MEGHÍVÓ TESTÜLETI ÜLÉS
Írta: admin Dátum: 2019. február 11. 13:41
M E G H Í V Ó

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. február 14-én (csütörtökön) 14.00. órakor rendes, nyílt ülést tart,
melyre ezúton m e g h í v o m .

Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Napirendi pontok:
1. Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról - előterjesztés - melléklet - rendelet tervezet - melléklet - előzetes hatásvizsgálat
Előadó: Pádár Lászlóné polgármester

2./Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat saját bevételeinek alakulása a költségvetési évben és az azt követő három évben a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 10. § (5) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredően - megnyitás
Előadó: Pádár Lászlóné polgármester

3./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.évi Munkaterve - megnyitás
Előadó: Pádár Lászlóné polgármester

4./ Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervéről (szóban) - megnyitás
Előadó: Pádár Lászlóné

5./ Egyebek