022 (IX.30) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselőknek, bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjukról.

10-2022

 

 

KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÓ-TESTÜLETÉNEK 11/2022 (X.26) önkormányzati rendelete Kenderes Városi Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (III.10) Önkormányzati Rendelet módosításáról.

11per2022-Ktsgmódosítás

 


 

 

2021. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

4.

Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(IV.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról      4.2021 rendelet

5.

Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról   5.2021.rend.

6.

Kenderes Város Onkormányzata Képviselő-testületének 6/2021.(V.25.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/201 5.(XII.17.) önkonnányzati rendelete módosításáról   6. 2021rendelet

7.

Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelete a Kenderes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(111.17.) önkormányzati rendelet módosításáról   7. 2021rendelet.

8.

Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021.(V.27.) önkormányzati rendelete Kenderes Városi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról    8-2021. rend.

9.

Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelete

Kenderes Városi Önkormányzat és Intézményeinek 2020. évi költségvetési maradványa felosztásáról

9.2021 rendelet

11.

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021.(X.20.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról  11. rendelet 2021.

12,

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(X.28.) önkormányzati rendelete

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 11/2021.(X.20.) önkormányzati rendelete módosításáról   12.2021. rendelet

 

 

2021. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK

 

2021. ÉVI POLGÁRMESTERI RENDELETEK:

-Kenderes Város Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.5.) számú rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

1.2021. polgármesteri rendelet


 

-Kenderes Város Önkormányzat Polgármesterének 2/2021 (II.25.) számú rendelete az Önkormányzat helyi építési szabályzatról szóló 19/2004 (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. polg. rendelet.


 

Kenderes Városi Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. ( III. 01. ) számú önkormányzati rendelete a személye gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2019. ( IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

3.polg.rend


Kenderes Városi Önkormányzat Polgármesterének 4/2021.(IV.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

4. rendelet


Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

5.2021.rend.


Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021.(V.25.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/201 5.(XII.17.) önkonnányzati rendelete módosításáról

6. rendelet              6. rend. mellékletek


Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelete a Kenderes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(111.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

7. rendelet.               7. előterjesztés            7. mellékletek


Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021.(V.27.) önkormányzati rendelete Kenderes Városi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

8-2021. rend.        8. 2021. előterj.          8. hatásvizsgálat        8. mellékletek


Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelete Kenderes Városi Önkormányzat és Intézményeinek 2020. évi költségvetési maradványa felosztásáról

9. rendelet

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő Testületének 11/2021.(X.20) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa támogatásáról.

11. rendelet 2021.

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő Testületének 12/2021.(X.28) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő Testületének a szociális célú tüzifa támogatásáról szóló 11/2021(X.20) rendelet módosításáról

12.2021. rendelet


 

 

 

2021 ÉVI POLGÁRMESTERI Határozatok:

1/2021. (1.12.) számú határozata

Tárgy: Általános iskola felvételi körzetének véleményezése

1.2021. polgármesteri hat


2/2021. (I. 12.) számú határozata

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakás piaci alapú bérlakásként történő meghirdetése (Kenderes Somogyi Béla út 24)

2.2021. polgármesteri hat.


3/2021. (II. 03.) számú határozata

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése (Kenderes Petőfi út 1/B.)

3. 2021. polgármesteri hat.


4/2021. (II. 03.) számű határozata

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése (Kenderes, Béke utca 1162/2 hrsz)

4.2021. polgármesteri hat. 


5/2021. (II. 03.) számú Polgármesteri határozat

„Tisztítsuk meg az Országot!” projekt keretében pályázat benyújtásáról

5.2021. polgármesteri hat.


6/2021. (II. 25.) számú Polgármesteri határozat

Településszerkezeti terv módosítása

6 2021 polg hat


7/2021. (III. 3.) számú Polgármesteri határozat

Ingó vagyontárgyak elidegenítéséről

7.2021. polg. hat.


8/2021. (III. 4.) számú Polgármesteri határozat

Közvilágítás hálózatának bővítéséről (Bánhalma területén)

8 2021 polg hat


9/2021. (111.16.) számú határozata

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

9 2021 polg hat


10/2021. (III. 11.) számú Polgármesteri határozat

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

10.polgármesteri hat. 


11/2021. (III. 23.) számú Polgármesteri határozat

Ingatlan tulajdonjogának elfogadásáról (5331. Kenderes Vasút út 40)

11. polgármesteri hat.


12/2021. ( IV.01.) számú határozata

A Kenderesi Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexének elfogadásáról

12. pol.hat.


 13/2021. (IV. 9.) számű Polgármesteri határozat

Városi Könyvtár beszámolójának és munkatervének elfogadásáról

13. pol.hat


14/2021. (IV. 12.) számú Polgármesteri határozat

Gordon Euro 30 RS kistraktor használata lemondásának elfogadásáról

14. pol.hat


15/2021. (IV. 13.) számú Polgármesteri határozat

Bagod BP típusú pótkocsi használata lemondásának elfogadásáról

15.pol.hat


16/2021. (IV.26.) számú Polgármesteri határozat

Döntés a Kenderes Városgazdálkodás intézménynek a kiegészítő vállalkozási tevékenységéről

16.2021.


17/2021. (IV.26.) számú Polgármesteri határozat

Döntés a Kenderes Városgazdálkodás intézmény által biztosítandó részletfizetési lehetőségről

17.2021.


18/2021. (IV.29.) számú Polgármesteri határozat

A tervezett munkálatok elvégzéséhez szükséges hozzájárulás megadása a Horthy-kastély tetőszerkezetének állagmegóvása érdekében

18.2021.


19/2021. (IV.29.) számú Polgármesteri határozat

A felesleges fémhulladék értékesítéséről

19.2021.


20/2021. (IV.30.) számú Polgármesteri határozat

Döntés a Magyar Falu Program keretében „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” pályázat benyújtásáról

20.2021.


21/2021. (M7.) számú Polgármesteri határozat

Döntés a Magyar Falu Program keretében „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” pályázat benyújtásáról

21.2021.


22/2021. (V. 10.) számú Polgármesteri határozat

A Karcagi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója elfogadásáról

22.2021


23/2021. (V.13.) számú Polgármesteri határozat

Döntés obeliszk állításáról a Horthy-ligetben

23.2021


24/2021. (V. 17.) számú Polgármesteri határozat

Ingatlanok elidegenítéséről (Az 5331 Kenderes, Gárdonyi Géza út 8. (hrsz. 1475), a Damjanich János út 13. (hrsz. 135), valamint a Dobó István út 50. (hrsz. 223)

24.2021. polg hat.


25/2021. (VI.I.) számú Polgármesteri határozat

Kenderesi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadásáról

25. polg.hat.


26/2021. (VI.IO.) számú Polgármesteri határozat

Döntés a Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszközök beszerzése”, „Kommunális eszköz beszerzése” és „Felelős állattartás elősegítése” pályázatok benyújtásáról

26. polg.hat.


27/2021. (VI.10.) számú Polgármesteri határozat

Törvényességi felhívás elfogadásáról

27. polg.hat.


28/2021. (VI.14.) számú Polgármesteri határozat

a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás működtetésére vonatkozó Megállapodás módosításáról

28.polg.hat


29/2021. (VI.14.) számú Polgármesteri határozat

Hullámpala és polikarbonát értékesítéséről

29.polg.hat


 

30/2021 (VI.14.) számú Polgármesteri határozat gépjármű használat átengedésének megszüntetéséről      30. polgármesteri hat.


 

31/2021 (VI.14) számú Polgármesteri határozat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelés elfogadásáról 31. Polgármesteri határozat-gyermekjóléti


 

32/2021 (VI.14) számú Polgármesteri határozat a TRV Zrt. 2020. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról 32. Polgármesteri határozat-TRV


 

33/2021 (VI.14) számú Polgármesteri határozat orvosi rendelő bérbeadásáról  33. Polgármesteri határozat-bérleti


 

 

 

 


 

2020. évi Önkormányzati Rendeletek:

Kenderes Önkormányzat Képviselő Testületének 1/2020 (I.23.) Önkormányzati Rendelete

Kenderes város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2015. (XII.17) önkormányzati rendelet módosításáról          1-2020

 

Kenderes Önkormányzat Képviselő Testületének 2/2020 (III.17.) Önkormányzati Rendelete

Kenderes Város Önkormányzatának 2020 évi költségvetéséről            2-2020

 

Kenderes Önkormányzat Képviselő Testületének 3/2020 (V.11)  Önkormányzati Rendelete

Kenderes Város Önkormányzata képviselő testületének a közterület-használata rendjéről szóló 1/2019 (I.22) számú önkormányzati rendelet módosításáról  3-2020

 

Kenderes Önkormányzat Képviselő Testületének 4/2020 (V.20) Önkormányzati Rendelete

Kenderes Város Önkormányzata képviselő testületének hatáskörében eljáró Kenderes Város Polgármesterének 4/2020 (V.20.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzata Képviselő Testületének a közterület-használat rendjéről szóló 1/2019 (I.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról  4-2020

 

Kenderes Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2020 (VII.17.) Önkormányzati Rendelete

A Kenderes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról    5-2020

 

Kenderes Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2020 (VII.17.) Önkormányzati Rendelete

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról            6-2020

 

Kenderes Önkormányzat Képviselő Testületének 7/2020 (VII.17.) Önkormányzati Rendelete

a 2019 évi költségvetés maradvány felosztásáról          7-2020

 

Kenderes Önkormányzat Képviselő Testületének 8/2020 (IX.30.) Önkormányzati Rendelete

a Kenderes Városi Önkormányzat 2/2020 (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról  8-2020

 

Kenderes Önkormányzat Képviselő Testületének 9/2020 (XII.02.) Önkormányzati Rendelete

a szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról  9-2020

 

Kenderes város Önkormányzatának képviselő testülete hatáskörében eljáró Kenderes Város Polgármesterének 10/2020 (VI.15.) számú határozata Kenderes Városi Önkormányzat folyószámlahitel-keret növeléséről 10. polgármesteri határozat

 

Kenderes város Önkormányzatának képviselő testülete hatáskörében eljáró Kenderes Város Polgármesterének 11/2020 (VI.17.) számú határozata Kenderes Városi Önkormányzat – Kenderes Városgazdálkodás-Vezető munkakör betöltésére kiírt pályázat érvénytelenítéséről 11. polgármesteri határozat

 

Kenderes Városi Önkormányzat Polgármesterének 12/2020 (XI.10) számú határozata a Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésének vonatkozásában 12. polgármesteri hat.

 

Kenderes Városi Önkormányzat Polgármesterének 13/2020 (XI.17) számú határozata a Karcagi Többcélú Kistérségi társulás működtetésére vonatkozó Megállapodás módosítása. 13. polgármesteri hat.

 

Kenderes Városi Önkormányzat Polgármesterének 14/2020 (XI.17) számú határozata a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Ügyeleti Társulás 2020 december 31 napjával történő, jogutód nélküli megszűnéséről.14.polgármesteri hat.

15/2020 (XI.18.) számú Polgármesteri Határozat a Környezeti vizsgálat szükségességével kapcsolatban    15. Polgármesteri határozat

 

16/2020 (XI.18) számú Polgármesteri Határozat a Településrendezési eszközök módosításáról                    16. polgármesteri hat.

 

17/2020. (XI.25.) számú Polgármesteri Határozata Bankszámla szerződés a K&H Bank ZRt.-vel                  17. polgármesteri hat.

 

18/2020 (XI.25.) számú Polgármesteri Határozat: Hitelfelvétel a K&H Bank ZRt-től  18. polgármesteri hat.

 

19/2020. (XI.25.) számú Polgármesteri Határozat Kenderes Város Önkormányzat Hivatalos Honlapjának és közérdekű adatok közzétételének kapcsolatos feladatellátási kötelezettségek teljesítése                          19. polgármesteri hat.

 

20/2020.(XI.25) számú Polgármesteri Határozat a Kenderes Város önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Erőforrésok Bizottsága 2020 február 11-én készült ülés jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok elfogadásáról és azok javításáról. 20. polgármesteri hat.

 

21/2020.(XI.25) számú Polgármesteri Határozat a Kenderes Város önkormányzat Képviselő-testületének Bánhalma Bizottsága 2020 március 12-én készült ülés jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok elfogadásáról és azok javításáról. 21. polgármesteri hat. 

 

22/2020.(XI.25) számú Polgármesteri Határozat a Kenderes Város önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Erőforrésok Bizottsága 2020 március 12-én készült ülés jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok elfogadásáról és azok javításáról. 22. polgármesteri hivatal

 

23/2020.(XI.25) számú Polgármesteri Határozat a Kenderes Város önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága 2020 március 12-én készült ülés jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok elfogadásáról és azok javításáról. 23. polgármesteri hat. 

 

24/2020.(XI.25) számú Polgármesteri Határozat a Kenderes Város önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Település Fejlesztési Bizottsága 2020 március 12-én készült ülés jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok elfogadásáról és azok javításáról. 24. polgármesteri hat.

 

25/2020.(XI.25) számú Polgármesteri Határozat a Kenderes Város önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága 2020 február 13-én készült ülés jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok elfogadásáról és azok javításáról. 25. polgármesteri hat.

 

26/2020.(XI.25) számú Polgármesteri Határozat a Kenderes Város önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Erőforrások Bizottsága 2020 február 13-én készült ülés jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok elfogadásáról és azok javításáról 26. polgármesteri hat.

 

27/2020.(XI.25) számú Polgármesteri Határozat a Kenderes Város önkormányzat Képviselő-testületének Bánhalma Bizottsága 2020 február 13-én készült ülés jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok elfogadásáról és azok javításáról 27. polgármesteri hat.

 

28/2020.(XI.25) számú Polgármesteri Határozat a Kenderes Város önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Település Fejlesztési Bizottsága 2020 február 13-án készült ülés jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok elfogadásáról és azok javításáról. 28. polgármesteri hat.

 

29/2020 (XI.26) számú Polgármesteri Határozat a Start Munkaprogram programterveinek, és kérelmeinek benyújtásának támogatásáról 29. polgármesteri hat.

 

30/2020 (XI.26) számú Polgármesteri Határozat a Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020 július 16-i együttes bizottsági ülés jegyzőkönyvének törvényességi felhívásáról                                     30. polgármester hat.

 

31/2020. (XI.30) számú Polgármesteri Határozata Kenderes Város Önkormányzatának törvényességi felhívás éves munkaterv elfogadásának ügyében  31. polgármesteri hat.

 

32/2020 (XI.25) számú Polgármesteri Határozat, határozott feltétellel szóló kinevezés megszüntetése     32. polgármesteri hat.

 

33/2020. (XII.01) számú Polgármesteri Határozat Varga József Sándor Intézményvezetői kinevezése       33. polgármesteri hat.

 

34/2020 (XI.30) számú Polgármesteri Határozat Jakus Tamara Tanuló támogatása az Arany János tehetséggondozó programban 34. polgármesteri hat.

 

 

35/2020 (XI.30) számú Polgármesteri Határozat Tóth Réka Tanuló támogatása az Arany János tehetséggondozó programban 35. polgármesteri hat,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————–

2019. évi Önkormányzati Rendeletek:

 

 1/2019.(I. 22.) önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjéről

 1_2019_(I_22)

 2/2019. (I. 22. ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól

2_2019_(I_22)

 3/2019.(I. 22. ) önkormányzati rendelete a közterületek filmforgatási célú használatáról

  3_2019_(I_22)

4/2019.(I. 22.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

   4_2019_(I_22)

5/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról

5_2019_(II_15)

9/2019.(IV. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérbeadásáról, valamint a lakbérek mértékéről

9_2019_(IV_25)

10/2019.(V.23.)rendelete a 2018. évi költségvetés zárszámadásáról és
a pénzmaradvány jóváhagyásáról

 10_2019_(V_23)

15/2019.(IX.12.) önkormányzati rendelete az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról

15_2019_(IX_12)

16/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

16_2019_(IX_12)

18/2019.(XII.5.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról

 18_2019_(XII_5)

———————————————————–

2018. évi Önkormányzati Rendeletek:

3/2018. (II. 15) önkormányzati rendelete Kenderes Város településképének védelméről

3_2018_(II_15)

4/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés engedélyezésének szabályairól, és az azokért
fizetendő díjak mértékéről

 4_2018_(III_08)

8/2018.(VI.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

 8_2018_(VI_20)

10/2018.(XI.15.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről

 10_2018_(XI_15)

13/2018 (XII.13.) Kenderes Város Önkormányzatának képviselő testületének rendelete s szociális ellátásokról

13-2018 rendelet

15/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelete a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetmény kiegészítéséről

15_2018_(XII_21)

———————————————————–

2017. évi Önkormányzati Rendeletek:

1/2017.(II. 16.) önkormányzati rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi
juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról

1_2017_(II_16) 

5/2017.(II. 16.) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról

  5_2017_(II_16)

6/2017.(III. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodásról

6_2017_(III_23)

13/2017 (VIII.15)számú önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés

szabályairól

  13_2017_(VIII_15)

14/2017.(X. 12.) önkormányzati rendeletea helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

  14_2017_(X_12) 

16/2017. (X. 12.) .önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásáról

16_2017_(X_12)

———————————————————–

2016. évi Önkormányzati Rendeletek:

11/2016 (VI.30) önkormányzati rendelete a fiatal házasok első lakóingatlan-hoz jutása feltételeinek helyi támogatásáról

11_2016_(VI_30)

15/2016.( XII. 1.) önkormányzati rendelete a Horthy emlékhelyek látogatási rendjéről és belépődíjainak megállapításáról

   15_2016_(XII_1)

17/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

 17_2016 (XII_ 1)

———————————————————–

2015. évi Önkormányzati Rendeletek:

9/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

9_2015_(IV_1) 

12/2015.(VIII. 8.) önkormányzati rendelete a vásárok és piacok tartásának rendjéről

12_2015_(VIII_8)

20/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

20_2015_(XII_17)

———————————————————–

   2014. évi Önkormányzati Rendeletek:

5/2014. (IV. 5.) önkormányzati rendelete a szociális földprogramról

5_2014_(IV_5)

8/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temető használatának szabályairól

8_2014_(V_1)

12/2014.( IX. 16.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

 12_2014_(IX_16)

13/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának, valamint a házszámozás szabályairól

 13_2014_(IX_16)

16/2014.(X.6.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról

16_2014_(X_6)

17/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

 17_2014_(XII_11)

———————————————————–