MEGHÍVÓ TESTÜLETI ÜLÉS
Írta: admin Dátum: 2019. szeptember 10. 15:24
M e g h í v ó

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. szeptember 11-én (szerdán) 14.00. órakor rendes, nyílt ülést tart,
melyre ezúton m e g h í v o m .

Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Napirendi pontok:
1./Előterjesztés a 2019. évi költségvetésről szóló 5/2019.(II.15.) rendelet módosításáról - előterjesztés - rendelet, indoklása - előzetes hatásvizsgálat - melléklet
Előadó: Pádár Lászlóné polgármester

2./ Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról - előterjesztés - határozat - melléklet
Előadó: Pádár Lászlóné polgármester

3./Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (..) önkormányzati rendelete az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról - megnyitás
Előadó: Pádár Lászlóné polgármester

4./Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ../2019.(…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
Előadó: Pádár Lászlóné polgármester

5./Előterjesztés a Kenderes, Dózsa György út 1/A szám alatti, 1304/2 helyrajzi számú, állami tulajdonú kivett lakóház, udvar gazdasági épület művelési ágú ingatlan önkormányzat részére történő ingyenes átruházásával kapcsolatos döntésről - megnyitás
Előadó: Pádár Lászlóné polgármester

6./ Előterjesztés a 0550/13-as helyrajzi számú állami tulajdonú ingatlan önkormányzat részére történő ingyenes átruházásával kapcsolatos döntésről - megnyitás
Előadó: Pádár Lászlóné polgármester

7./ Előterjesztés a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírására és elbírálásának szempontjaira - előterjesztés - A típusú pályázati kiírás - B típusú pályázati kiírás
Előadó: Pádár Lászlóné polgármester

8./ Egyebek