MEGHÍVÓ TESTÜLETI ÜLÉS
Írta: admin Dátum: 2017. május 25. 14:28
MEGHÍVÓ

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. május 31-én (szerdán) 14. órakor rendes, nyílt ülést tart,
melyre ezúton m e g h í v o m .

Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme


NAPIREND:

1./ Beszámoló Kenderes város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről megnyitás
Előadó: Teleki Zoltán r. alezredes, a Karcagi Rendőrkapitányság vezetője

2. / Beszámoló a Városi Polgárőrség Kenderes 2016. évi tevékenységéről
megnyitás
Előadó: Czakó István elnök

3./ Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt Kenderesen nyújtott 2016. évi tevékenységéről
megnyitás
Előadó: Iszkeitz András műszaki igazgató

4./Beszámoló a Kenderesi Nonprofit Kft 2016. évi tevékenységéről
megnyitás
Előadó: Knoch Ferencné ügyvezető

5./ Előterjesztés a Kenderesi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei 2016. évi éves ellenőrzési jelentéséről
megnyitás
Előadó: Pádár Lászlóné polgármester

6./ Előterjesztés civil szervezetek és sportegyesületek támogatására beérkezett pályázatok elbírálásáról m
egnyitás - melléklet

7./ Egyebek