Hírek

Aktuális hírek információk első kézből:

(A mellékletek megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges)

Változó Tartalom:

-Tájékoztató kihelyezett ügyfél fogadásról

-Tájékoztató Kenderes területén folyó optikai kábel telepítéséről

-Közvilágítással kapcsolatos hibák bejelentése

Tájékoztató vegyszeres gyomirtásról

-Lomtalanítással kapcsolatos tájékoztató

Tájékoztató Tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről

-Hirdetmény

-Hulladék elszállítással kapcsolatos felhívás

-Lomtalanítás 2021.

Tájékoztatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények hosszabbodásáról

-Tájékoztató Gyermekvédelmi Támogatással kapcsolatban

-Gátfelhajtási tájékoztató

-Ebtartásra és eb összeírásra vonatkozó intézkedések

-Elektronikai Hulladékgyűjtés 2021.

-E.ON tájékoztató

-Építésügyi Tájékoztató lakosság részére

-Pályázati kiírás a Kenderes Petőfi út 1/b Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 

-Pályázati felhívás belterületi ingatlan értékesítésére

-Tájékoztató a 2021 évi szociális célú tűzifa kiosztásával kapcsolatban

Felhívás és tájékoztató a vírusjárvány idején életbe lépett változásokról

-Tájékoztató az álhíreket terjesztő oldalakról

-Pályázati kiírás ingatlan bérbeadására

-Hirdetmény Ingó dolog értékesítésére vonatkozóan

-Felhívás az önkormányzat bankszámlaszámainak változásáról

-Tájékoztatás a szelektiv és zöldhulladék elszállításáról

-TRV Zrt. Tjékoztatója a Kenderes és Bánhalmán folyó szennyvíz rákötés menetéről

-Avarégetéssel kapcsolatos információk

-Street Workout

-Magyar Falu Program: Temető Infrastruktúra fejlesztés 2020.

Mobil Kormányablakkal Kapcsolatos Információk

-M4 gyorsforgalmi út tervezet

-Bursa Hungarica

-Rendelési Idő-Orvosi Rendelők


Tájékoztató Kihelyezett Ügyfél fogadásról

Tisztelt Bánhalmi Lakosok
A Kenderes Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2021. január 19-től minden kedd reggel 8:00 és 10:00 óra között ügyfélfogadást tart Bánhalmán a Közösségi Házban (5349 Bánhalma, a volt Általános Iskola épülete) ahol a Polgármesteri Hivatal, a Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Városi Könyvtár munkatársai fogadják az ügyfeleiket. A hivatal kollégái szíves tájékoztatást nyújtanak, és segítenek az ügyeik elindításában.
Tisztelettel: Bogdán Péter
Polgármester
—————————————————————————-

Tájékoztató Kenderes területén folyó Optikai Kábel kiépítéséről

Lakossági tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyar Telekom megbízásából a LAN-TEL-KER Kft. optikai hálózatot épít ki Kenderes város területén. A beruházás megvalósulása lehetővé teszi, hogy a jelenlegi adatátviteli sebesség sokszorosára fog nőni. A fejlesztés által jelentősen javulni fog az Internet, a TV adások, illetve a vezetékes telefon szolgáltatások minősége. A kivitelezés befejezése várhatóan 2021. május hónap vége. Amikor a hálózat átadásra kerül újabb tájékoztatót fogunk megjelentetni, hogy a lakosság hogyan tudja igénybe venni az új szolgáltatást.
Műszaki csoport


 

Lakossági tájékoztató közvilágítási hibák bejelentéséről

A közvilágítási hibákkal kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét:
– A közvilágítási hibákat:
EC-Energie Investment Kft. felé jelezzék és ne az (E.ON ügyfélszolgálatának) vagy a  Kenderes Város Önkormányzat Műszaki csoportjának.
– A bejelentésnél az alábbi adatokat kérjük megadni:
– bejelentő neve, címe, telefonszáma
– település, utca neve, házszám (ha lakóház előtt van a meghibásodás)
– hány lámpát érint a meghibásodás
– a hiba típusa (egy vagy több lámpatest nem világít, stb.)
Elérhetőségek:
Önkormányzat:
Telefon: (06) 59-328-106 (munkaidőben!)
E-mail: muszak2@kenderes.hu

EC-Energie Investment Kft.:
Telefon: 06 23/540-430
Mobil: 06 30/500-5655
E-mail: hibabejelentes@multienergie.hu
Honlap: https://energieinvestment.hu/energieinvestment/hibabejelentes.html

Műszaki csoport


 

Tájékoztató vegyszeres gyomirtásról

Tájékoztató Vegyszeres gyomirtásról


 

Lomtalanítással kapcsolatos tájékoztató

 

 

 

 

Hirdetés Lomtalanítás Kenderes 2021.03.22


 

Tájékoztatás

Tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről

 

 

Tisztelt Szülők!

 

 

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke/gyermekeik kedvezményes gyermekétkeztetésre jogosultak a tavaszi szünet idejére, ha Önök igénylik az ellátást.

 

Az étkeztetés időtartama: 2 munkanap (a tavaszi szünet idejére eső munkanapok)

 

 1. április 1. (csütörtök)
 2. április 6. (kedd)

 

 

Megkérjük Önöket, legyenek szívesek személyesen bejönni a Polgármesteri Hivatalba az igénylő nyilatkozatok kitöltése miatt. A nyilatkozatot abban az esetben is ki kell tölteni, ha nem kérik az étkezést.

 

 

Megértésüket és segítségüket köszönjük!

 

 

Kenderesi Polgármesteri Hivatal

Igazgatási és Szervezési Osztály

 


 

Kenderes Városi Önkormányzat

5331 Kenderes, Szent István út 56.

Telefon: 59/328-251

Iktatószám: KEN/1048-2/2021

 

HIRDETMÉNY

ingó dolgok értékesítésére vonatkozóan

 

 

 1. Ajánlatkérő neve: Kenderes Városi Önkormányzat

székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56.

telefonszáma: 59/328-251

e-mail cím: polgarmester@kenderes.hu, titkarsag@kenderes.hu

honlap: www.kenderes.hu

kapcsolattartó: dr. Záhonyi Ferenc műszaki csoportvezető, 59/328-106, muszak@kenderes.hu

 

 1. Értékesítés módja: versenyeztetési eljárás nyilvános pályázattal

 

 1. Az ajánlattételi dokumentumok elérhetősége: www.kenderes.hu/hirek

 

4.    Értékesíteni kívánt vagyontárgy:

 • 1.rész esetén: 6900 db használt cserép,
 • 2.rész esetén: 50 db 40 x 40 x 10 cm-es használt rácsos térkő (gyeprács),
 • 3.rész esetén: 2400 db 11,3 x 22,5 x 6 cm-es használt hullám térkő,
 • 4.rész esetén: 1190 db 10 x 20 x 6 cm-es használt hasáb térkő,
 • 5.rész esetén: 35 méter használt ereszcsatorna,
 • 6.rész esetén: 37 db tuja.

 

 1. Megkötni kívánt szerződés: adásvételi szerződés

 

 1. Szerződés időtartama: 30 nap

 

 1. Értékesíteni kívánt vagyontárgyak helyei:

5331 Kenderes, Szent István út 41. (hrsz. 1212/2) a használt hullám és hasáb térkövek esetén,

5331 Kenderes, Szent István út 59. (hrsz. 1224/6) a használt cserepek és a használt ereszcsatorna tekintetében,

5331 Kenderes, Szent István út 60. (hrsz. 1292) a használt rácsos térkövek és a tuják esetén.

 

 1. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: számla kiállításától számított 8 napon belül

9. Becsült érték (bruttó):

 • 1.rész esetén: használt cserép: 1000,- Ft / 100 db
 • 2.rész esetén: 40 x 40 x 10 cm-es használt rácsos térkő (gyeprács):19 400,- Ft / 50 db
 • 3.rész esetén: 11,3 x 22,5 x 6 cm-es használt hullám térkő: 85 200,- Ft / 1200 db
 • 4.rész esetén: 10 x 20 x 6 cm-es használt hasáb térkő: 63 070,- Ft / 1190 db
 • 5.rész esetén: 35 méter használt ereszcsatorna: 18 900,- Ft / 35 m
 • 6.rész esetén: tuja: 4167,- Ft / db

 

 1. Alternatív ajánlattétel kizárt.

 

 1. Részajánlattétel lehetséges valamennyi részre vonatkozóan.

 

 1. Értékelési szempont: legmagasabb megajánlott ár. (Az 1., 3. és 6. rész esetén a magasabb ajánlati árhoz tartozó mennyiséggel csökken az összmennyiség.)

 

 1. Ajánlattevő természetes személy vagy jogi személy esetén átlátható szervezet lehet.

 

 1. Ajánlat tartalma: azonosító adatok (természetes személy esetén ajánlattevő neve; leánykori neve; születési helye, ideje; anyja neve; lakcíme; jogi személy esetén cégnév, székhely, adószám), megajánlott ellenérték, aláírás.

 

 1. Ajánlattételi határidő: 2021. március 30. 15:00 óra

 

 1. Az ajánlat benyújtásának módja: postai úton a Kenderesi Polgármesteri Hivatal (5331 Kenderes, Szent István u. 56.) címére megküldve vagy személyesen – lezárt borítékban – a Kenderesi Polgármesteri Hivatal műszaki csoportjának átadva. Mindkét esetben fel kell tüntetni a borítékon a következőt: „Ajánlat – ingó dolgok értékesítésére vonatkozóan”

 

 1. Ajánlatok felbontásának ideje: 2021. március 30. 15:00 óra

 

 1. Ajánlatok felbontásának helye: Kenderesi Polgármesteri Hivatal (5331 Kenderes, Szent István út 56.) műszaki csoport irodája

 

 1. Ajánlati kötöttség időtartama: 15 nap

 

 1. Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.

 

 1. Ajánlat nyelve: magyar.

 

 1. Szerződés teljesítésére vonatkozó feltétel: az ingó dolgot köteles ajánlattevő (vevő) elvinni az ingatlan területéről. A tuják esetén annak talajból történő kivétele (kiásása) is vevőt terheli.

 

 1. Szerződés biztosítékai: meghiúsulási vagy késedelmi kötbér.

Késedelmi kötbér: szerződés teljesítésének késedelme esetén naptári naponként a vételár 1 %-a, legfeljebb 10 napig.

Meghiúsulási kötbér: teljesítés elmaradása vagy 10 napot meghaladó késedelem esetén a vételár 10 %-a.

 

 1. További információ: az ajánlattevő részéről az ajánlat az ajánlattételi határidő alatt módosítható, visszavonható.

Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárás azon részét, melynél egy ajánlat sem éri el a becsült érték összegét vagy az eljárás tisztaságát sértő cselekményt észlel.

Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja azon részt, mely esetén az ingó dolog az ajánlattételi határidő alatt megsemmisül.

 

 

Kenderes, 2021. március 3.

 

 

 

                                                                      Kenderes Városi Önkormányzat

 

Hirdetmény honlapra

Ajánlati adatlap


Hulladék elszállítással kapcsolatos információk

Hulladék elszállítás


Lomtalanítás 2021

Lakossági Felhívás

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az NHSZ Tisza Nonprofit Kft.

 1. március 22-én Kenderes és Bánhalma településeken

LOMTALANÍTÁST VÉGEZ.

A jogszabályok által veszélyesnek minősített hulladékot és az építési-, bontási törmeléket nem áll módunkban elszállítani. Egy ingatlantól annyi lomhulladékot szállítunk el, ami normál életvitel mellett, 1 év alatt keletkezhet az ingatlannál.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét és betartását!

A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik. A lomhulladékot, a közterület-foglalás szabályait betartva az ingatlan elé kell kihelyezni úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és a rakodás biztonságosan, balesetmentesen legyen elvégezhető. A kis térfogatú szilárd hulladékokat összekötött zsákban kérjük kihelyezni. A zsákok megtöltésénél figyelni kell arra, hogy azok kézi erővel mozgathatóak legyenek.

A fentiektől eltérő módon kihelyezett hulladékokat nem szállítjuk el.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék a közszolgáltató tulajdonát képezi, így annak a közszolgáltatón, vagy megbízottján kívül bárki más által történő elszállítása jogtalan eltulajdonításnak minősül!

Lomtalanítást kizárólag azon ügyfeleink részére tudjuk biztosítani, akik a kötelező közszolgáltatást legalább 6 hónapon keresztül igénybe veszik.

Műszaki csoport


 

Tájékoztatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények hosszabbodásáról

 

Tisztelt Szülők!

A kormány által 2021.02.22. napján kiadott a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény és a hozzá kapcsolódó 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet alapján:

 

akinek 2020. november 4. – 2021. május 23. közötti  időszakban járt le illetve jár le a megállapított gyermekvédelmi kedvezménye,  annak nem kell új kérelmet behoznia, mert a jogosultság 2021. július 31. napjáig automatikusan hosszabbodik!

 

 

Igazgatási és Szervezési Osztály


 

 


 

Tájékoztató Gyermekvédelmi Kedvezménnyel kapcsolatban

Tisztelt Szülők!

 

A kormány által 2021.01.29. napján kiadott a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés 32. pontja alapján:

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet [a továbbiakban: 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzet ideje alatt kiadott, a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet – annak 21. §-a kivételével -, a 2021. február 7-én hatályos szöveggel, e rendelet hatálybalépésének időpontjában hatályba lép.

Ez azt jelenti, hogy akinek 2020. november 4. – 2021. február 8. közötti időszakban járt le a megállapított gyermekvédelmi kedvezménye, továbbá akinek 2021. február 8. napja után jár le, annak nem kell új kérelmet behoznia, mert a jogosultság határozatlan ideig automatikusan hosszabbodik!

Igazgatási és Szervezési Osztály


Pályázati felhívás belterületi ingatlan értékesítésére (Petőfi-Béke Út)

Pályázati felhívás belterületi ingatlan értékesítésére


Gátfelhajtási Tájékoztató

Gáthasználati útmutató

Gátfelhajtási tájékoztató


Ebtartásra és eb összeírásra vonatkozó intézkedések

Felhívás az ebtartás szabályainak betartására

Felhívás ebösszeírásra

adatlap-eb-bejelentese-nyilvantartasba-2021

————————————

-Elektronikai Hulladékgyűjtés 2001

ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK INGYENES GYŰJTÉSE
2021. április 01-től – 2021. április 30-ig a lakosság számára lehetőséget biztosítunk az elektronikai hulladékok leadására.
Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. díjmentesen átvesz minden olyan berendezést, ami elektromos árammal működik (hűtő, fagyasztó, televízió, mosógép, porszívó, elektromos konyhai berendezések, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, telefon, rádió, video berendezések, elektromos kerti gépek, barkácsgépek, játékgépek).
Akkumulátort önmagában nem vesznek át pl: autóból kiszereltet. Az akkumulátort átveszik ha azt az eszköz tartalmazza pl: mobil telefonból nem kell kiszerelni az akkumulátort! Ha a TV hátlapja, műanyag vagy fa része hiányzik azt díjmentesen átvesszik, de ha a belső egységek pl. réztekercs hiányzik, akkor díjat számítank fel!
A leadás helyszíne: Kenderes: RSZ telep udvara (Kenderes, Vasút út)
Átvételi időpont: Hétfő – Csütörtök: 7.30 – 16.00 óra között
Péntek: 7.30 – 12.00 óra között
A leadás helyszíne: Bánhalma: Közösségi ház udvara
Átvételi időpont: Hétfő – Csütörtök: 7.30 – 16.00 óra között
Péntek: 7.30 – 12.00 óra között
Óvjuk együtt városunk tisztaságát!
Kenderes Város Önkormányzata

Lakossági tájékoztatás (elektronikai hulladékgyűjtés)2021


E.ON Felhívás

E.ON felhívás


Építésügyi Tájékoztató a lakosság részére

Építésügy tájékoztató


-Pályázati kiírás a Kenderes Petőfi út 1/b Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

 

Pályázati kiírás (honlapra) Petőfi út


 

Pályázati Felhívás belterületi ingatlan értékesítésére

 

Pályázati kiírás (honlapra)


 

 

Tájékoztató a 2021. évi Szociális Célú Tűzifa kiosztásával kapcsolatban

Tisztelt Lakosság!
2021 január 11.-től (hétfőtől) a Kenderesi Önkormányzat megkezdi, azon jogosultságot megállapító határozattal rendelkező lakosok részére a szociális célú tűzifa kiszállítását , akik azt rönkös (1 méteres formában kérik). A rönkös kiszállítás január 15-ig tart, azok számára, akik a darabolást nem igénylik, tehát azt saját maguk kívánják, vagy tudják megoldani. A kiszállítást az önkormányzat végzi mindenki számára. Akik ezzel a lehetőséggel kívánnak élni, azok ezt jelezzék a 06(59) 328-214 telefonszámon, vagy Január 11.reggel 8:00 órától személyesen a Telephelyen (Kenderes Vasút Út 3.)
Az 1 méteres rönkös kiszállítás január 11 és január 15 között folyamatos Kenderes és Bánhalama területén.
Aki ezzel a lehetőséggel nem kíván élni és jogosult határozattal rendelkezik, annak a feldarabolt szociális tűzifa kiszállítása január 18-tól automatikusan megkezdődik, melyet szintén az önkormányzat fog kiszállítani Kenderes és Bánhalma területén egy időben.
Bogdán Péter
Polgármester
-Tájékoztatom a lakosságot., hogy tegnap befejeződött a szociális tűzifa kiszállítása a rászorulóknak, ezáltal 440 fő jogosult jutott fejenként 8 mázsa darabolt tűzifához. Rendelkeztem arról, hogy a vágásában, kiszállításában részvevők ( 30 fő) szintén részesüljenek a tűzifából, ők a Hosszúhátról bekerült fát kapták teljes mértékben, ami közel azonos mennyiség volt a szociális tűzifával. Ezúton köszönöm meg munkájukat.
2020. február 6.
Bogdán Péter Polgármester
———————————————————————————–

 

Felhívás és tájékoztató a vírusjárvány idején életbe lépett változásokról:

Tájékoztató

Ez úton értesítjük Kenderes és Bánhalma lakosságát, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje az alábbi módon változott:

Amennyibe ügyeik elintézéséhez nem szükséges a személyes kontaktus, úgy kérjük hogy azt telefonon, e-mailben, vagy ügyfélkapun keresztül intézzék.

A hivatal területén ügyfelek nem tartózkodhatnak, a bejáratnál található ügyeletes ablaknál kihelyezett iratgyűjtő urnákba kell elhelyezni a kitöltött nyomtatványokat. Amennyiben az adott ügy elvégzéséhez ügyintéző szükséges, úgy azt az ügyeletes ablaknál kell jelezni.

A Kormányhivatal dolgozóit is ott kell kérni, valamint a Polgármester és a Jegyző Úrhoz megbeszélt találkozókra is ott kell jelentkezni.

A Hivatal területén a szájmaszk és a kézfertőtlenítő használata, valamint a biztonsági távolság (1,5 méter) betartása kötelező.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:8:00-12:00 óra

Szerda:13:00-16:30 óra

Csütörtök: 8:00-12:00 óra

Péntek: 8:00-12:00 óra

EMMI tájékoztató a járványügyi és veszélyhelyzeti védelmi intézkedésekről

 Tájékoztató


Tájékoztató a nem valós híreket terjesztő oldalakról

Elég gyakran megesik hogy a Facebook vagy a Google oldalairól olyan információk kerülnek közbeszéd tárgyává, melyek információ tartalma nem valós.

https://www.urbanlegends.hu/2020/01/megteveszto-magyar-hiroldalak-listaja-2020/

 


PÁLYÁZATI KIÍRÁS INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA

Kenderes Város Önkormányzata (5331 Kenderes, Szent István út 56.) piaci alapon történő bérlakás hasznosítására hirdeti meg a tulajdonában álló egyik lakóingatlanát.
1) Az ingatlan címe: 5331 Kenderes, Somogyi Béla út 56. (1. lakóegység)
2) A bérbe adni kívánt lakóegység területe: 80,04 m2, mely az alábbi helyiségekből áll: (3 db külön bejáratú hálószoba, előtér, konyha+étkező, fürdőszaba+WC)
3) A bérleti díj mértéke: 32.016 Ft/hó. (400 Ft/m2)
4) A lakás kiváló műszaki állapotú, összkomfort fokozatú.
5) A lakás bérbeadás előtt megtekinthető. Igényét Katona Sándor köztisztviselőnél jelezheti a 06/59-328-106-os telefonszámon.
6) A pályázat benyújtási határideje: 2021. január 29. 1000 óra
7) A pályázatot írásban lehet benyújtani a következő címre:
a. Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Bogdán Péter Szabolcs Polgármester részére (5331 Kenderes, Szent István út 56) – A borítékra rá kell írni: „pályázat Somogyi Béla út 24. szám alatti 1. számú ingatlan bérbevételére”. vagy
b. polgarmester@kenderes.hu E-mail címre
8) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a. Azokat az adatokat, melyek azt igazolják, hogy a pályázó a kiírt pályázati feltételeknek megfelel;
b. a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja.
Kenderes, 2021. január 12.
Bogdán Péter Szabolcs
Polgármester


 

Hirdetmény Ingó Dolog értékesítésére vonatkozóan

Kenderes Városi Önkormányzat

5331 Kenderes, Szent István út 56.

Telefon: 59/328-251

Iktatószám: KEN/123-2/2021

 

HIRDETMÉNY

ingó dolog értékesítésére vonatkozóan

 

 

 1. Ajánlatkérő neve: Kenderes Városi Önkormányzat

székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56.

telefonszáma: 59/328-251

e-mail cím: polgarmester@kenderes.hu, titkarsag@kenderes.hu

honlap: www.kenderes.hu

kapcsolattartó: dr. Záhonyi Ferenc műszaki csoportvezető, 59/328-106, muszak@kenderes.hu

 

 1. Értékesítés módja: versenyeztetési eljárás nyilvános pályázattal

 

 1. Az ajánlattételi dokumentumok elérhetősége: www.kenderes.hu/hirek

 

 1. Értékesíteni kívánt vagyontárgy: 1 db építmény

 

 1. Megkötni kívánt szerződés: adásvételi szerződés

 

 1. Szerződés időtartama: 30 nap

 

 1. Értékesíteni kívánt vagyontárgy helye: 5331 Kenderes, József Attila út 1. (hrsz. 809)

 

 1. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: számla kiállításától számított 8 napon belül

 

 1. Becsült érték: nettó 20 157,- Ft + Áfa (bruttó 25 600,- Ft)

 

 1. Alternatív ajánlattétel kizárt.

 

 1. Részajánlattétel lehetősége kizárt.

 

 1. Értékelési szempont: legmagasabb megajánlott ár.

 

 1. Ajánlattevő természetes személy vagy jogi személy esetén átlátható szervezet lehet.

 

 1. Ajánlat tartalma: azonosító adatok (természetes személy esetén ajánlattevő neve; leánykori neve; születési helye, ideje; anyja neve; lakcíme; jogi személy esetén cégnév, székhely, adószám), megajánlott ellenérték, aláírás.

 

 1. Ajánlattételi határidő: 2021. január 21. 11:00 óra

 

 1. Az ajánlat benyújtásának módja: postai úton a Kenderesi Polgármesteri Hivatal (5331 Kenderes, Szent István u. 56.) címére megküldve vagy személyesen – lezárt borítékban – a Kenderesi Polgármesteri Hivatal műszaki csoportjának átadva. Mindkét esetben fel kell tüntetni a borítékon a következőt: „Ajánlat – építmény értékesítésére vonatkozóan”

 

 1. Ajánlatok felbontásának ideje: 2021. január 21. 11:00 óra

 

 1. Ajánlatok felbontásának helye: Kenderesi Polgármesteri Hivatal (5331 Kenderes, Szent István út 56.) műszaki csoport irodája

 

 1. Ajánlati kötöttség időtartama: 15 nap

 

 1. Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.

 

 1. Ajánlat nyelve: magyar.

 

 1. Szerződés teljesítésére vonatkozó feltétel: az egész építményt köteles ajánlattevő (vevő) elbontani és elszállítani az ingatlan területéről.

 

 1. Szerződés biztosítékai: meghiúsulási vagy késedelmi kötbér.

Késedelmi kötbér: szerződés teljesítésének késedelme esetén naptári naponként a vételár 1 %-a, legfeljebb 10 napig.

Meghiúsulási kötbér: teljesítés elmaradása vagy 10 napot meghaladó késedelem esetén a vételár 10 %-a.

 

 1. További információ: az ajánlat az ajánlattételi határidő alatt módosítható, visszavonható. Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha egy ajánlat sem éri el a becsült érték összegét vagy az eljárás tisztaságát sértő cselekményt észlel.

 

 

Kenderes, 2021. január 8.

 

 

 

                                                                       Kenderes Városi Önkormányzat

Az Ajánlat tételi adatlap innen tölthető le :  Ajánlati adatlap

Képek:


 

 

Felhívás az Önkormányzat bankszámlaszámainak változásáról

Figyelem!

Kenderes Város Önkormányzata 2021. január 4. napjával bankváltást hajtott végre, ennek értelmében az ezt megelőző OTP NYRT Zrt Bank-nál vezetett számlaszámai megszüntek, az ezekre a számokra kiállított készpénzátutalási megbízások érvényét vesztették. Az új, K&H Banknál vezetett számlaszámok a következők:

Bankszámlaszám megnevezése K&H Bankszámlaszám
Kenderes Önkormányzat Pénzforgalmi számla 10404522-00032898-00000008
Kenderes Eljárási illeték számla 10404522-00032899-00000007
Kenderes Iparűzési Adó számla 10404522-00032900-00000006
Bírság Számla 10404522-00032901-00000005
Késedelmi Pótlék számla 10404522-00032902-00000004
Kenderes önkormányzat talajterhelési Díj számla 10404522-00032903-00000003
Kenderes Idegen Bevétele 10404522-00032904-00000002
Gépjárműadó Beszedési számla 10404522-00032911-00000002
Start Munkaprogram számla 10404522-00032914-00000009
Koronavírus Adománygyüjtő számla 10404522-00032919-00000004

 

Tájékoztató a szelektív és zöldhulladék elszállításáról (2021 I. félév)

 

 

Hirdetés Kenderes 2021. I. félévi szelektív és zöldhull

———————————————–

Tájékoztató a csatornabekötés folyamatáról

 

Csatorna bekötés átvétel folyamata Kenderes-Bánhalma településeken:
Azon fogyasztók esetében, akik a bekötés igénylőket a Kenderesi Önkormányzatnál adták le
az átvétel folyamata az alábbiak szerint történik:
Az igénylő alapján a műszakos kollégák felkeresik a fogyasztót és elvégzik a csatorna bekötés
átvételt, melynek során a munkadíjról szóló csekk átadásra kerül a Fogyasztó részére.
A helyszínen készült csatorna bekötési jegyzőkönyv alapján a számlázási csoport elkészíti, és
postai úton továbbítja a lakos részére a víz-szennyvízszolgáltatási közüzemi szerződést.
A szerződés 1 példányát (adatok ellenőrzésével/pótlásával) aláírást követően kérjük
visszajuttatni Társaságunk részére a befizetett csekk másolatával együtt.
Azok a felhasználók, akik nem adták le az igényüket az Önkormányzatnál, ők a Kisújszállási
ügyfélszolgálaton személyesen tudják megtenni.
A 3.500 Ft munkadíjat a helyszínen POS terminálon, vagy csekken kell megfizetni.
A befizetés igazolását követően a műszakos kollégák felkeresik a fogyasztót, és elvégzik a
csatorna bekötés átvételt.
A helyszínen készült csatorna bekötési jegyzőkönyv alapján a számlázási csoport elkészíti, és
postai úton továbbítja a lakos részére a víz-szennyvízszolgáltatási közüzemi szerződést.
Aki már leadta az igénylőlapot és kiépítette a belső hálózatát, csatlakozzon rá a
csatornahálózatra, a rákötést jelentse be a 06-70/3771635-s telefonon a műszaki kollégák felé.
A kollégák folyamatosan végzik a bekötés átvételeket, hamarosan mindenkit fel fognak
keresni.
Bánhalma Bán Tibor, és Dékány Sándor úti ingatlanok rákötésének időpontjáról az
üzemeltetési út elkészítését követően az Önkormányzat fogja értesíteni a lakosságot.
FONTOS TÁJÉKOZTATÁS:
Amennyiben a Felhasználó a befizetés igazolását nem mutatja be, az átvétel nem kerül
feldolgozásra és az Önkormányzat részére talajterhelési hozzájárulást kell megfizetnie, mely
sokkal magasabb összegű lesz, mint a víz-szennyvíz számlája.
TRV. ZRT

Letölthető Tájékoztató:Önkormányzat tájékoztatása a csatorna bekötések folyamatáról

Egyébb letölthető tájékoztatók:

TRV tájékoztató

Szennyvízbekötéssel kapcsolatos információk (módosított)

———————————————————————————–

Avarégetéssel kapcsolatos Információ

Jövő évtől tilos az avar és a kerti hulladék égetése.

2021. január 1-jével hatályát veszti azon rendelkezés, amely alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az avarégetést

[1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 48. § (4) bekezdés b) pontja kivezetésre kerül:

(4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:

a) a füstködriadó terv,

b)  a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása,

c) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével kapcsolatos eljárásban való közreműködés,

d)  területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítása,

e)  csendes övezet kijelölése, valamint

f) a helyi zajvédelmi szabályok megállapítása.

(Hatályos 2020.07.01.- 2020.12.31.) ]

,így a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján

[ 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

27. § (1) E § rendelkezéseitől – önkormányzati rendelet kivételével – jogszabály eltérően rendelkezhet.

(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.

(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.

(Hatályos 2021.01.01. – )]

általánossá válik a tilalom az egész ország területén.

———————————————————————————–

Street Workout:

Kenderes-Bánhalmán, a Közösségi Ház udvarán kültéri sportpark kialakítására kerül sor 2022-ben.

Az elmúlt években egyre nagyobb teret nyer a szabadidős sportban az úgynevezett „street–workout”, azaz a szabadtéren felállított testedző eszközök, parkok – „sportparkok” – használata.

A „C” típusú sportpark alapterülete 156 m2, gumi burkolatú, 8 eszközt telepítenek rá, amelyek húzódzkodásra, has- és hátizom erősítő gyakorlatokra, fekvőtámaszra, valamint lépcsőzésre, bordásfalon végezhető gyakorlatokra és függeszkedésre alkalmasak.


Tisztelt Lakosok

A Magyar Falu Program keretében a  „Temetői infrastruktúra fejlesztése – 2020” pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk vizsgálata megtörtént, mely megfelel valamennyi tartalmi értékelési szempontnak, azonban a rendelkezésre álló forrás kimerült, így a pályázatunk tartaléklistára került.

Gyopáros Albert Kormánybiztos Úr tájékoztatása szerint, amennyiben forrás szabadul fel, úgy megvalósulhat a Kenderes-Bánhalma külterületén, a 065/10 hrsz.-ú ingatlanon található temető kerítésének és járdájának építése, és ehhez kapcsolódóan a terület Kenderes Városi Önkormányzat általi rendbetétele.

Bízunk benne, hogy a jövőben örömteli hírrel tudunk szolgálni

Megjegyzendő:  nem került sor külső cég igénybevételére a pályázat elkészítéséhez, a feladatot a Kenderesi Polgármesteri Hivatal munkatársa végezte el, így költség nem merült fel.

———————————————————————————–

Mobil Kormányablakkal kapcsolatos tájékoztató:

Figyelem! A Mobil Kormányablak Ügyfél szolgálata a járványügyi helyzet megszüntetéséig nem vehető igénybe!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. október 15-től havi rendszerességgel Kenderes városában kb. 2 óra időtartamban a Művelődési Ház parkolójában fog tartózkodni és ügyfeleket fogadni a JNSZ Megyei Kormányhivatal Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálata. Az intézhető ügyek listáját megtalálják a tájékoztató anyagban.

 

Legfrissebb információ a Mobil Kormányablakkal kapcsolatban (2020.10.28):

Hírdetmény Kormányablak

http://121433875_758534401371803_4445926922320277103_n.png


-M4 gyorsforgalmi út tervezet

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom Kenderes Város lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt megbízásából a tervezett M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós – Püspökladány közötti szakasz részeként Kenderes Város közigazgatási területét érintő nyomvonal megvalósítása érdekében településrendezési terv módosítás készül.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján készül a tervmódosítás. A tervmódosítás eljárásrendje a 314/2012. (XI:8.) Korm. rendelet alapján – tekintettel arra, hogy az M4 gyorsforgalmi út nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás – tárgyalásos eljárás.

A 143/2020. (IV. 22.) Kormányrendelet a vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, Kenderes Város lakosságát, a civil és társadalmi szervezetek, az egyházak, a vállalkozókat, őstermelőket., hogy az elkészült előzetes tervdokumentáció Kenderes Város hivatalos weblapján az alábbi linken közzétételre kerül 2020. szeptember 21 – október 06. között.

A teljes dokumentáció letölthető innen: Előzetes tájékoztatási dokumentáció 09.17.-1

A honlapra feltöltött dokumentációval kapcsolatban várjuk írásbeli javaslataik, észrevételeiket, véleményüket. Véleményeiket kérjük, hogy a muszak@kenderes.hu  e-mail címre elküldeni szíveskedjenek, a véleményezés ideje alatt, 2020. október 06-ig.

Véleményeiket, észrevételeiket, javaslataikat ezúton is megköszönjük.

Kenderes, 2020. szeptember 21.

Bogdán Péter Szabolcs

      polgármester

———————————————————————————–

Bursa Hungarica 2021

 

Kenderes Város Önkormányzata – az idei évben is – csatlakozott

a felsőoktatási hallgatók, illetőleg

a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

2021. évi fordulójához.

 

Az “A” típusú pályázatra azok a Kenderes területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 20212022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

 

A “B” típusú pályázatra azok a Kenderes területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A “B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2020. november 5.

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

 

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Kenderesi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez (5331 Kenderes, Szent István út 56.) egy példányban – a kötelező mellékletekkel együtt – kell benyújtani. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

 

A pályázathoz – a szociális rászorultság megítéléshez szükséges – kötelezően kitöltendő nyilatkozatok (jövedelem- és vagyonnyilatkozat) letölthetők az EPER-Bursa rendszerből.

 

 

A pályázattal kapcsolatban részletes kiírás az alábbi oldalról tölthető le: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/?main_menu[main_menu][item]=15&menueditb ox[Menu]=main_menu

 Kenderes Város honlapja www. kenderes.hu oldalról.

Kenderes Polgármesteri Hivatal

A teljes Dokumentáció megtekinthető:Bursa Teljes Dokumentáció


Orvosi Rendelők – Rendelési Idő

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK SZEPTEMBER 1-TŐL:
I. számú körzet Kenderes, Szent I. út 59.
Dr. Szabó Zoltán 328-052 és 20/924-5451
Hétfő 12 – 15
Kedd 8 – 11
Szerda 8 – 11
Csütörtök 12 – 15
Péntek 8 – 11
Receptkiadás, beutaló, táppénzes papír és egyéb orvosi igazolások kiadása rendelési idő előtt fél órával történik.
Rendelési idő után ( 11 órától és 15 órától ) lesz a recept felírás kérés, beutaló kérés és egyéb dokumentációk, ügyek intézése.
II. számú körzet Kenderes, Szent I. út 33/1.
( Dr. Bencze Miklós volt körzete )
Dr. Kovács Géza 528-038 és 70/667-1787
Hétfő 8 – 11
Kedd 11 – 14
Szerda 10 – 11 (csecsemő tanácsadás)
Csütörtök 12 – 15
Péntek 12 – 15
Adminisztrációs ügyek intézése rendelési idő előtt fél órával történik. Rendelési időn kívül a készenléti rendelést Dr. Szabó Zoltán látja el a 20/924-5451-es számon.
III. számú körzet ( Dr. Lőrik Alíz volt körzete )
Dr. Szabó Zoltán 20/924-5451
Kenderes, Szent I. út 33/1. 528-039
Bánhalma, Kakat út 22/A. 328-183
Hétfő 11- 12 Bánhalma
Kedd 11 – 12 Kenderes
Szerda 12 – 13 Kenderes
Csütörtök 11 – 12 Bánhalma
Péntek 11 – 12 Kenderes
Adminisztrációs ügyek intézése rendelési idő előtt fél órával történik.
Letölthető formátum:Háziorvosi Rendelések