Műszaki információk

 

Műszaki Információk Tartalom:

Műszaki Ügyekkel kapcsolatos önkormányzati rendeletek

Műszaki Ügyek – Hasznos Linkek Telefonszámok

Kamera Rendszer

Beruházási lehetőségek Kenderesen

TRV tájékoztató 

Szennyvízbekötéssel kapcsolatos információk (módosított)

 

 

———————————————————–

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

  1. Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(I.22.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól (http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg1ed6dr7eo6dt9ee2em1cj6bz9bz2cb3cf4bz3bw2e)
  1. Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014.(X.6.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról (https://www.kenderes.hu/letoltesek/rendeletek/2014_rendeletek/16_2014_(X_6).pdf)
  1. Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(I.22.) önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjéről (http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg3ed6dr9eo4dt1ee0em3cj8ca7bx6cc3bz2bz7by8p)
  1. Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete Kenderes Város településképének védelméről (http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg0ed7dr6eo9dt0ee5em8cj1by6cd5cf8cd7bw0cb7l)
  1. Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról (http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg5ed0dr1eo6dt9ee8em1cj2cc5bz6cb3cb0ca1k)
  1. Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1998.(IX.2.) önkormányzati rendelete a parlagfű terjedésének visszaszorítására (http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg0ed5dr6eo7dt8ee5em2cj5by8ca1cf0ca7cb0cb5k)

ÜGYINTÉZÉS: (HASZNOS LINKEK)

Építéshatósági ügyek intézése:

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságot érintő hatásköri változások 2020. március 1-től.

Bővebb tájékoztatás az alábbi link alatt olvasható.

(https://www.e-epites.hu/hirek/az-epitesugyi-es-epitesfelugyeleti-hatosagot-erinto-hataskori-valtozasok-2020-marcius-1-tol)

Kenderes és Bánhalma települések tekintetében az illetékes szerv:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatala

Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály

(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/szervezeti-egysegek/epitesugyi-hatosagi-oktatasi-es-torvenyessegi-felugyeleti-foosztaly/oktatasi-es-hatosagi-osztaly)

Cím: 5300 Karcag, Ady Endre út 4.

Telefon: 59/795-261

E-mail: jasz.epugy.orokseg@jasz.gov.hu

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

(http://www.trvzrt.hu/)

Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

Telefon: 06-56-422-522

Telefonos ügyfélszolgálat: 80/205-157

E-mail: info@trvzrt.hu

Elektronikusan intézhető ügyek:

Mérőállások diktálása az alábbi linken érhető el:

https://www.vizcenter.hu/trv/meroora_allas_bejelentese_noreg

Műszaki hibabejelentő: (0-24 órában)

06-80-205-157 /egyes menüpont

TIGÁZ Zrt.

(https://www.tigaz.hu/)

Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

  • Az ügyfélszolgálati irodák 2020. augusztus 17.-től kizárólag időpont-foglalást követően állnak meglévő vagy leendő ügyfeleink rendelkezésre.

Előzetes időpontfoglalás:

Interneten: https://www.tigaz.hu/ugyfelszolgalat/ugyfelszolgalati-

Telefonon: 06-80-180-380

Vészhelyzet esetén hívja a 06-80-300-300

Ügyfélszolgálati irodáink kizárólag időpontfoglalással látogathatók!

A szerelési nyilatkozatokat lehetőleg e-mailben küldjék, az ugyfelszolgalat.tigazdso@tigaz.hu e-mail címre.

E.ON – Tiszántúli régió

(https://www.eon.hu/hu/lakossagi.html)

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2020 szeptember 21-től személyes ügyintézésre csak előzetes időpontfoglalással lesz lehetőség.

Kapcsolat:

Telefon: 06-52-512-400

Mobiltelefonról: (06 20/30/70/ 459 96 00)

E-mailben: araminfo@eon.hu

aramhalozat@eon.hu

Áram hibabejelentés: 06-80-210-310

Mérő diktálás:

Vezetékes telefonról: 06-80-210-211

Mobiltelefonról: 06-30-344-9488

SMS-ben: 06-30-344-4999

———————————————————–

 


 

Beruházási lehetõségek Kenderesen

 

1. 0571 hrsz-ú szántó külterület
2. Volt Mém Repülőgépes Szolgálat Telephelye
3. 1293 hrsz- ú belterületi 3000 m² beépítetlen mûvelési ágú építési telek. (szociális otthon)
4. 050/37 hrsz- ú külterületi 34 ha 5561 m² mûvelési ága számtó
5. 1162/1 hrsz-ú belterületi beépítetlen ingatlan
6. Üzemi használatra alkalmas terület (Rákóczi út 14.) 1136. hrsz.

1. 0571 hrsz.-ú szántó külterület
Tulajdonjoga: Kenderes Város Önkormányzata Mérete: 21 ha
Leírása: Az ingatlan Kenderes külterületén található, közvetlen a 4 sz. fõút mellett. Helyrajzi száma: 0571. A település rendezési tervével összhangban zöldmezõs beruházásokra hasznosítható. A településrendezési terv mezõgazdasági ipari területnek nyilvánítja. A terület közvetlen a település mellett található. A terület mûvelési ága jelenleg szántó. Közmûvesítettsége a közeli városrészekrõl megoldható (trafó 20 m; víz 150 m; gáz 200 m). A hulladékelszállítás és a csapadékvíz elvezetés (nyílt árkos rendszer) megoldott.
Lehetõség: Tartósan bérelhetõ

 

2. Volt MÉM Repülõgépes szolgálat Telep

Tulajdonjoga:Kenderes Városi Önkormányzat, 5331 Kenderes, Szent István út 56. Érdeklõdni: Polgármesteri Hivatal 5331 Kenderes, Szent István út 56. 59-328-106, muszak1@kenderes.hu Mérete: 8,3 ha
Leírása: A gazdasági társaság tulajdonában lévõ ingatlan területén, nagy alapterületû üzemcsarnokok találhatók, melyek tárolás és termékgyártási célra hasznosíthatók. A terület a volt MÉM repülõgépes szolgáltatás telephelye volt. A telephely közvetlen a kenderesi vasútállomás mellett található. A terület teljesen közmûvesített. A terület mellett közvetlen mûút található. A terület beépített, belterületi ingatlan. A hulladékelszállítás és a csapadékvíz elvezetés (nyílt árkos rendszer) megoldott, a szennyvízelhelyezés tároló aknákba történik. Az építmények felújításra nem szorulnak.
Lehetõségek: Az építmények, üzemcsarnokok csak bérelhetõk, megegyezés szerint. 150 fõs foglalkoztatási lehetõség (csökkent munkaképességûek foglalkoztatása – összeszerelésre – már volt).

 

3. 1293 hrsz- ú belterületi 3000 m² beépítetlen mûvelési ágú építési telek (szociális otthon építésére).

– Telekre 40- 50 férõhelyes új emeltszintû szociális otthon kerülhet megépítésre. – Kenderes település közigazgatási területén van termálvíz hasznosítási lehetõség megfúrt 68 oC -os kút használaton kívül- – Biogáz telep (elektromos áram elõállításra) épül Bánhalma településrészen, ahol a keletkezõ zöld növényzetet fogadni tudják. -szél energia nincs hasznosítva, terv nem készült, támogatjuk a fejlesztést

 

4. 050/37 hrsz- ú külterületi 34 ha 5561 m² mûvelési ága szántó

A terület mezõgazdasági területi kategóriába tartozik. Az országos településrendezési és Építési Követelmények szerint az fólia sátor, üvegház 4,5 m gerincmagasságig nem számít bele a beépített területbe. Alaphelyzetben a terület 3 %- a építhetõ be. -Terülte sík 88,0 m balti magasság. -belvíz elvezetés nem szükséges, szikkasztással megoldható. -közmûvek beköthetõk, Bánhalmáról ivóvíz+ 50 m³/ napi kapacitás vezeték építés 1,5 km; szennyvíztározó szükséges, vagy házi tisztító, -gázvezeték bekötés 1000 m, elektromos bekötés 1000 m 20 kV- os elektromos hálózatról. -öntözõvíz lehetõsége az 12 km- re lévõ csatornából. vagy a telepen belüli ivóvíz hálózatról. -területet a Kenderes város önkormányzat tulajdonát képezi. -terület mezõgazdasági övezetbe sorolt

5. 1162/1 hrsz-ú belterületi beépítetlen ingatlan
Az 1162/1 hrsz-ú belterületi beépítetlen ingatlan 2500 m², a 4-es számú fõúttól kb 20 méterre, kereskedelmi tevékenységre alkalmas.
Tulajdonjoga: Kenderes Város Önkormányzata, Érdeklõdni: Polgármesteri Hivatal 5331 Kenderes, Szent István út 56. 59-328-106, muszak2@kenderes.hu– A 240/2006 (XI.30.) korm. rendelet szerint Kenderes város társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott település.
– Állami adókedvezményrõl nincs tudomásunk. – Helyi iparûzési adó mértéke a nettó árbevétel után 1,8% . – Igénybe vehetõ munkahelyteremtõ foglalkoztatási támogatások a Kunhegyesi munkaügyi központon keresztül, valamint Észak- alföldi Régiós pályázatokból.

 

6. Üzemi használatra alkalmas terület (Rákóczi út 14.) 1136. hrsz.

Mérete: 2908 m²
Leírása: A telep a 70-es években épült került kialakításra a jelenlegi formájában. Mûanyag fröccsöntõ üzemként mûködött. Az ikercsarnokban gépterem, a másik két épületben raktár, csomagoló, iroda és szociális helyiségek kerültek kialakításra.
Lehetõségek: Az építmények, a lakó környezetet nem zavaró hatású gazdasági, vagy kereskedelmi hasznosításra alkalmasak.
Tulajdonjoga: magán tulajdon,

Érdeklõdni Polgármesteri Hivatal 5331 Kenderes, Szent István út 56. 59-328-106, muszak2@kenderes.hu, (Katona Sándor településfejlesztési ügyintézõnél)

 

———————————————————–


Szennyvíz bekötési tájékoztató és adatlap

TRV tájékoztató 

Szennyvízbekötéssel kapcsolatos információk (módosított)