Műszaki információk

 

Műszaki Információk Tartalom:

Műszaki Ügyekkel kapcsolatos önkormányzati rendeletek

Műszaki Ügyek – Hasznos Linkek Telefonszámok

Kamera Rendszer

Beruházási lehetőségek Kenderesen

TRV tájékoztató 

Szennyvízbekötéssel kapcsolatos információk (módosított)

 

 

———————————————————–

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

  1. Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(I.22.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól (http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg1ed6dr7eo6dt9ee2em1cj6bz9bz2cb3cf4bz3bw2e)
  1. Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014.(X.6.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról (https://www.kenderes.hu/letoltesek/rendeletek/2014_rendeletek/16_2014_(X_6).pdf)
  1. Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(I.22.) önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjéről (http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg3ed6dr9eo4dt1ee0em3cj8ca7bx6cc3bz2bz7by8p)
  1. Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete Kenderes Város településképének védelméről (http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg0ed7dr6eo9dt0ee5em8cj1by6cd5cf8cd7bw0cb7l)
  1. Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról (http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg5ed0dr1eo6dt9ee8em1cj2cc5bz6cb3cb0ca1k)
  1. Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1998.(IX.2.) önkormányzati rendelete a parlagfű terjedésének visszaszorítására (http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg0ed5dr6eo7dt8ee5em2cj5by8ca1cf0ca7cb0cb5k)

ÜGYINTÉZÉS: (HASZNOS LINKEK)

Építéshatósági ügyek intézése:

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságot érintő hatásköri változások 2020. március 1-től.

Bővebb tájékoztatás az alábbi link alatt olvasható.

(https://www.e-epites.hu/hirek/az-epitesugyi-es-epitesfelugyeleti-hatosagot-erinto-hataskori-valtozasok-2020-marcius-1-tol)

Kenderes és Bánhalma települések tekintetében az illetékes szerv:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatala

Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály

(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/szervezeti-egysegek/epitesugyi-hatosagi-oktatasi-es-torvenyessegi-felugyeleti-foosztaly/oktatasi-es-hatosagi-osztaly)

Cím: 5300 Karcag, Ady Endre út 4.

Telefon: 59/795-261

E-mail: jasz.epugy.orokseg@jasz.gov.hu

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

(http://www.trvzrt.hu/)

Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

Telefon: 06-56-422-522

Telefonos ügyfélszolgálat: 80/205-157

E-mail: info@trvzrt.hu

Elektronikusan intézhető ügyek:

Mérőállások diktálása az alábbi linken érhető el:

https://www.vizcenter.hu/trv/meroora_allas_bejelentese_noreg

Műszaki hibabejelentő: (0-24 órában)

06-80-205-157 /egyes menüpont

TIGÁZ Zrt.

(https://www.tigaz.hu/)

Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

  • Az ügyfélszolgálati irodák 2020. augusztus 17.-től kizárólag időpont-foglalást követően állnak meglévő vagy leendő ügyfeleink rendelkezésre.

Előzetes időpontfoglalás:

Interneten: https://www.tigaz.hu/ugyfelszolgalat/ugyfelszolgalati-

Telefonon: 06-80-180-380

Vészhelyzet esetén hívja a 06-80-300-300

Ügyfélszolgálati irodáink kizárólag időpontfoglalással látogathatók!

A szerelési nyilatkozatokat lehetőleg e-mailben küldjék, az ugyfelszolgalat.tigazdso@tigaz.hu e-mail címre.

E.ON – Tiszántúli régió

(https://www.eon.hu/hu/lakossagi.html)

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2020 szeptember 21-től személyes ügyintézésre csak előzetes időpontfoglalással lesz lehetőség.

Kapcsolat:

Telefon: 06-52-512-400

Mobiltelefonról: (06 20/30/70/ 459 96 00)

E-mailben: araminfo@eon.hu

aramhalozat@eon.hu

Áram hibabejelentés: 06-80-210-310

Mérő diktálás:

Vezetékes telefonról: 06-80-210-211

Mobiltelefonról: 06-30-344-9488

SMS-ben: 06-30-344-4999

———————————————————–

 


 

Beruházási lehetõségek Kenderesen

 

1. 0571 hrsz-ú szántó külterület
2. Volt Mém Repülőgépes Szolgálat Telephelye
3. 1293 hrsz- ú belterületi 3000 m² beépítetlen mûvelési ágú építési telek. (szociális otthon)
4. 050/37 hrsz- ú külterületi 34 ha 5561 m² mûvelési ága számtó
5. 1162/1 hrsz-ú belterületi beépítetlen ingatlan
6. Üzemi használatra alkalmas terület (Rákóczi út 14.) 1136. hrsz.

1. 0571 hrsz.-ú szántó külterület
Tulajdonjoga: Kenderes Város Önkormányzata Mérete: 21 ha
Leírása: Az ingatlan Kenderes külterületén található, közvetlen a 4 sz. fõút mellett. Helyrajzi száma: 0571. A település rendezési tervével összhangban zöldmezõs beruházásokra hasznosítható. A településrendezési terv mezõgazdasági ipari területnek nyilvánítja. A terület közvetlen a település mellett található. A terület mûvelési ága jelenleg szántó. Közmûvesítettsége a közeli városrészekrõl megoldható (trafó 20 m; víz 150 m; gáz 200 m). A hulladékelszállítás és a csapadékvíz elvezetés (nyílt árkos rendszer) megoldott.
Lehetõség: Tartósan bérelhetõ

 

2. Volt MÉM Repülõgépes szolgálat Telep

Tulajdonjoga:Kenderes Városi Önkormányzat, 5331 Kenderes, Szent István út 56. Érdeklõdni: Polgármesteri Hivatal 5331 Kenderes, Szent István út 56. 59-328-106, muszak1@kenderes.hu Mérete: 8,3 ha
Leírása: A gazdasági társaság tulajdonában lévõ ingatlan területén, nagy alapterületû üzemcsarnokok találhatók, melyek tárolás és termékgyártási célra hasznosíthatók. A terület a volt MÉM repülõgépes szolgáltatás telephelye volt. A telephely közvetlen a kenderesi vasútállomás mellett található. A terület teljesen közmûvesített. A terület mellett közvetlen mûút található. A terület beépített, belterületi ingatlan. A hulladékelszállítás és a csapadékvíz elvezetés (nyílt árkos rendszer) megoldott, a szennyvízelhelyezés tároló aknákba történik. Az építmények felújításra nem szorulnak.
Lehetõségek: Az építmények, üzemcsarnokok csak bérelhetõk, megegyezés szerint. 150 fõs foglalkoztatási lehetõség (csökkent munkaképességûek foglalkoztatása – összeszerelésre – már volt).

 

3. 1293 hrsz- ú belterületi 3000 m² beépítetlen mûvelési ágú építési telek (szociális otthon építésére).

– Telekre 40- 50 férõhelyes új emeltszintû szociális otthon kerülhet megépítésre. – Kenderes település közigazgatási területén van termálvíz hasznosítási lehetõség megfúrt 68 oC -os kút használaton kívül- – Biogáz telep (elektromos áram elõállításra) épül Bánhalma településrészen, ahol a keletkezõ zöld növényzetet fogadni tudják. -szél energia nincs hasznosítva, terv nem készült, támogatjuk a fejlesztést

 

4. 050/37 hrsz- ú külterületi 34 ha 5561 m² mûvelési ága szántó

A terület mezõgazdasági területi kategóriába tartozik. Az országos településrendezési és Építési Követelmények szerint az fólia sátor, üvegház 4,5 m gerincmagasságig nem számít bele a beépített területbe. Alaphelyzetben a terület 3 %- a építhetõ be. -Terülte sík 88,0 m balti magasság. -belvíz elvezetés nem szükséges, szikkasztással megoldható. -közmûvek beköthetõk, Bánhalmáról ivóvíz+ 50 m³/ napi kapacitás vezeték építés 1,5 km; szennyvíztározó szükséges, vagy házi tisztító, -gázvezeték bekötés 1000 m, elektromos bekötés 1000 m 20 kV- os elektromos hálózatról. -öntözõvíz lehetõsége az 12 km- re lévõ csatornából. vagy a telepen belüli ivóvíz hálózatról. -területet a Kenderes város önkormányzat tulajdonát képezi. -terület mezõgazdasági övezetbe sorolt

5. 1162/1 hrsz-ú belterületi beépítetlen ingatlan
Az 1162/1 hrsz-ú belterületi beépítetlen ingatlan 2500 m², a 4-es számú fõúttól kb 20 méterre, kereskedelmi tevékenységre alkalmas.
Tulajdonjoga: Kenderes Város Önkormányzata, Érdeklõdni: Polgármesteri Hivatal 5331 Kenderes, Szent István út 56. 59-328-106, muszak2@kenderes.hu– A 240/2006 (XI.30.) korm. rendelet szerint Kenderes város társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott település.
– Állami adókedvezményrõl nincs tudomásunk. – Helyi iparûzési adó mértéke a nettó árbevétel után 1,8% . – Igénybe vehetõ munkahelyteremtõ foglalkoztatási támogatások a Kunhegyesi munkaügyi központon keresztül, valamint Észak- alföldi Régiós pályázatokból.

 

6. Üzemi használatra alkalmas terület (Rákóczi út 14.) 1136. hrsz.

Mérete: 2908 m²
Leírása: A telep a 70-es években épült került kialakításra a jelenlegi formájában. Mûanyag fröccsöntõ üzemként mûködött. Az ikercsarnokban gépterem, a másik két épületben raktár, csomagoló, iroda és szociális helyiségek kerültek kialakításra.
Lehetõségek: Az építmények, a lakó környezetet nem zavaró hatású gazdasági, vagy kereskedelmi hasznosításra alkalmasak.
Tulajdonjoga: magán tulajdon,

Érdeklõdni Polgármesteri Hivatal 5331 Kenderes, Szent István út 56. 59-328-106, muszak2@kenderes.hu, (Katona Sándor településfejlesztési ügyintézõnél)

 

———————————————————–


Szennyvíz bekötési tájékoztató és adatlap

TRV tájékoztató 

Szennyvízbekötéssel kapcsolatos információk (módosított)


 

Kamerarendszer

 

Tájékoztatás térfigyelő rendszer működéséről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Közterületi Térfigyelő Rendszer Kenderesen és Bánhalmán az alábbiak szerint működik:

A Térfigyelő Rendszer összesen 23 db kamerából áll. A működtetés célja a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosátása, a Térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a lakosság, a településen dolgozók, a településre látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Ktftv.) 7. (4) bekezdésében foglalt kötelezettségünk alapján a kamerák elhelyezkedéséről az alábbi tájékoztatást adjuk (az elhelyezés helye és a megfigyelt közterület):

Sorszám

Megnevezés

Kamerák

1.

Gyöngyvirág út- Béke utak kereszteződése

1 db

2.

Árpád út 38 előtti út kereszteződése

1 db

3.

Deák F. út – Lehel utak kereszteződése

1 db

4.

Arany János utca 57 előtti közterület

1 db

5.

Damjanich út 38 szám előtti útkereszteződés

1 db

6.

Bocskai út – Szent István út kereszteződése

1 db

7.

Kossuth Lajos út – Kunhegyesi út kereszteződése

1 db

8.

Bocskai út 2 szám előtti közterület

2 db

9.

Kunhegyesi út 15 szám előtti közterület

1 db

10.

Szent István út – Magyar utak kereszteződése

2 db

11.

Vasút út – József Attila utak kereszteződése

2 db

12.

József Attila út – Szövetkezeti utak kereszteződése

1 db

13.

József Attila út – Petőfi Sándor utak keresztezödése

1 db

14.

Petőfi Sándor út – Benzinkúti lehajtó kereszteződése

1 db

15.

Szent István út 37 előtti közterület

2 db

16.

Szövetkezeti út 1 szám előtti közterület, parkoló

1 db

17.

Rákóczi út- Toldi Miklós utak kereszteződése

1 db

18.

Petőfi Sándor úti piactér területe

1 db

19.

Bánhalma Kakat út- Posta utak kereszteződése

1 db

A közterület-felügyelő hiánya miatt nem történik megfigyelés. A rendőrség kérése alapján a polgármesteri hivatal informatikusa segítségével történik az adat rögzítés külső adattárolóra, amelyet rendőrség lefoglalja. Ennek megfelelően a rendszer központja: 5331. Kenderes, Szent István út 56. szám alatt található.
A rendszer használata a közterület-felügyeletről szóló törvény, az adatvédelmi törvény, valamint az ezek rendelkezései alapján az önkormányzat által elfogadott adatvédelmi szabályzat alapján történik.
A felvétel, illetőleg az abban szereplő személyes adat csak a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény, szabálysértés vagy a közlekedés szabályainak megsértése miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági eljárás során, körözött személy vagy tárgy azonosítása vagy a rendőri intézkedés jogszerűségének közigazgatási eljárásban történő vizsgálata céljából, illetve az érintett személy jogainak gyakorlása érdekében használható fel.
Ha az előző bekezdésben megjelölt eljárás lefolytatásához vagy az ott meghatározott egyéb célból nincs szükség rá, a felvételt a rögzítést követő 5 munkanap elteltével törölni kell. A közvetített képek rögzítése zárt, digitális rendszerben történik, mely a törvényben biztosított rögzítési időt követően automatikusan „felülírja magát”.
Közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére – belföldi jogsegély keretében – a Ktftv. 7.§(2) bekezdés szerint rögzített felvétel továbbítható, ha a megkeresés hatóság a megkeresésben az eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt megjelöli.
Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, a kérheti, hogy a felvételt a felügyelet annak továbbításáig, de legfeljebb a kérelem benyújtását követő harminc napig ne törölje.
A rögzített felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás költségmentes.
A rögzített felvétel továbbítására irányuló megkeresést meg kell tagadni akkor is, ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.
A fentiekben felsoroltakon kívül más okból felvétel nem adható ki, illetve harmadik személy által a felvétel nem tekinthető meg, és a felvételeket – azok továbbítását követően, miután meggyőződtünk, hogy a címzett a felvételt megkapta és az megtekintésre alkalmas – haladéktalanul töröljük. Amennyiben a kérelmező a róla készült felvétel megtekintését kéri vagy kérelme arra irányul, hogy a felvételrészletet az üzemeltető a részére továbbítsa, először megvizsgáljuk, hogy a kért felvételrészlet rendelkezésre áll-e (a kérelmező szerepel-e felvételen).

Bízunk benne, hogy a Térfigyelő Rendszer nagyban hozzá fog járulni a település közbiztonságának javításához.