MEGHÍVÓ TESTÜLETI ÜLÉS
Írta: admin Dátum: 2017. augusztus 11. 09:45
MEGHÍVÓ

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. augusztus 14-én (hétfőn) 14. órakor rendes, nyílt ülést tart,
melyre ezúton m e g h í v o m .


Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

NAPIREND:

1./ Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról előterjesztés - rendelet tervezet, indoklás - előzetes hatásvizsgálat - melléklet
Előadó: Pádár Lászlóné polgármester

2./ Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról előterjesztés - határozat - melléklet
Előadó: Pádár Lászlóné polgármester

3./ Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat …/2017.(….) önkormányzati rendelet-tervezete a partnerségi egyeztetés szabályairól megnyitás
Előadó: Pádár Lászlóné polgármester

4./ Előterjesztés „A Kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása” című pályázat keretében megvalósítandó közbeszerzési tanácsadói feladatokat ellátó ajánlattevő kiválasztásáról megnyitás
Előadó: Pádár Lászlóné polgármester

5./ Előterjesztés „A Kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása” című pályázat keretében megvalósítandó műszaki ellenőri feladatokat ellátó ajánlattevő kiválasztásáról megnyitás
Előadó: Pádár Lászlóné polgármester

6./ Előterjesztés „A Kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása” című pályázat keretében megvalósítandó teljes körű nyilvánosság biztosítását ellátó ajánlattevő kiválasztásáról megnyitás
Előadó: Pádár Lászlóné polgármester

7./ Előterjesztés „A Kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása” című pályázat keretében megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatokat ellátó nyertes ajánlattevő kiválasztásáról megnyitás
Előadó: Pádár Lászlóné polgármester

8./ Előterjesztés árajánlat kérés Településképi Arculati Kézikönyv készítésére megnyitás
Előadó: Pádár Lászlóné polgármester

9./ Egyebek

Zárt ülés:

10./ Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról
Előadó: Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke