Műszaki Hírek

Kenderes Város Önkormányzata Műszaki Osztály

Cím: 5331 Kenderes Szent István út 56.

Telefon: 06/59.328-106 (Információ és hibabejelentés)

Király Krisztián

email cím: muszak3@kenderes.hu  illetve:muszak@kenderes.hu

 

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8:00-12:00- ig, Szerda:13:00-16:30-ig, csütörtök- péntek 8:00-12:00-ig)


 

 

Változó Tartalom:

-Hirdetmény ingó dolgok értékesítésére vonatkozóan Hirdetmény honlapra ingo dolgok

-Hirdetmény

-Tájékoztató vegyszeres gyomirtásról

-Tájékoztató közvilágítási hibák bejelentéséről

-Pályázati felhívás belterületi ingatlan értékesítésére (Petőfi-Béke Út)

-Gátfelhajtási tájékoztató

-Ebtartásra és eb összeírásra vonatkozó intézkedések

-Elektronikai Hulladékgyűjtés 2021.

-E.ON tájékoztató

-Építésügyi Tájékoztató lakosság részére

-Pályázati kiírás a Kenderes Petőfi út 1/b Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 

-Pályázati felhívás belterületi ingatlan értékesítésére

-Szennyvíz bekötéssel kapcsolatos Információk

-Tájékoztatás a szelektív és zöld hulladék elszállításáról

-M4 Gyorsforgalmi úttal kapcsolatos tájékoztató

-Avarégetéssel kapcsolatos információk

-Street Workout

-Magyar Falu Program- Temető Infrastruktúra fejlesztése

 

 


Hirdetmény:

Iktatószám: KEN/2350-2/2021

 

HIRDETMÉNY

ingó dolgok értékesítésére vonatkozóan

 

 

 1. Ajánlatkérő neve: Kenderes Városi Önkormányzat székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56.

telefonszáma: 59/328-251 e-mail cím: polgarmester@kenderes.hu, titkarsag@kenderes.hu honlap: www.kenderes.hu

kapcsolattartó: dr. Záhonyi Ferenc jegyző, 59/328-251, jegyzo@kenderes.hu

 

 1. Értékesítés módja: versenyeztetési eljárás nyilvános pályázattal

 

 1. Az ajánlattételi dokumentumok elérhetősége: www.kenderes.hu/hirek

 

 1. Értékesíteni kívánt vagyontárgy:
  1. rész esetén: hullámpalák,
  2. rész esetén: 8,75 m2 polikarbonát lemez (6 mm-es).

 

 1. Megkötni kívánt szerződés: adásvételi szerződés

 

 1. Szerződés időtartama: 30 nap

 

 1. Értékesíteni kívánt vagyontárgyak helyei:

5331 Kenderes, Vasút út 3. (hrsz. 418/1) a hullámpalák esetén,

5331 Kenderes, Szent István út 56. (hrsz. 1148) a polikarbonát lemez tekintetében.

 

 1. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: számla kiállításától számított 8 napon belül

 

 1. Becsült érték (bruttó):
  1. rész esetén: 975,- Ft/db.
  2. rész esetén: 19 484,- Ft/8,75 m2.

 

 1. Alternatív ajánlattétel kizárt.

 

 1. Részajánlattétel lehetséges valamennyi részre vonatkozóan.

 

 1. Értékelési szempont: legmagasabb megajánlott ár.

 

 1. Ajánlattevő természetes személy vagy jogi személy esetén átlátható szervezet lehet.

 

 1. Ajánlat tartalma: azonosító adatok (természetes személy esetén ajánlattevő neve; leánykori neve; születési helye, ideje; anyja neve; lakcíme; jogi személy esetén cégnév, székhely, adószám), megajánlott ellenérték, aláírás.

 

 1. Ajánlattételi határidő: 2021. augusztus 12. 12:00 óra

 

 1. Az ajánlat benyújtásának módja: postai úton a Kenderesi Polgármesteri Hivatal (5331 Kenderes, Szent István u. 56.) címére megküldve vagy személyesen – lezárt borítékban – a Kenderesi Polgármesteri Hivatal titkárságán átadva. Mindkét esetben fel kell tüntetni a borítékon a következőt: „Ajánlat – ingó dolgok értékesítésére vonatkozóan”

 

 1. Ajánlatok felbontásának ideje: 2021. augusztus 12. 12:00 óra

 

 1. Ajánlatok felbontásának helye: Kenderesi Polgármesteri Hivatal (5331 Kenderes, Szent István út 56.) jegyzői irodája

 

 1. Ajánlati kötöttség időtartama: 15 nap

 

 1. Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.

 

 1. Ajánlat nyelve: magyar.

 

 1. Szerződés teljesítésére vonatkozó feltétel: az ingó dolgot köteles ajánlattevő (vevő) elvinni az ingatlan területéről.

 

 1. Szerződés biztosítékai: meghiúsulási vagy késedelmi kötbér.

Késedelmi kötbér: szerződés teljesítésének késedelme esetén naptári naponként a vételár 1 %-a, legfeljebb 10 napig.

Meghiúsulási kötbér: teljesítés elmaradása vagy 10 napot meghaladó késedelem esetén a vételár 10 %-a.

 

 1. További információ: az ajánlattevő részéről az ajánlat az ajánlattételi határidő alatt módosítható, visszavonható.

Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárás azon részét, melynél egy ajánlat sem éri el a becsült érték összegének 80 %-át vagy az eljárás tisztaságát sértő cselekményt észlel.

Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja azon részt, mely esetén az ingó dolog az

ajánlattételi határidő alatt megsemmisül.

 

 

Kenderes, 2021. július 30.

 

 

 

                                                                      Kenderes Városi Önkormányzat


 

 

Hirdetmény:

Kenderes Városi Önkormányzat

5331 Kenderes, Szent István út 56.

Telefon: 59/328-251

Iktatószám: KEN/1048-2/2021


 

 

HIRDETMÉNY

ingó dolgok értékesítésére vonatkozóan

 

 

 1. Ajánlatkérő neve: Kenderes Városi Önkormányzat

székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56.

telefonszáma: 59/328-251

e-mail cím: polgarmester@kenderes.hu, titkarsag@kenderes.hu

honlap: www.kenderes.hu

kapcsolattartó: dr. Záhonyi Ferenc műszaki csoportvezető, 59/328-106, muszak@kenderes.hu

 

 1. Értékesítés módja: versenyeztetési eljárás nyilvános pályázattal

 

 1. Az ajánlattételi dokumentumok elérhetősége: www.kenderes.hu/hirek

 

 1. Értékesíteni kívánt vagyontárgy:
 2. rész esetén: 6900 db használt cserép,
 3. rész esetén: 50 db 40 x 40 x 10 cm-es használt rácsos térkő (gyeprács),
 4. rész esetén: 2400 db 11,3 x 22,5 x 6 cm-es használt hullám térkő,
 5. rész esetén: 1190 db 10 x 20 x 6 cm-es használt hasáb térkő,
 6. rész esetén: 35 méter használt ereszcsatorna,
 7. rész esetén: 37 db tuja.

 

 1. Megkötni kívánt szerződés: adásvételi szerződés

 

 1. Szerződés időtartama: 30 nap

 

 1. Értékesíteni kívánt vagyontárgyak helyei:

5331 Kenderes, Szent István út 41. (hrsz. 1212/2) a használt hullám és hasáb térkövek esetén,

5331 Kenderes, Szent István út 59. (hrsz. 1224/6) a használt cserepek és a használt ereszcsatorna tekintetében,

5331 Kenderes, Szent István út 60. (hrsz. 1292) a használt rácsos térkövek és a tuják esetén.

 

 1. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: számla kiállításától számított 8 napon belül

 

 1. Becsült érték (bruttó):
 2. rész esetén: használt cserép: 1000,- Ft / 100 db
 3. rész esetén: 40 x 40 x 10 cm-es használt rácsos térkő (gyeprács):19 400,- Ft / 50 db
 4. rész esetén: 11,3 x 22,5 x 6 cm-es használt hullám térkő: 85 200,- Ft / 1200 db
 5. rész esetén: 10 x 20 x 6 cm-es használt hasáb térkő: 63 070,- Ft / 1190 db
 6. rész esetén: 35 méter használt ereszcsatorna: 18 900,- Ft / 35 m
 7. rész esetén: tuja: 4167,- Ft / db

 

 1. Alternatív ajánlattétel kizárt.

 

 1. Részajánlattétel lehetséges valamennyi részre vonatkozóan.

 

 1. Értékelési szempont: legmagasabb megajánlott ár. (Az 1., 3. és 6. rész esetén a magasabb ajánlati árhoz tartozó mennyiséggel csökken az összmennyiség.)

 

 1. Ajánlattevő természetes személy vagy jogi személy esetén átlátható szervezet lehet.

 

 1. Ajánlat tartalma: azonosító adatok (természetes személy esetén ajánlattevő neve; leánykori neve; születési helye, ideje; anyja neve; lakcíme; jogi személy esetén cégnév, székhely, adószám), megajánlott ellenérték, aláírás.

 

 1. Ajánlattételi határidő: 2021. március 30. 15:00 óra

 

 1. Az ajánlat benyújtásának módja: postai úton a Kenderesi Polgármesteri Hivatal (5331 Kenderes, Szent István u. 56.) címére megküldve vagy személyesen – lezárt borítékban – a Kenderesi Polgármesteri Hivatal műszaki csoportjának átadva. Mindkét esetben fel kell tüntetni a borítékon a következőt: „Ajánlat – ingó dolgok értékesítésére vonatkozóan”

 

 1. Ajánlatok felbontásának ideje: 2021. március 30. 15:00 óra

 

 1. Ajánlatok felbontásának helye: Kenderesi Polgármesteri Hivatal (5331 Kenderes, Szent István út 56.) műszaki csoport irodája

 

 1. Ajánlati kötöttség időtartama: 15 nap

 

 1. Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.

 

 1. Ajánlat nyelve: magyar.

 

 1. Szerződés teljesítésére vonatkozó feltétel: az ingó dolgot köteles ajánlattevő (vevő) elvinni az ingatlan területéről. A tuják esetén annak talajból történő kivétele (kiásása) is vevőt terheli.

 

 1. Szerződés biztosítékai: meghiúsulási vagy késedelmi kötbér.

Késedelmi kötbér: szerződés teljesítésének késedelme esetén naptári naponként a vételár 1 %-a, legfeljebb 10 napig.

Meghiúsulási kötbér: teljesítés elmaradása vagy 10 napot meghaladó késedelem esetén a vételár 10 %-a.

 

 1. További információ: az ajánlattevő részéről az ajánlat az ajánlattételi határidő alatt módosítható, visszavonható.

Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárás azon részét, melynél egy ajánlat sem éri el a becsült érték összegét vagy az eljárás tisztaságát sértő cselekményt észlel.

Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja azon részt, mely esetén az ingó dolog az ajánlattételi határidő alatt megsemmisül.

 

 

Kenderes, 2021. március 3.

 

 

 

                                                                      Kenderes Városi Önkormányzat

Hirdetmény honlapra

Ajánlati adatlap


Tájékoztató vegyszeres gyomírtásról

Tájékoztató Vegyszeres gyomirtásról


 

Lakossági tájékoztató közvilágítási hibák bejelentéséről

 

A közvilágítási hibákkal kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét:

 • A meghibásodást ne az E.ON ügyfélszolgálat felé jelezzék, hanem Kenderes Város Önkormányzat Műszaki csoportjának,
 • A bejelentésnél az alábbi adatokat kérjük megadni:
  • bejelentő neve, címe, telefonszáma
  • település, utca neve, házszám (ha lakóház előtt van a meghibásodás)
  • hány lámpát érint a meghibásodás
  • a hiba típusa (egy vagy több lámpatest nem világít, stb.)

Elérhetőségeink:         (06) 59-328-106

muszak2@kenderes.hu

 

Műszaki csoport

 

Pályázati felhívás belterületi ingatlan értékesítésére (Petőfi-Béke Út)

Pályázati felhívás belterületi ingatlan értékesítésére


Gátfelhajtási Tájékoztató

Gátfelhajtási tájékoztató


Ebtartásra és eb összeírásra vonatkozó intézkedések

Felhívás az ebtartás szabályainak betartására

Felhívás ebösszeírásra

adatlap-eb-bejelentese-nyilvantartasba-2021

————————————

-Elektronikai Hulladékgyűjtés 2001

Lakossági tájékoztatás (elektronikai hulladékgyűjtés)2021


E.ON Felhívás

E.ON felhívás


Építésügyi Tájékoztató a lakosság részére

Építésügy tájékoztató


 

-Pályázati kiírás a Kenderes Petőfi út 1/b Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 

Pályázati kiírás (honlapra) Petőfi út


-Pályázati felhívás belterületi ingatlan értékesítésére

Pályázati kiírás (honlapra)


Tájékoztató a csatornabekötés folyamatáról

 

Csatorna bekötés átvétel folyamata Kenderes-Bánhalma településeken:
Azon fogyasztók esetében, akik a bekötés igénylőket a Kenderesi Önkormányzatnál adták le
az átvétel folyamata az alábbiak szerint történik:
Az igénylő alapján a műszakos kollégák felkeresik a fogyasztót és elvégzik a csatorna bekötés
átvételt, melynek során a munkadíjról szóló csekk átadásra kerül a Fogyasztó részére.
A helyszínen készült csatorna bekötési jegyzőkönyv alapján a számlázási csoport elkészíti, és
postai úton továbbítja a lakos részére a víz-szennyvízszolgáltatási közüzemi szerződést.
A szerződés 1 példányát (adatok ellenőrzésével/pótlásával) aláírást követően kérjük
visszajuttatni Társaságunk részére a befizetett csekk másolatával együtt.
Azok a felhasználók, akik nem adták le az igényüket az Önkormányzatnál, ők a Kisújszállási
ügyfélszolgálaton személyesen tudják megtenni.
A 3.500 Ft munkadíjat a helyszínen POS terminálon, vagy csekken kell megfizetni.
A befizetés igazolását követően a műszakos kollégák felkeresik a fogyasztót, és elvégzik a
csatorna bekötés átvételt.
A helyszínen készült csatorna bekötési jegyzőkönyv alapján a számlázási csoport elkészíti, és
postai úton továbbítja a lakos részére a víz-szennyvízszolgáltatási közüzemi szerződést.
Aki már leadta az igénylőlapot és kiépítette a belső hálózatát, csatlakozzon rá a
csatornahálózatra, a rákötést jelentse be a 06-70/3771635-s telefonon a műszaki kollégák felé.
A kollégák folyamatosan végzik a bekötés átvételeket, hamarosan mindenkit fel fognak
keresni.
Bánhalma Bán Tibor, és Dékány Sándor úti ingatlanok rákötésének időpontjáról az
üzemeltetési út elkészítését követően az Önkormányzat fogja értesíteni a lakosságot.
FONTOS TÁJÉKOZTATÁS:
Amennyiben a Felhasználó a befizetés igazolását nem mutatja be, az átvétel nem kerül
feldolgozásra és az Önkormányzat részére talajterhelési hozzájárulást kell megfizetnie, mely
sokkal magasabb összegű lesz, mint a víz-szennyvíz számlája.
TRV. ZRT

Letölthető Tájékoztató:Önkormányzat tájékoztatása a csatorna bekötések folyamatáról

Egyébb letölthető tájékoztatók:

TRV tájékoztató

Szennyvízbekötéssel kapcsolatos információk (módosított)

Szennyvíz bekötési tájékoztató és adatlap

TRV tájékoztató 

Szennyvízbekötéssel kapcsolatos információk (módosított)

A Szennyvíz bekötéssel kapcsolatos tájékoztató és adatlap letölthető innen:TRV tájékoztató vagy Szennyvízbekötéssel kapcsolatos információk (módosított), vagy személyesen kérhető a Polgármesteri Hivatal műszaki,  vagy az igazgatási osztályán ügyfélfogadási időben.

Szennyvízbekötéssel kapcsolatos információk 2020.10.05.
A gerincvezetékre történő csatlakozás lépései:
1. A bejelentőlapok kitöltése és leadása.
2020. november 11-ig:
Kenderesen: Polgármesteri Hivatal (Műszaki csoport)
—————————————————————————–Bánhalmán: (Közösségi ház)
—————————————————————————–
2020. november 12-től: 5310 Kisújszállás, Illésy u. 1-7.

2. A TRV Zrt. feldolgozza a bejelentőlapokat, majd postai úton megküldi a
szerződését, illetve egy csekket.
3. A csekken szereplő összeget be kell fizetni vagy átutalni, majd az aláírt
szerződést visszaküldeni a TRV Zrt. címére.
4. A szerződések feldolgozása után a TRV Zrt. telefonon felveszi a kapcsolatot a szerződő féllel és időpontot egyeztetnek a műszaki átvételről.
5. Amennyiben a kivitelezésben nem találnak problémát a csatlakozás
végrehajtható.

Kivitelezéssel kapcsolatos információk:
1. A házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése az ingatlan tulajdonosfeladata.
2. Csapadékvizet vagy altalaj szivárogtatóval (dréncsövezés) összegyűjtött vizet bevezetni nem szabad.
3. A közcsatornába csak olyan összetételű és minőségű szennyvizet szabad
bevezetni, amelynek tisztítására a szennyvíztisztító telep tisztítóberendezése alkalmas.
4. A tulajdonos köteles megakadályozni a felszíni csapadék és talajvíz
közcsatornába jutását.
5. A házi szenny­vízvezeték és tisztítóidom összekötése, azaz a közcsatornára rákötés csak az üzemeltető TRV Zrt. jóváhagyása után történhet meg.
6. Amennyiben nagyobb mennyiségű ivóvizet használ pl.: állatok itatására vagy locsolásra abban az estben ezt a Szolgáltató részére jelezni kell.

A szennyvízhálózatra történő csatlakozás határideje:
A 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése a talajterhelési díjról:
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi
vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó
szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.
Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési
kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. Kenderes és Bánhalma települések tekintetében a szennyvízberuházás átadási határideje: 2020. december 4. Ennek megfelelően a 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően alakul a bekötési határidő vége: 2021.03.04.


Tájékoztató a szelektív és zöld hulladék elszállításáról (2021 I. félév)

 


-M4 gyorsforgalmi út tervezet

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom Kenderes Város lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt megbízásából a tervezett M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós – Püspökladány közötti szakasz részeként Kenderes Város közigazgatási területét érintő nyomvonal megvalósítása érdekében településrendezési terv módosítás készül.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján készül a tervmódosítás. A tervmódosítás eljárásrendje a 314/2012. (XI:8.) Korm. rendelet alapján – tekintettel arra, hogy az M4 gyorsforgalmi út nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás – tárgyalásos eljárás.

A 143/2020. (IV. 22.) Kormányrendelet a vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, Kenderes Város lakosságát, a civil és társadalmi szervezetek, az egyházak, a vállalkozókat, őstermelőket., hogy az elkészült előzetes tervdokumentáció Kenderes Város hivatalos weblapján az alábbi linken közzétételre kerül 2020. szeptember 21 – október 06. között.

 

A teljes dokumentáció letölthető innen: Előzetes tájékoztatási dokumentáció 09.17.-1

A honlapra feltöltött dokumentációval kapcsolatban várjuk írásbeli javaslataik, észrevételeiket, véleményüket. Véleményeiket kérjük, hogy a muszak@kenderes.hu  e-mail címre elküldeni szíveskedjenek, a véleményezés ideje alatt, 2020. október 06-ig.

Véleményeiket, észrevételeiket, javaslataikat ezúton is megköszönjük.

Kenderes, 2020. szeptember 21.

Bogdán Péter Szabolcs

      polgármester


 

 

Avarégetéssel kapcsolatos Információ

Jövő évtől tilos az avar és a kerti hulladék égetése.

2021. január 1-jével hatályát veszti azon rendelkezés, amely alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az avarégetést

[1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 48. § (4) bekezdés b) pontja kivezetésre kerül:

(4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:

a) a füstködriadó terv,

b)  a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása,

c) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével kapcsolatos eljárásban való közreműködés,

d)  területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítása,

e)  csendes övezet kijelölése, valamint

f) a helyi zajvédelmi szabályok megállapítása.

(Hatályos 2020.07.01.- 2020.12.31.) ]

,így a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

27. § (1) E § rendelkezéseitől – önkormányzati rendelet kivételével – jogszabály eltérően rendelkezhet.

(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.

(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.

(Hatályos 2021.01.01. – )]

általánossá válik a tilalom az egész ország területén.


 

Street Workout:     

Kenderes-Bánhalmán, a Közösségi Ház udvarán kültéri sportpark kialakítására kerül sor 2022-ben.

Az elmúlt években egyre nagyobb teret nyer a szabadidős sportban az úgynevezett „street–workout”, azaz a szabadtéren felállított testedző eszközök, parkok – „sportparkok” – használata.

A „C” típusú sportpark alapterülete 156 m2, gumi burkolatú, 8 eszközt telepítenek rá, amelyek húzódzkodásra, has- és hátizom erősítő gyakorlatokra, fekvőtámaszra, valamint lépcsőzésre, bordásfalon végezhető gyakorlatokra és függeszkedésre alkalmasak.


Tisztelt Lakosok

A Magyar Falu Program keretében a  „Temetői infrastruktúra fejlesztése – 2020” pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk vizsgálata megtörtént, mely megfelel valamennyi tartalmi értékelési szempontnak, azonban a rendelkezésre álló forrás kimerült, így a pályázatunk tartaléklistára került.

Gyopáros Albert Kormánybiztos Úr tájékoztatása szerint, amennyiben forrás szabadul fel, úgy megvalósulhat a Kenderes-Bánhalma külterületén, a 065/10 hrsz.-ú ingatlanon található temető kerítésének és járdájának építése, és ehhez kapcsolódóan a terület Kenderes Városi Önkormányzat általi rendbetétele.

Bízunk benne, hogy a jövőben örömteli hírrel tudunk szolgálni

Megjegyzendő:  nem került sor külső cég igénybevételére a pályázat elkészítéséhez, a feladatot a Kenderesi Polgármesteri Hivatal munkatársa végezte el, így költség nem merült fel.