Kamerarendszer

 

Tájékoztatás térfigyelő rendszer működéséről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Közterületi Térfigyelő Rendszer Kenderesen és Bánhalmán az alábbiak szerint működik:

A Térfigyelő Rendszer összesen 23 db kamerából áll. A működtetés célja a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosátása, a Térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a lakosság, a településen dolgozók, a településre látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Ktftv.) 7. (4) bekezdésében foglalt kötelezettségünk alapján a kamerák elhelyezkedéséről az alábbi tájékoztatást adjuk (az elhelyezés helye és a megfigyelt közterület):

Sorszám

Megnevezés

Kamerák

1.

Gyöngyvirág út- Béke utak kereszteződése

1 db

2.

Árpád út 38 előtti út kereszteződése

1 db

3.

Deák F. út – Lehel utak kereszteződése

1 db

4.

Arany János utca 57 előtti közterület

1 db

5.

Damjanich út 38 szám előtti útkereszteződés

1 db

6.

Bocskai út – Szent István út kereszteződése

1 db

7.

Kossuth Lajos út – Kunhegyesi út kereszteződése

1 db

8.

Bocskai út 2 szám előtti közterület

2 db

9.

Kunhegyesi út 15 szám előtti közterület

1 db

10.

Szent István út – Magyar utak kereszteződése

2 db

11.

Vasút út – József Attila utak kereszteződése

2 db

12.

József Attila út – Szövetkezeti utak kereszteződése

1 db

13.

József Attila út – Petőfi Sándor utak keresztezödése

1 db

14.

Petőfi Sándor út – Benzinkúti lehajtó kereszteződése

1 db

15.

Szent István út 37 előtti közterület

2 db

16.

Szövetkezeti út 1 szám előtti közterület, parkoló

1 db

17.

Rákóczi út- Toldi Miklós utak kereszteződése

1 db

18.

Petőfi Sándor úti piactér területe

1 db

19.

Bánhalma Kakat út- Posta utak kereszteződése

1 db

A közterület-felügyelő hiánya miatt nem történik megfigyelés. A rendőrség kérése alapján a polgármesteri hivatal informatikusa segítségével történik az adat rögzítés külső adattárolóra, amelyet rendőrség lefoglalja. Ennek megfelelően a rendszer központja: 5331. Kenderes, Szent István út 56. szám alatt található.
A rendszer használata a közterület-felügyeletről szóló törvény, az adatvédelmi törvény, valamint az ezek rendelkezései alapján az önkormányzat által elfogadott adatvédelmi szabályzat alapján történik.
A felvétel, illetőleg az abban szereplő személyes adat csak a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény, szabálysértés vagy a közlekedés szabályainak megsértése miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági eljárás során, körözött személy vagy tárgy azonosítása vagy a rendőri intézkedés jogszerűségének közigazgatási eljárásban történő vizsgálata céljából, illetve az érintett személy jogainak gyakorlása érdekében használható fel.
Ha az előző bekezdésben megjelölt eljárás lefolytatásához vagy az ott meghatározott egyéb célból nincs szükség rá, a felvételt a rögzítést követő 5 munkanap elteltével törölni kell. A közvetített képek rögzítése zárt, digitális rendszerben történik, mely a törvényben biztosított rögzítési időt követően automatikusan „felülírja magát”.
Közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére – belföldi jogsegély keretében – a Ktftv. 7.§(2) bekezdés szerint rögzített felvétel továbbítható, ha a megkeresés hatóság a megkeresésben az eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt megjelöli.
Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, a kérheti, hogy a felvételt a felügyelet annak továbbításáig, de legfeljebb a kérelem benyújtását követő harminc napig ne törölje.
A rögzített felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás költségmentes.
A rögzített felvétel továbbítására irányuló megkeresést meg kell tagadni akkor is, ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.
A fentiekben felsoroltakon kívül más okból felvétel nem adható ki, illetve harmadik személy által a felvétel nem tekinthető meg, és a felvételeket – azok továbbítását követően, miután meggyőződtünk, hogy a címzett a felvételt megkapta és az megtekintésre alkalmas – haladéktalanul töröljük. Amennyiben a kérelmező a róla készült felvétel megtekintését kéri vagy kérelme arra irányul, hogy a felvételrészletet az üzemeltető a részére továbbítsa, először megvizsgáljuk, hogy a kért felvételrészlet rendelkezésre áll-e (a kérelmező szerepel-e felvételen).

Bízunk benne, hogy a Térfigyelő Rendszer nagyban hozzá fog járulni a település közbiztonságának javításához.