Rendeletek

2020. évi Önkormányzati Rendeletek:

———————————————————–

2019. évi Önkormányzati Rendeletek:

 1/2019.(I. 22.) önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjéről

 1_2019_(I_22)

 2/2019. (I. 22. ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól

2_2019_(I_22)

 3/2019.(I. 22. ) önkormányzati rendelete a közterületek filmforgatási célú használatáról

  3_2019_(I_22)

4/2019.(I. 22.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

   4_2019_(I_22)

5/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról

5_2019_(II_15)

9/2019.(IV. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérbeadásáról, valamint a lakbérek mértékéről

9_2019_(IV_25)

10/2019.(V.23.)rendelete a 2018. évi költségvetés zárszámadásáról és
a pénzmaradvány jóváhagyásáról

 10_2019_(V_23)

15/2019.(IX.12.) önkormányzati rendelete az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról

15_2019_(IX_12)

16/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

16_2019_(IX_12)

18/2019.(XII.5.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról

 18_2019_(XII_5)

———————————————————–

2018. évi Önkormányzati Rendeletek:

3/2018. (II. 15) önkormányzati rendelete Kenderes Város településképének védelméről

3_2018_(II_15)

4/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés engedélyezésének szabályairól, és az azokért
fizetendő díjak mértékéről

 4_2018_(III_08)

8/2018.(VI.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

 8_2018_(VI_20)

10/2018.(XI.15.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről

 10_2018_(XI_15)

15/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelete a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetmény kiegészítéséről

15_2018_(XII_21)

———————————————————–

2017. évi Önkormányzati Rendeletek:

1/2017.(II. 16.) önkormányzati rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi
juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról

1_2017_(II_16) 

5/2017.(II. 16.) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról

  5_2017_(II_16)

6/2017.(III. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodásról

6_2017_(III_23)

13/2017 (VIII.15)számú önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés

szabályairól

  13_2017_(VIII_15)

14/2017.(X. 12.) önkormányzati rendeletea helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

  14_2017_(X_12) 

16/2017. (X. 12.) .önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásáról

16_2017_(X_12)

———————————————————–

2016. évi Önkormányzati Rendeletek:

11/2016 (VI.30) önkormányzati rendelete a fiatal házasok első lakóingatlan-hoz jutása feltételeinek helyi támogatásáról

11_2016_(VI_30)

15/2016.( XII. 1.) önkormányzati rendelete a Horthy emlékhelyek látogatási rendjéről és belépődíjainak megállapításáról

   15_2016_(XII_1)

17/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

 17_2016 (XII_ 1)

———————————————————–

2015. évi Önkormányzati Rendeletek:

9/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

9_2015_(IV_1) 

12/2015.(VIII. 8.) önkormányzati rendelete a vásárok és piacok tartásának rendjéről

12_2015_(VIII_8)

20/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

20_2015_(XII_17)

———————————————————–

   2014. évi Önkormányzati Rendeletek:

5/2014. (IV. 5.) önkormányzati rendelete a szociális földprogramról

5_2014_(IV_5)

8/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temető használatának szabályairól

8_2014_(V_1)

12/2014.( IX. 16.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

 12_2014_(IX_16)

13/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának, valamint a házszámozás szabályairól

 13_2014_(IX_16)

16/2014.(X.6.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról

16_2014_(X_6)

17/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

 17_2014_(XII_11)

———————————————————–