Tájékozató
Írta: admin Dátum: 2018. november 26. 10:17
TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Lakosok!

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: 72/166. (V.22.) Korm. r.) 2016. június 15-én hatályba lépett módosítása átalakította a vízgazdálkodással kapcsolatos települési önkormányzat jegyzőjéhez delegált hatósági jogköröket, mely változást hozott a kutak engedélyezésében is. Emellett a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény (Vgtv.) 2016. június 4-i módosítása beiktatta a törvénybe a 29.§ (7) bekezdést, amely 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. e módosítása előtt engedély nélkül létesítettek kutat. E jogalkotói intézkedésről különböző médiumokon keresztül értesült a lakosság.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szabályozásban további módosítások várhatóak. Az Alkotmánybíróság döntésére figyelemmel a Kormány két intézkedést is tett:
Reméljük, hogy e tájékoztatónkkal hasznos segítséget tudunk nyújtani Önnek a kutak engedélyezése során.

Dr. Gaszparjan Karen
         jegyző