PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Írta: admin Dátum: 2017. május 26. 10:24
Pályázati felhívás

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete (5331 Kenderes, Szent István út 56.) pályázatot ír ki Kenderes város I. számú háziorvosi körzet (5331 Kenderes, Szent István út 59.) területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására.

Pályázati feltételek:

- A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. II. évi törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
- Büntetlen előélet,
- Saját személygépjármű használata.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolata,
- Részletes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
- Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás,
- A pályázó írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

Egyéb információk:
- a praxisjog felett az önkormányzat 2017. március 1-től rendelkezik,
- a háziorvosi ellátást végző az ügyeleti ellátásban részt vehet, de nem kötelező,
- ellátandó körzet lakosságszáma 1624 fő,
- az önkormányzat ingyenes szolgálati lakás és rendelő használatot biztosít
- az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költsége a feladatot ellátót terheli.

Ellátandó feladat:

Háziorvosi tevékenység ellátása Kenderes I. számú körzetében. A tevékenység vállalkozó háziorvosként, vagy közalkalmazottként látható el.

Munkavégzés helye:
5331 Kenderes, Szent István út 59.


Foglalkoztatás jellege: megállapodás szerint.


A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton, egy példányban kell benyújtani Kenderes Városi Önkormányzat címére „háziorvosi pályázat” megjelöléssel: 5331 Kenderes, Szent István út 56. A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető Pádár Lászlóné polgármestertől a 06-56-328-109 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható.

Elbírálás határideje: a pályázat benyújtását követő legközelebbi képviselő-testületi ülés.