Rendeletek

A Kenderes Városi Önkormányzat által hozott rendeletek gyüjteménye:

A rendeletek mellékleteinek megtekintéséhez Acrobat Raider szükséges

2022. ÉVI Önkormányzati RENDELETEK

KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÓ-TESTÜLETÉNEK 1/2022.(1.19.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

1.2022.Közművelődési rendelet

KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÓ-TESTÜLETÉNEK 2/2022.(111.10.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos heVi szabályokról szóló 12/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2.2022 rendelet

Kenderes Városi Önkormányzat 3/2022. (111,10.) számú rendelete Kenderes  Városi Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

3.2022 rendelet

2021. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

 

2021. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK

 

2021. ÉVI POLGÁRMESTERI RENDELETEK:

-Kenderes Város Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.5.) számú rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

1.2021. polgármesteri rendelet


 

-Kenderes Város Önkormányzat Polgármesterének 2/2021 (II.25.) számú rendelete az Önkormányzat helyi építési szabályzatról szóló 19/2004 (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. polg. rendelet.


 

Kenderes Városi Önkormányzat Polgármesterének 3/2021. ( III. 01. ) számú önkormányzati rendelete a személye gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2019. ( IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

3.polg.rend


Kenderes Városi Önkormányzat Polgármesterének 4/2021.(IV.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

4. rendelet


Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

5.2021.rend.


Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021.(V.25.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/201 5.(XII.17.) önkonnányzati rendelete módosításáról

6. rendelet              6. rend. mellékletek


Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021.(V.27.) önkormányzati rendelete a Kenderes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(111.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

7. rendelet.               7. előterjesztés            7. mellékletek


Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021.(V.27.) önkormányzati rendelete Kenderes Városi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

8-2021. rend.        8. 2021. előterj.          8. hatásvizsgálat        8. mellékletek


Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021.(V.27.) önkormányzati rendelete Kenderes Városi Önkormányzat és Intézményeinek 2020. évi költségvetési maradványa felosztásáról

9. rendelet

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő Testületének 11/2021.(X.20) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa támogatásáról.

11. rendelet 2021.

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő Testületének 12/2021.(X.28) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő Testületének a szociális célú tüzifa támogatásáról szóló 11/2021(X.20) rendelet módosításáról

12.2021. rendelet


 

 

 

2021 ÉVI POLGÁRMESTERI Határozatok:

1/2021. (1.12.) számú határozata

Tárgy: Általános iskola felvételi körzetének véleményezése

1.2021. polgármesteri hat


2/2021. (I. 12.) számú határozata

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakás piaci alapú bérlakásként történő meghirdetése (Kenderes Somogyi Béla út 24)

2.2021. polgármesteri hat.


3/2021. (II. 03.) számú határozata

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése (Kenderes Petőfi út 1/B.)

3. 2021. polgármesteri hat.


4/2021. (II. 03.) számű határozata

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése (Kenderes, Béke utca 1162/2 hrsz)

4.2021. polgármesteri hat. 


5/2021. (II. 03.) számú Polgármesteri határozat

„Tisztítsuk meg az Országot!” projekt keretében pályázat benyújtásáról

5.2021. polgármesteri hat.


6/2021. (II. 25.) számú Polgármesteri határozat

Településszerkezeti terv módosítása

6 2021 polg hat


7/2021. (III. 3.) számú Polgármesteri határozat

Ingó vagyontárgyak elidegenítéséről

7.2021. polg. hat.


8/2021. (III. 4.) számú Polgármesteri határozat

Közvilágítás hálózatának bővítéséről (Bánhalma területén)

8 2021 polg hat


9/2021. (111.16.) számú határozata

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

9 2021 polg hat


10/2021. (III. 11.) számú Polgármesteri határozat

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

10.polgármesteri hat. 


11/2021. (III. 23.) számú Polgármesteri határozat

Ingatlan tulajdonjogának elfogadásáról (5331. Kenderes Vasút út 40)

11. polgármesteri hat.


12/2021. ( IV.01.) számú határozata

A Kenderesi Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexének elfogadásáról

12. pol.hat.


 13/2021. (IV. 9.) számű Polgármesteri határozat

Városi Könyvtár beszámolójának és munkatervének elfogadásáról

13. pol.hat


14/2021. (IV. 12.) számú Polgármesteri határozat

Gordon Euro 30 RS kistraktor használata lemondásának elfogadásáról

14. pol.hat


15/2021. (IV. 13.) számú Polgármesteri határozat

Bagod BP típusú pótkocsi használata lemondásának elfogadásáról

15.pol.hat


16/2021. (IV.26.) számú Polgármesteri határozat

Döntés a Kenderes Városgazdálkodás intézménynek a kiegészítő vállalkozási tevékenységéről

16.2021.


17/2021. (IV.26.) számú Polgármesteri határozat

Döntés a Kenderes Városgazdálkodás intézmény által biztosítandó részletfizetési lehetőségről

17.2021.


18/2021. (IV.29.) számú Polgármesteri határozat

A tervezett munkálatok elvégzéséhez szükséges hozzájárulás megadása a Horthy-kastély tetőszerkezetének állagmegóvása érdekében

18.2021.


19/2021. (IV.29.) számú Polgármesteri határozat

A felesleges fémhulladék értékesítéséről

19.2021.


20/2021. (IV.30.) számú Polgármesteri határozat

Döntés a Magyar Falu Program keretében „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” pályázat benyújtásáról

20.2021.


21/2021. (M7.) számú Polgármesteri határozat

Döntés a Magyar Falu Program keretében „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” pályázat benyújtásáról

21.2021.


22/2021. (V. 10.) számú Polgármesteri határozat

A Karcagi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója elfogadásáról

22.2021


23/2021. (V.13.) számú Polgármesteri határozat

Döntés obeliszk állításáról a Horthy-ligetben

23.2021


24/2021. (V. 17.) számú Polgármesteri határozat

Ingatlanok elidegenítéséről (Az 5331 Kenderes, Gárdonyi Géza út 8. (hrsz. 1475), a Damjanich János út 13. (hrsz. 135), valamint a Dobó István út 50. (hrsz. 223)

24.2021. polg hat.


25/2021. (VI.I.) számú Polgármesteri határozat

Kenderesi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadásáról

25. polg.hat.


26/2021. (VI.IO.) számú Polgármesteri határozat

Döntés a Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszközök beszerzése”, „Kommunális eszköz beszerzése” és „Felelős állattartás elősegítése” pályázatok benyújtásáról

26. polg.hat.


27/2021. (VI.10.) számú Polgármesteri határozat

Törvényességi felhívás elfogadásáról

27. polg.hat.


28/2021. (VI.14.) számú Polgármesteri határozat

a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás működtetésére vonatkozó Megállapodás módosításáról

28.polg.hat


29/2021. (VI.14.) számú Polgármesteri határozat

Hullámpala és polikarbonát értékesítéséről

29.polg.hat


 

30/2021 (VI.14.) számú Polgármesteri határozat gépjármű használat átengedésének megszüntetéséről      30. polgármesteri hat.


 

31/2021 (VI.14) számú Polgármesteri határozat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelés elfogadásáról 31. Polgármesteri határozat-gyermekjóléti


 

32/2021 (VI.14) számú Polgármesteri határozat a TRV Zrt. 2020. évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról 32. Polgármesteri határozat-TRV


 

33/2021 (VI.14) számú Polgármesteri határozat orvosi rendelő bérbeadásáról  33. Polgármesteri határozat-bérleti


 

 

 

 


 

2020. évi Önkormányzati Rendeletek:

Kenderes Önkormányzat Képviselő Testületének 1/2020 (I.23.) Önkormányzati Rendelete

Kenderes város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2015. (XII.17) önkormányzati rendelet módosításáról          1-2020

 

Kenderes Önkormányzat Képviselő Testületének 2/2020 (III.17.) Önkormányzati Rendelete

Kenderes Város Önkormányzatának 2020 évi költségvetéséről            2-2020

 

Kenderes Önkormányzat Képviselő Testületének 3/2020 (V.11)  Önkormányzati Rendelete

Kenderes Város Önkormányzata képviselő testületének a közterület-használata rendjéről szóló 1/2019 (I.22) számú önkormányzati rendelet módosításáról  3-2020

 

Kenderes Önkormányzat Képviselő Testületének 4/2020 (V.20) Önkormányzati Rendelete

Kenderes Város Önkormányzata képviselő testületének hatáskörében eljáró Kenderes Város Polgármesterének 4/2020 (V.20.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzata Képviselő Testületének a közterület-használat rendjéről szóló 1/2019 (I.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról  4-2020

 

Kenderes Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2020 (VII.17.) Önkormányzati Rendelete

A Kenderes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról    5-2020

 

Kenderes Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2020 (VII.17.) Önkormányzati Rendelete

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról            6-2020

 

Kenderes Önkormányzat Képviselő Testületének 7/2020 (VII.17.) Önkormányzati Rendelete

a 2019 évi költségvetés maradvány felosztásáról          7-2020

 

Kenderes Önkormányzat Képviselő Testületének 8/2020 (IX.30.) Önkormányzati Rendelete

a Kenderes Városi Önkormányzat 2/2020 (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról  8-2020

 

Kenderes Önkormányzat Képviselő Testületének 9/2020 (XII.02.) Önkormányzati Rendelete

a szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról  9-2020

 

Kenderes város Önkormányzatának képviselő testülete hatáskörében eljáró Kenderes Város Polgármesterének 10/2020 (VI.15.) számú határozata Kenderes Városi Önkormányzat folyószámlahitel-keret növeléséről 10. polgármesteri határozat

 

Kenderes város Önkormányzatának képviselő testülete hatáskörében eljáró Kenderes Város Polgármesterének 11/2020 (VI.17.) számú határozata Kenderes Városi Önkormányzat – Kenderes Városgazdálkodás-Vezető munkakör betöltésére kiírt pályázat érvénytelenítéséről 11. polgármesteri határozat

 

Kenderes Városi Önkormányzat Polgármesterének 12/2020 (XI.10) számú határozata a Rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésének vonatkozásában 12. polgármesteri hat.

 

Kenderes Városi Önkormányzat Polgármesterének 13/2020 (XI.17) számú határozata a Karcagi Többcélú Kistérségi társulás működtetésére vonatkozó Megállapodás módosítása. 13. polgármesteri hat.

 

Kenderes Városi Önkormányzat Polgármesterének 14/2020 (XI.17) számú határozata a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Ügyeleti Társulás 2020 december 31 napjával történő, jogutód nélküli megszűnéséről.14.polgármesteri hat.

15/2020 (XI.18.) számú Polgármesteri Határozat a Környezeti vizsgálat szükségességével kapcsolatban    15. Polgármesteri határozat

 

16/2020 (XI.18) számú Polgármesteri Határozat a Településrendezési eszközök módosításáról                    16. polgármesteri hat.

 

17/2020. (XI.25.) számú Polgármesteri Határozata Bankszámla szerződés a K&H Bank ZRt.-vel                  17. polgármesteri hat.

 

18/2020 (XI.25.) számú Polgármesteri Határozat: Hitelfelvétel a K&H Bank ZRt-től  18. polgármesteri hat.

 

19/2020. (XI.25.) számú Polgármesteri Határozat Kenderes Város Önkormányzat Hivatalos Honlapjának és közérdekű adatok közzétételének kapcsolatos feladatellátási kötelezettségek teljesítése                          19. polgármesteri hat.

 

20/2020.(XI.25) számú Polgármesteri Határozat a Kenderes Város önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Erőforrésok Bizottsága 2020 február 11-én készült ülés jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok elfogadásáról és azok javításáról. 20. polgármesteri hat.

 

21/2020.(XI.25) számú Polgármesteri Határozat a Kenderes Város önkormányzat Képviselő-testületének Bánhalma Bizottsága 2020 március 12-én készült ülés jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok elfogadásáról és azok javításáról. 21. polgármesteri hat. 

 

22/2020.(XI.25) számú Polgármesteri Határozat a Kenderes Város önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Erőforrésok Bizottsága 2020 március 12-én készült ülés jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok elfogadásáról és azok javításáról. 22. polgármesteri hivatal

 

23/2020.(XI.25) számú Polgármesteri Határozat a Kenderes Város önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága 2020 március 12-én készült ülés jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok elfogadásáról és azok javításáról. 23. polgármesteri hat. 

 

24/2020.(XI.25) számú Polgármesteri Határozat a Kenderes Város önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Település Fejlesztési Bizottsága 2020 március 12-én készült ülés jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok elfogadásáról és azok javításáról. 24. polgármesteri hat.

 

25/2020.(XI.25) számú Polgármesteri Határozat a Kenderes Város önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága 2020 február 13-én készült ülés jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok elfogadásáról és azok javításáról. 25. polgármesteri hat.

 

26/2020.(XI.25) számú Polgármesteri Határozat a Kenderes Város önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Erőforrások Bizottsága 2020 február 13-én készült ülés jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok elfogadásáról és azok javításáról 26. polgármesteri hat.

 

27/2020.(XI.25) számú Polgármesteri Határozat a Kenderes Város önkormányzat Képviselő-testületének Bánhalma Bizottsága 2020 február 13-én készült ülés jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok elfogadásáról és azok javításáról 27. polgármesteri hat.

 

28/2020.(XI.25) számú Polgármesteri Határozat a Kenderes Város önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Település Fejlesztési Bizottsága 2020 február 13-án készült ülés jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok elfogadásáról és azok javításáról. 28. polgármesteri hat.

 

29/2020 (XI.26) számú Polgármesteri Határozat a Start Munkaprogram programterveinek, és kérelmeinek benyújtásának támogatásáról 29. polgármesteri hat.

 

30/2020 (XI.26) számú Polgármesteri Határozat a Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020 július 16-i együttes bizottsági ülés jegyzőkönyvének törvényességi felhívásáról                                     30. polgármester hat.

 

31/2020. (XI.30) számú Polgármesteri Határozata Kenderes Város Önkormányzatának törvényességi felhívás éves munkaterv elfogadásának ügyében  31. polgármesteri hat.

 

32/2020 (XI.25) számú Polgármesteri Határozat, határozott feltétellel szóló kinevezés megszüntetése     32. polgármesteri hat.

 

33/2020. (XII.01) számú Polgármesteri Határozat Varga József Sándor Intézményvezetői kinevezése       33. polgármesteri hat.

 

34/2020 (XI.30) számú Polgármesteri Határozat Jakus Tamara Tanuló támogatása az Arany János tehetséggondozó programban 34. polgármesteri hat.

 

 

35/2020 (XI.30) számú Polgármesteri Határozat Tóth Réka Tanuló támogatása az Arany János tehetséggondozó programban 35. polgármesteri hat,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————–

2019. évi Önkormányzati Rendeletek:

 

 1/2019.(I. 22.) önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjéről

 1_2019_(I_22)

 2/2019. (I. 22. ) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól

2_2019_(I_22)

 3/2019.(I. 22. ) önkormányzati rendelete a közterületek filmforgatási célú használatáról

  3_2019_(I_22)

4/2019.(I. 22.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

   4_2019_(I_22)

5/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról

5_2019_(II_15)

9/2019.(IV. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérbeadásáról, valamint a lakbérek mértékéről

9_2019_(IV_25)

10/2019.(V.23.)rendelete a 2018. évi költségvetés zárszámadásáról és
a pénzmaradvány jóváhagyásáról

 10_2019_(V_23)

15/2019.(IX.12.) önkormányzati rendelete az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról

15_2019_(IX_12)

16/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

16_2019_(IX_12)

18/2019.(XII.5.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról

 18_2019_(XII_5)

———————————————————–

2018. évi Önkormányzati Rendeletek:

3/2018. (II. 15) önkormányzati rendelete Kenderes Város településképének védelméről

3_2018_(II_15)

4/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés engedélyezésének szabályairól, és az azokért
fizetendő díjak mértékéről

 4_2018_(III_08)

8/2018.(VI.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

 8_2018_(VI_20)

10/2018.(XI.15.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről

 10_2018_(XI_15)

13/2018 (XII.13.) Kenderes Város Önkormányzatának képviselő testületének rendelete s szociális ellátásokról

13-2018 rendelet

15/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelete a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetmény kiegészítéséről

15_2018_(XII_21)

———————————————————–

2017. évi Önkormányzati Rendeletek:

1/2017.(II. 16.) önkormányzati rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi
juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról

1_2017_(II_16) 

5/2017.(II. 16.) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról

  5_2017_(II_16)

6/2017.(III. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodásról

6_2017_(III_23)

13/2017 (VIII.15)számú önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés

szabályairól

  13_2017_(VIII_15)

14/2017.(X. 12.) önkormányzati rendeletea helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

  14_2017_(X_12) 

16/2017. (X. 12.) .önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásáról

16_2017_(X_12)

———————————————————–

2016. évi Önkormányzati Rendeletek:

11/2016 (VI.30) önkormányzati rendelete a fiatal házasok első lakóingatlan-hoz jutása feltételeinek helyi támogatásáról

11_2016_(VI_30)

15/2016.( XII. 1.) önkormányzati rendelete a Horthy emlékhelyek látogatási rendjéről és belépődíjainak megállapításáról

   15_2016_(XII_1)

17/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

 17_2016 (XII_ 1)

———————————————————–

2015. évi Önkormányzati Rendeletek:

9/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

9_2015_(IV_1) 

12/2015.(VIII. 8.) önkormányzati rendelete a vásárok és piacok tartásának rendjéről

12_2015_(VIII_8)

20/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

20_2015_(XII_17)

———————————————————–

   2014. évi Önkormányzati Rendeletek:

5/2014. (IV. 5.) önkormányzati rendelete a szociális földprogramról

5_2014_(IV_5)

8/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temető használatának szabályairól

8_2014_(V_1)

12/2014.( IX. 16.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

 12_2014_(IX_16)

13/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának, valamint a házszámozás szabályairól

 13_2014_(IX_16)

16/2014.(X.6.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról

16_2014_(X_6)

17/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

 17_2014_(XII_11)

———————————————————–

 

 

istanbul escort beylikdüzü escort avcılar escort esenyurt escort esenyurt escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort marmaris escort izmit escort bodrum escort izmir escort antalya escort antalya escort bayan