Főoldal - Akadálymentes - Kenderesi Krónika - Kenderesi Kutyabarátok Klubja - Letöltések - Fórum - Linkek - Galéria - Közérdekű adatok - Letölthető nyomtatványok - NÉPSZAVAZÁS 2016.
Keresés    
Navigáció
Navigáció
Főoldal
Akadálymentes
Kenderesi Krónika
Kenderesi Kutyabarátok Klubja
Kenderesi Ifjúsági Klub
Elszármazottak adatbázisa
Cikkek
Letöltések
Fórum
Linkek
Hírkategóriák
Galéria
Elérhetőségek
Keresés

Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Képviselőtestület
Bizottságok
Jegyzőkönyvek
Rendeletek
Közbeszerzések
Beruházási lehetőségek
Pályázatok
Közérdekű adatok
Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
Szervezetfejlesztés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalában
Térfigyelő rendszer
Letölthető nyomtatványok
enyomtatvanyok
Városfejlesztési kérdőív

Üzletek nyilvántartása
Működési engedély köteles üzletek
Bejelentés köteles üzletek
Vasárnap nyitva tartó üzletek

Testvérvárosaink
Sabinov
Kozy
Predappio
Csíkszentmárton
Testvérvárosi találkozó 2014

A város történelmi múltja
Helytörténet
Helytörténeti füzetek
A Horthy Kastély
Horthy Kripta
Épített örökségünk
Közlemény

Turizmus
2017. évi eseménynaptár
2016. évi eseménynaptár
2015. évi eseménynaptár
Horthy emlékhelyek látogatási rendje
Szálláslehetőségek

Intézményeink
Kenderesi Szakiskola Középiskola és Kollégium
Szakiskola Kollégium
Apáczai Csere János Általános Iskola
Kenderesi Óvodai Egység
Központi Konyha
Kenderes Városgazdálkodás
Móricz Zsigmond Művelődési Ház
Városi Könyvtár
I. sz. háziorvosi szolgálat
Területi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Kenderesi Nonprofit Kft.
Kenderesi Nonprofit Kft.

Vállalkozások
Vállalkozások

Sport
Középtiszai MEDOSZ Sport Egyesület


Választások
VÁLASZTÁS 2010
VÁLASZTÁSOK 2014
Időközi választások
NÉPSZAVAZÁS 2016.
Online felhasználók
Vendég: 1
Nincs Online tag

Regisztráltak: 140
Legújabb tag: biri iren
Rendeletek
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 1998

2017
RENDELET SZÁMA
RENDELETEK
LETÖLTÉS
1/2017 (II.16.)
a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról
LINK
2/2017 (II.16.)
a közszolgálati tisztviselők 2017. évi illetményalapjáról
LINK
3/2017 (II.16.)
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról
LINK
melléklet
4/2017 (II.16.)
a szociális ellátásokról
LINK
5/2017 (II.16.)
a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról
LINK
6/2017 (III.23.)
a települési szilárd hulladékgazdálkodásról
LINK
7/2017 (III.23.)
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés engedélyezésének szabályairól, és az azokért fizetendő díjak mértékéről
LINK
2016
RENDELET SZÁMA
RENDELETEK
LETÖLTÉS
2/2016 (II.16.)
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról
LINK
melléklet
3/2016 (III.9.)
az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról
LINK
5/2016 (IV.29.)
a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.16.) rendelet módosításáról
LINK
melléklet
6/2016 (IV.29.)
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
LINK
10/2016 (V.31.)
a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.16.) rendelet módosításáról
LINK
melléklet
11/2016 (VI.30.)
a fiatal házasok első lakóingatlanhoz jutása feltételeinek helyi támogatásáról
LINK
13/2016 (XII.1.)
a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
LINK
14/2016 (XII.1.)
az építészeti örökség helyi védelméről szóló 16/2011.(V.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
LINK
15/2016 (XII.1.)
a Horthy emlékhelyek látogatási rendjéről és belépődíjainak megállapításáról
LINK
16/2016 (XII.1.)
a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásáról
LINK
17/2016 (XII.1.)
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
LINK
18/2016 (XII.1.)
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
LINK
19/2016 (XII.28.)
a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről
LINK
20/2016 (XII.28.)
a temetőről és a temető használatának szabályairól szóló 8/2014.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
LINK
2015
RENDELET SZÁMA
RENDELETEK
LETÖLTÉS
1/2015 (I.22.)
Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 11/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
LINK
9/2015 (IV.1.)
a helyi iparűzési adóról
LINK
10/2015 (V.7.)
a 2014. évi költségvetés zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
LINK
melléklet
12/2015 (VIII.8.)
a vásárok és piacok tartásának rendjéről
LINK
18/2015 (XI.20.)
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az ellátottak személyi térítési díjának megállapításáról szóló 8/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
LINK
20/2015 (XII.17.)
Kenderes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
LINK
21/2015 (XII.17.)
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az ellátottak személyi térítési díjának megállapításáról
LINK
2014
RENDELET SZÁMA
RENDELETEK
LETÖLTÉS
8/2014 (V. 1.)
A temetőről és a temető használatának szabályairól
LINK
12/2014 (IX.16.)
A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról
LINK
melléklet
13/2014 (IX.16.)
A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának, valamint a házszámozás szabályairól
LINK
16/2014 (X.6.)
Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról
LINK
17/2014 (XII.11.)
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
LINK
2013
RENDELET SZÁMA
RENDELETEK
LETÖLTÉS
9/2013 (VI. 26.)
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
LINK
10/2013 (VI. 26.)
A közfolyók használatának rendjéről
LINK
11/2013 (VI. 26.)
A Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2004 (V. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
LINK
12/2013 (VII. 30.)
A díszpolgári cím, valamint Kenderesért emlékérem kitüntetés és díj alapításáról, adományozásának rendjéről
LINK
14/2013 (IX. 16.)
A közterület használat rendjéről szóló 9/2008 (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
LINK
15/2013 (IX. 17.)
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
LINK
21/2013 (XII. 12.)
Az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról
LINK
23/2013 (XII. 12.)
A gyermekek védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
LINK
2012
RENDELET SZÁMA
RENDELETEK
LETÖLTÉS
8/2012 (II. 21.)
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
LINK
11/2012 (III. 20.)
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 22/2011 (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
LINK
27/2012 (XII. 19.)
Települési folyékony hulladékszállítás és elhelyezés közszolgáltatásról /center>
LINK
2011
RENDELET SZÁMA
RENDELETEK
LETÖLTÉS
5/2011 (II. 14.)
A helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 9/2010 (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
LINK
8/2011 (II. 14.)
A közterület használat rendjéről szóló 9/2008 (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
LINK
9/2011 (II. 28.)
A képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének és zárszámadás készítésének, elemi beszámolójuk felülvizsgálatának rendjéről és tartalmáról,valamit a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmáról
LINK
16/2011 (V. 11.)
Az építészeti örökség helyi védelméről
LINK
22/2011 (VIII. 25.)
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
LINK
25/2011 (IX. 15.)
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
LINK
29/2011 (X. 19.)
Az építészeti örökség helyi védelméről szóló 16/2011 (V. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
LINK
31/2011 (XI. 30.)
Az ebtartásról szóló 18/2011 (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
LINK
37/2011 (XII. 14.)
A szennyvíz-szolgáltatási díjak ármegállapításáról
LINK
38/2011 (XII. 14.)
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodási szabályairól szóló 22/2011 (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
LINK
40/2011 (XII. 14.)
A gyermekek védelméről szóló 4/2007 (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
LINK
2010
RENDELET SZÁMA
RENDELETEK
LETÖLTÉS
9/2010 (III. 24.)
A helyben központosított közbeszerzési eljárásokról
LINK
11/2010 (IV. 21.)
Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
LINK
24/2010 (XII. 15.)
Az önkormányzati tulajdonú vízi közművekből szolgáltatott ivóvíz díjának megállapítására
LINK
2009
RENDELET SZÁMA
RENDELETEK
LETÖLTÉS
13/2009 (VI. 29.)
A Horthy ligetben lévő játszótér és sportlétesítmény használatáról és a dohányzás tilalmáról
LINK
18/2009 (IX. 9.)
Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyes rendeleteinek a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123 EK irányelv rendelkezéseivel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról, valamint a 25/2005 (X. 20.) számú, a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
LINK
22/2009 (XI. 25.)
Helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról
LINK
23/2009 (XI. 25.)
Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyes rendeleteinek a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123 EK irányelv rendelkezéseivel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról, valamint a 25/2005 (X. 20.) számú, a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 18/2009 (IX. 17.) rendeletének módosításáról
LINK
2008
RENDELET SZÁMA
RENDELETEK
LETÖLTÉS
6/2008 (III. 26.)
A locsolási célú vízhasználatról, a locsolási kedvezmény igénybevételének feltételeiről
LINK
9/2008 (VI. 10.)
A közterület használat rendjéről
LINK
2007
RENDELET SZÁMA
RENDELETEK
LETÖLTÉS
4/2007 (II. 15.)
A gyermekek védelméről
LINK
15/2007 (V. 31.)
Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység
LINK
16/2007 (VIII. 1.)
A köztisztasággal összefüggő feladatok ellátásáról
LINK
2006
RENDELET SZÁMA
RENDELETEK
LETÖLTÉS
15/2006 (V. 31.)
Az adóigazgatásban dolgozók anyagi érdekeltségéről
LINK
17/2006 (VII. 20.)
Az elővásárlási joggal megszerzett ingatlan hasznosításáról
LINK
2005
RENDELET SZÁMA
RENDELETEK
LETÖLTÉS
18/2005 (IX. 29.)
A rövidített ügyintézési határidők megállapításáról
LINK
36/2005 (XII. 20.)
A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és középiskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítéséről
LINK
2004
RENDELET SZÁMA
RENDELETEK
LETÖLTÉS
10/2004 (IV. 29.)
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
LINK
11/2004 (IV. 29.)
Az önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról
LINK
19/2004 (IV. 29.)
A Helyi Építési Szabályzatról
LINK
2003
RENDELET SZÁMA
RENDELETEK
LETÖLTÉS
25/2003 (XII. 04.)
Településünk környezetvédelméről
LINK
1998
RENDELET SZÁMA
RENDELETEK
LETÖLTÉS
20/1998 (IX. 02.)
A parlagfű terjedésének visszaszorítására
LINK
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Kattints ide!

Elfelejtetted jelszavad?
Kérj újat itt.
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 2009-2010


banner3
Tourism
English version
 
Deutsch version
Online Rádió
Válaszd ki a rádiót a listából, és kattints az OK gombra

Támogatóink