MEGHÍVÓ BIZOTTSÁGI ÜLÉS
Írta: admin Dátum: 2019. február 11. 13:37
M E G H Í V Ó

Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, Szociális és Kulturális Bizottsága, Ügyrendi és Jogi Bizottsága
2019. február 14-én (csütörtökön) 13 órakor nyílt ülést tart,
melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza tanácskozó terme

Napirendi pontok:
1./ Kenderes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet véleményezése
Előadó: Veresné Nagy Margit Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

2./ Kenderes Városi Önkormányzat saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló előterjesztés véleményezése
Előadó: Veresné Nagy Margit Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke